Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den nye europæiske konsensus om udvikling - EU og medlemsstaterne undertegner fælles strategi for at udrydde fattigdom

Bruxelles, den 7. juni 2017

Den Europæiske Union og dens medlemsstater undertegnede i dag en strategisk plan, der fastlægger den fremtidige europæiske udviklingspolitik. Den "nye europæiske konsensus om udvikling" er en ny fælles vision og handlingsplan for at udrydde fattigdom og sikre en bæredygtig udvikling.

Logo ECLogo EpLogo Maltese

Den fælles udviklede strategi i form af en fælles erklæring blev undertegnet i dag i forbindelse med det årlige todagesarrangement "de europæiske udviklingsdage" af formanden for Europa-Parlamentet Antonio Tajani og Maltas premierminister Joseph Muscat på vegne af Rådet og medlemsstaterne, formanden for Europa-Kommissionen Jean-Claude Juncker og den højtstående repræsentant og næstformand Federica Mogherini.

Den nye europæiske konsensus om udvikling er en omfattende fælles ramme for det europæiske udviklingssamarbejde. For første gang finder den fuld anvendelse i alle EU-institutioner og i alle medlemsstater, som forpligter sig til at arbejde tættere sammen.

Den nye konsensus understreger udtrykkeligt, at udryddelse af fattigdom er hovedformålet med den europæiske udviklingspolitik. Den integrerer fuldt ud de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af bæredygtig udvikling. På den måde tilpasses den europæiske udviklingsindsats til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som også er en tværgående dimension for EU's globale strategi.

De europæiske ledere forpligtede sig på tre områder:

  1. De anerkender de stærke indbyrdes sammenhænge mellem de forskellige elementer af en sådan foranstaltning. Det omfatter udvikling og fred og sikkerhed, humanitær bistand, migration, miljø og klima samt tværfaglige elementer såsom, ungdomsspørgsmål, ligestilling mellem kønnene, mobilitet og migration, bæredygtig energi og klimaforandringer, investeringer og handel, god regeringsførelse, demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder, innovativt samarbejde med mere udviklede udviklingslande og mobilisering og anvendelse af nationale ressourcer.
  2. Den nye konsensus udgør endvidere en samlet tilgang for så vidt angår midler til gennemførelse, idet den kombinerer traditionel udviklingsbistand med andre ressourcer samt sunde politikker og en styrket tilgang til politisk sammenhæng og minder om, at EU's udviklingssamarbejde altid skal ses i forbindelse med den indsats, der gøres i EU's partnerlande. Denne konsensus udgør grundlaget for, at EU og medlemsstaterne kan anvende mere innovative former for udviklingsfinansiering, sikre investeringer fra den private sektor og mobilisere yderligere indenlandske ressourcer til udvikling.
  3. EU og medlemsstaterne vil skabe mere skræddersyede partnerskaber med en bredere vifte af interessenter, herunder civilsamfundet, og partnerlande på alle udviklingsstadier. De vil yderligere forbedre gennemførelsen lokalt ved at arbejde bedre sammen og tage hensyn til deres respektive komparative fordele.

Baggrund

Europa er en global leder inden for udvikling og verdens største donor af officiel udviklingsbistand. Den nye europæiske konsensus om udvikling blev vedtaget i fællesskab af alle EU-institutionerne og alle EU-medlemsstaterne på en åben og gennemsigtig måde og efter høring af andre partnere. Den er EU's reaktion på de nuværende globale tendenser og udfordringer og tilpasser EU's optræden udadtil til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

2030-dagsordenen blev vedtaget af det internationale samfund i september 2015 og omfatter først og fremmest de 17 mål for bæredygtig udvikling og dertil knyttede mål frem til 2030. Sammen med de øvrige internationale topmøder og konferencer, der blev afholdt i 2015 i Addis Abeba og i Paris, har det internationale samfund fået en ambitiøs ny ramme for alle lande til at samarbejde om fælles udfordringer. For første gang anvendes målene for bæredygtig udvikling universelt på alle lande, og EU er fast besluttet på at være førende med hensyn til at gennemføre dem.

Den 22. november 2016 fremlagde Europa-Kommissionen sine ideer til en strategisk tilgang til bæredygtig udvikling i Europa og i verden, herunder et forslag fra Kommissionen til en ny konsensus. Siden da har Europa-Parlamentet, Rådet under det maltesiske formandskab og Kommissionen engageret sig i en række interinstitutionelle drøftelser, der tager sigte på at nå til enighed om en ny fælles vision for udviklingspolitikken, som svarer til 2030-dagsordenen og andre globale udfordringer.

Europa er førende på verdensplan for så vidt angår bæredygtig udvikling og 2030-dagsordenen bl.a. gennem sine eksterne politikker.

Yderligere oplysninger:

Den nye europæiske konsensus om udvikling

Fælles erklæring: Vedtagelse af den nye europæiske konsensus om udvikling

Faktaark - "Spørgsmål & Svar: Den nye europæiske konsensus om udvikling"

2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

IP/17/1503

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar