Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – EU ja sen jäsenvaltiot allekirjoittavat yhteisen strategian köyhyyden poistamiseksi

Bryssel 7. kesäkuuta 2017

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot allekirjoittivat tänään EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuutta koskevan strategisen suunnitelman. Tämä uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus edustaa uutta yhteistä näkemystä ja suunnitelmaa köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

logo EClogo EPlogo Maltese

Yhdessä laaditun strategian allekirjoittivat tänään yhteisen julkilausuman muodossa neuvoston ja jäsenvaltioiden puolesta Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani ja Maltan pääministeri Joseph Muscat sekä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja korkea edustaja ja varapuheenjohtaja Federica Mogherini joka vuosi järjestettävien kaksipäiväisten eurooppalaisten kehitysyhteistyöpäivien yhteydessä.

Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus muodostaa kattavan yhteisen kehyksen Euroopan kehitysyhteistyölle. Sitä sovelletaan nyt ensi kertaa kokonaisuudessaan kaikkiin Euroopan unionin toimielimiin ja kaikkiin jäsenvaltioihin, jotka sitoutuvat tekemään tiiviimpää yhteistyötä.

Uudessa konsensuksessa vahvistetaan, että köyhyyden poistaminen on Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikan ensisijainen tavoite. Siinä otetaan kaikilta osin huomioon kestävän kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöä koskeva ulottuvuus. Tällä tavalla se yhdenmukaistaa Euroopan kehitysyhteistyötoimet kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) kanssa, joka on myös EU:n globaalistrategian läpileikkaava teema.

Euroopan johtajat sitoutuivat kolmella alalla:

  1. He tunnustavat vahvat kytkökset kyseisten toimien eri osatekijöiden välillä. Tällaisia osatekijöitä ovat kehitys, rauha ja turvallisuus, humanitäärinen apu, muuttoliike, ympäristö ja ilmasto sekä läpileikkaavat tekijät, kuten nuoriso, sukupuolten tasa-arvo, liikkuvuus ja muuttoliike, kestävä energia ja ilmastonmuutos, investoinnit ja kauppa, hyvä hallintotapa, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet, innovatiivinen vuorovaikutus pidemmälle kehittyneiden kehitysmaiden kanssa sekä kotimaisten resurssien hankinta ja käyttö.
  2. Uudessa konsensuksessa sovelletaan kattavaa lähestymistapaa täytäntöönpanokeinoihin yhdistämällä perinteinen kehitysapu muihin resursseihin sekä kestäviä ja johdonmukaisempia politiikkoja. Siinä muistutetaan, että EU:n kehitysyhteistyö on aina nähtävä osana Euroopan kumppanimaiden omia toimia. Konsensuksen pohjalta EU ja sen jäsenvaltiot voivat sitoutua entistä innovatiivisempiin kehitysrahoituksen muotoihin, joilla houkutellaan sijoituksia yksityissektorilta ja lisätään kotimaisten varojen käyttöä kehitystarkoituksiin.
  3. EU ja sen jäsenvaltiot aikovat luoda yksilöllisempiä kumppanuussuhteita aiempaa suuremman sidosryhmäjoukon kanssa ottaen mukaan kansalaisyhteiskunnan edustajat ja kumppanimaat kaikissa kehitysvaiheissa. EU ja sen jäsenvaltiot tulevat parantamaan käytännön täytäntöönpanoa tehostamalla keskinäistä yhteistyötään toinen toisensa suhteelliset edut huomioon ottaen.

Tausta

Eurooppa on kehityksen maailmanlaajuinen johtaja ja maailman suurin julkisen kehitysavun antaja. Kaikki EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot sopivat uudesta kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta avoimella ja läpinäkyvällä tavalla kuullen myös muita yhteistyökumppaneita. Konsensus on EU:n vastaus nykypäivän maailmanlaajuisiin suuntauksiin ja haasteisiin, ja se yhdenmukaistaa EU:n ulkoisen toiminnan Agenda 2030 -toimintaohjelman kanssa.

Kansainvälinen yhteisö hyväksyi Agenda 2030 -toimintaohjelman syyskuussa 2015. Se sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja niiden alatavoitteita, jotka ulottuvat vuoteen 2030. Addis Abebassa ja Pariisissa vuonna 2015 järjestettyjen muiden kansainvälisten huippukokousten ja konferenssien lisäksi kansainvälisellä yhteisöllä on kaikkia maita koskeva uusi kunnianhimoinen kehys yhteisten haasteiden ratkomiselle. Ensimmäistä kertaa kestävän kehityksen tavoitteita sovelletaan yleismaailmallisesti, ja EU on sitoutunut olemaan edelläkävijä niiden toimeenpanossa.

Euroopan komissio esitti 22. marraskuuta 2016 ideansa strategisesta lähestymistavasta kestävän kehityksen saavuttamiseksi Euroopassa ja muualla maailmassa, ja niihin sisältyi komission ehdotus uudeksi konsensukseksi. Sen jälkeen Euroopan parlamentti, Maltan puheenjohtajakaudella oleva neuvosto sekä komissio ovat aloittaneet tiiviit toimielinten väliset keskustelut, joiden tarkoitus on saavuttaa uusi yhteinen visio kehityspolitiikasta, joka vastaa Agenda 2030 -toimintaohjelman haasteisiin ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Euroopalla on kestävässä kehityksessä ja Agenda 2030 -tavoiteohjelmassa johtava asema ulkoisten ja muiden politiikkojensa kautta.

Lisätietoja:

Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus

Yhteinen julkilausuma: Uuden kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen hyväksyminen

Tiedote – ”Usein kysytyt kysymykset: Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus”

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030

 

 

 

 

IP/17/1503

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar