Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Новият европейски консенсус за развитие — ЕС и държавите членки подписват съвместна стратегия за изкореняване на бедността

Брюксел, 7 юни 2017 r.

Европейският съюз и държавите членки днес подписаха стратегически план, в който е очертано бъдещето на европейската политика за развитие. Новият европейски консенсус за развитие представлява нова колективна визия и план за действие за изкореняване на бедността и постигане на устойчиво развитие.

Logo European CommissionLogo EPLogo Maltese Pres

Разработената с общи усилия стратегия — под формата на съвместно изявление — бе подписана днес по време на двата ежегодни европейски дни на развитието от председателя на Европейския парламент Антонио Таяни, от министър-председателя на Малта Джоузеф Мускат — от името на Съвета и държавите членки, от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и от върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини.

Новият европейски консенсус за развитието предоставя цялостна обща рамка за европейското сътрудничество за развитие. За пръв път този консенсус важи в своята цялост за всички институции на Европейския съюз и всички държави членки, които поемат ангажимент да работят в по-тясно сътрудничество.

Чрез новия консенсус се потвърждава категорично, че изкореняването на бедността остава основна цел на европейската политика за развитие. Той обхваща изцяло икономическото, социалното и екологичното измерение на устойчивото развитие. Освен това консенсусът съобразява европейските действия с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, която е и хоризонтално измерение на Глобална стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Европейските лидери поеха ангажименти в три области:

  1. Те признават силните взаимовръзки между различните елементи на действията за развитие. Това включва развитие и мир и сигурност, хуманитарна помощ, миграция, околна среда и климат, както и хоризонтални елементи, като: младеж; равенство между половете; мобилност и миграция; устойчива енергия и изменение на климата; инвестиции и търговия; добро управление, демокрация, правова държава и права на човека; иновативно ангажиране с по-напредналите развиващи се държави; мобилизиране и използване на национални ресурси.
  2. Освен това чрез новия консенсус се възприема цялостен подход към средствата за изпълнение, като традиционната помощ за развитие се съчетава с други ресурси, както и със стабилни политики и засилен подход към съгласуваността на политиката, като се припомня, че сътрудничеството на ЕС за развитие винаги трябва да се разглежда в контекста на усилията на страните партньори. Консенсусът е основа за ангажирането на ЕС и държавите членки с по-новаторски форми на финансиране за развитие, привличане на инвестиции от частния сектор и мобилизиране на допълнителни вътрешни ресурси за развитие.
  3. ЕС и неговите държави членки ще създадат по-добре съобразени с конкретните обстоятелства партньорства с по-широк кръг заинтересовани страни, включително гражданското общество, и държави партньори на всички етапи на развитие. Те ще усъвършенстват още повече изпълнението по места, като подобрят сътрудничеството си и вземат предвид своите съответни сравнителни предимства.

Контекст

Европа е световен лидер в областта на развитието, като предоставя най-много официална помощ за развитие. Всички европейски институции и държави членки постигнаха съгласие за новия европейски консенсус за развитие по открит и прозрачен начин, включително и чрез консултации с други партньори. Това е отговорът на ЕС на днешните глобални тенденции и предизвикателства, като той е съобразен с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Тази програма бе приета от международната общност през септември 2015 г. Тя включва 17 основни цели за устойчиво развитие и свързани с тях цели, чийто срок е 2030 г. Заедно с постигнатото на другите международни срещи на върха и конференции, проведени през 2015 г. в Адис Абеба и Париж, международната общност разполага с амбициозна нова рамка, за да могат всички държави да работят заедно по общите предизвикателства. За пръв път целите за устойчиво развитие са общоприложими за всички държави, а ЕС е поел ангажимент да бъде водещ фактор в тяхното изпълнение.

На 22 ноември 2016 г. Европейската комисия представи своите идеи за стратегически подход за постигане на устойчиво развитие в Европа и по света, както и своето предложение за нов консенсус. Оттогава Европейският парламент, Съветът, който в момента се председателства от Малта, и Комисията провеждат интензивни междуинституционални дискусии, насочени към постигане на съгласие за нова колективна визия за политика на развитие, която да отговаря на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и други глобални предизвикателства.

Чрез външната си политика и други свои политики Европа е лидер, когато става дума за устойчиво развитие и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

За повече информация:

Нов Европейски консенсус за развитие

Съвместно публично изявление: Приемане на новия Европейски консенсус за развитие

Информационен документ — „Въпроси и отговори за новия Европейски консенсус за развитие“

Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие

 

 

 

 

IP/17/1503

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar