Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

30 år med udvekslingsophold i udlandet gennem Erasmus: Kommissionen lancerer mobilapp for at fejre jubilæet

Bruxelles, den 13. juni 2017

I dag fejrer EU 30 år med udvekslingsophold i udlandet gennem Erasmus-programmet, som 9 millioner mennesker har draget nytte af.

Det er Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, der i dag står for festlighederne i forbindelse med Erasmus-programmets 30-års jubilæum i Europa-Parlamentet i Strasbourg. I den anledning lancerer Kommissionen desuden en ny mobilapp for Erasmus+. Appen er udviklet med studerende, praktikanter og deltagere i ungdomsudvekslinger for øje og vil gøre det lettere for unges at deltage i Erasmus+.

Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Hver eneste euro, som vi investerer i Erasmus+, er en investering i fremtiden – både fremtiden for hver enkelt ung og fremtiden for hele den europæiske tanke. Jeg kan ikke forestille mig noget, der i højere grad fortjener vores investering, end netop disse unge, som skal være morgendagens ledere. Lad os nu i forbindelse med, at vi fejrer deltager nummer 9 millioner, sørge for, at vi fremover bliver 9 gange så ambitiøse med hensyn til fremtiden for Erasmus+-programmet."

Tibor Navracsics, der er kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "På samme måde som hver udveksling gennem Erasmus+ giver deltageren en berigende oplevelse for livet – såvel arbejdsliv som privatliv – har disse 30 års mobilitet og samvirke givet Europa en generation på 9 millioner mennesker, der er åbensindede og entreprenante, og som i dag er med til at udforme fremtidens samfund. Den nye app vil bringe Europa og hele verdens unge nærmere hinanden ved at give dem direkte adgang til Erasmus+."

Mobilappen for Erasmus+ vil indebære et væsentligt fremskridt for programmet, som mellem 2014 og 2020 forventes at hjælpe over 4 millioner mennesker til at tage til udlandet på studieophold, på praktikophold eller for at udføre frivilligt arbejde. Appen vil vejlede studerende, praktikanter og unge under deres ophold gennem Erasmus+. På denne måde bliver programmet mere inkluderende og tilgængeligt for alle. Kommissionen er fast besluttet på sammen med Erasmus+-generationen at videreudvikle fremtidens Erasmus+ også efter 2020 med henblik på at styrke programmet og sikre, at det kan nå ud til en endnu bredere gruppe unge.

Mobilappen for Erasmus+ vil give deltagerne mulighed for:

  • nemt at følge forløbet i de forskellige administrative trin før, under og efter deres udlandsophold. Via appen kan de studerende desuden godkende og underskrive deres studieaftaler online med universitetet i hjemlandet såvel som i værtslandet
  • dele og stemme på deres yndlingstip for at hjælpe andre til at finde sig til rette i de nye omgivelser og
  • forbedre deres sprogfærdigheder via et direkte link til den sproglige onlinesupport for Erasmus+, hvor der tilbydes vejledningskurser og interaktiv live-coaching.

Den første version af appen kan allerede nu fås til både iOS og Android. Der vil blive tilføjet nye funktioner og foretaget løbende opdateringer, således at andre grupper af deltagere i Erasmus+ også snart kan få gavn af appen, og så den også fremover vil kunne dække kommende generationers behov i forbindelse med Erasmus+.

Siden det oprindelige Erasmus-program blev søsat i 1987, har 9 millioner mennesker draget nytte af et udvekslingsophold i udlandet. Som led i dagens festligheder i Strasbourg vil formændene for henholdsvis Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen overrække en symbolsk pris for "Erasmus+-deltager nummer 9 millioner" til 33 repræsentanter for Erasmus+-generationen, én fra hvert deltagerland i Europa. Prisuddelingen vil blive efterfulgt af drøftelser om fremtidens Erasmus+ efter 2020 med inddragelse af unge mennesker, personer og organisationer, der deltager i Erasmus+, NGO'er, medlemmer af Europa-Parlamentet samt nuværende og tidligere medlemmer af Europa-Kommissionen, deriblandt også de medlemmer, der i sin tid var med til at oprette Erasmus+-programmet.

Baggrund

Lige siden Erasmus blev lanceret i 1987, har programmet med sine 11 deltagerlande og 3 200 deltagende studerende givet 9 millioner mennesker chancen for at tage til udlandet på studieophold, på praktikophold, for at udføre frivilligt arbejde eller for at opnå arbejdslivserfaring. I 2014 blev Programmet Erasmus+ oprettet, hvorved man samlede alle initiativer inden for uddannelse, praktik, ungdom og idræt i én fælles EU-ramme. Med deltagelse af 33 lande i Europa (samtlige 28 EU-lande plus Tyrkiet, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Norge, Island og Liechtenstein) har over 2 millioner mennesker i løbet af knap tre år draget nytte af Erasmus+.

For at inddrage Erasmus+-generationen i udformningen af programmet fremover har Kommissionen lanceret Erasmus+ Generation Online Meeting Point. Ved hjælp af denne onlineplatform kan unge og organisationer deltage i drøftelser med unge og eksperter i uddannelse og praktik, forelså emner, identificere problemer og komme med løsningsforslag. Den nye app supplerer disse bestræbelser.

Yderligere oplysninger

Udtalelse fra formand Jean-Claude Juncker

Jubilæet for Erasmus+

Video Erasmus+

Kalender over arrangementer i forbindelse med Erasmus-jubilæet

 

IP/17/1574

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar