Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság megalapozza a jövőbeli intézkedéseket az uniós fogyasztóvédelmi jog terén

Brüsszel, 2017. május 29.

Az Európai Bizottság ma ismerteti az uniós fogyasztói és marketing szabályok elemzését. Ez a jelentés szolgál majd alapul a jogi keret fogyasztók és vállalkozások érdekében történő javításához.

Az eredmények azt mutatják, hogy az európai fogyasztók már erős fogyasztói jogokkal rendelkeznek, azonban van még mozgástér a javulásra például akkor, amikor e jogok érvényre juttatásáról van szó, vagy arról, hogy a digitális kor elvárásaihoz igazítják őket. A szabályok aktualizálásának a határokon átnyúlóan működő vállalkozások számára egyértelműbb jogi helyzetet is kell biztosítania.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért és fogyasztópolitikáért felelős uniós biztos azt nyilatkozta: „Az európai fogyasztók a világon a legjobban védett fogyasztók közé tartoznak. Erős fogyasztói jogok illetik meg őket, függetlenül attól, hogy a saját országukban vagy országhatáraikon kívül vásárolnak. Biztosítanunk kell, hogy ezeket a jogokat megfelelően érvényesíteni lehessen és azok alkalmazkodjanak a gyorsan változó digitális kor elvárásaihoz. Az előterjesztendő javaslatokkal biztosítjuk majd, hogy ezek a jogok online és offline környezetben egyaránt valósággá váljanak. ”

Az uniós fogyasztói szabályok hozzájárultak a fogyasztó bizalom javításához: 2016-ban tízből majdnem 6 fogyasztó (58%) érezte úgy, hogy megfelelő védelemben részesül, amikor interneten vásárol valamit egy másik tagállamból, összehasonlításképpen ez az arány 2003-ban egy a tízhez volt (10%). Tízből hét személy számolt be arról, hogy kihasználta az árukra vonatkozó, ingyenes, legalább két éves jótállás előnyeit.

Feltárt problémák

A Bizottság elemzése az alábbi megoldandó problémákat tárta fel:

 • Korlátozott jogorvoslati lehetőségek: Kevés ország nyújt hatékony polgári jogi jogorvoslati lehetőséget a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot elszenvedő fogyasztóknak. Néhány országban a vállalkozások és a fogyasztói szervezetek nem indíthatnak a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokat a jogsértés jelzése érdekében. A tagállamok továbbra is eltérő megközelítéssel rendelkeznek a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban.
 • Eltérő jogérvényesítés a tagállamok között Az uniós fogyasztóvédelmi jog vállalkozások általi megsértéséért járó szankciók szintje jelentősen eltér az egyes tagállamok között, ennek eredményeként eltérő fogyasztóvédelmi szintek jönnek létre és nincsenek egyenlő versenyfeltételek a vállalkozások számára.
 • A szabályok nem igazodnak maradéktalanul a digitális világhoz: Az ingyenes internetes szolgáltatásokra (pl. felhőszolgáltatásokra, közösségi médiára) való feliratkozáskor a szerződéskötés előtti tájékoztatásra vonatkozó jogok vagy a szerződéstől való elállás joga nem illeti meg ugyanúgy a fogyasztókat, mintha ezekért a szolgáltatásokért fizettek volna. A fogyasztók az online köztes szereplők átláthatóságának hiányát is tapasztalják, ami megnehezíti számukra, hogy fogyasztói jogaikat érvényesítsék.
 • Alacsony tudatosság a fogyasztók jogaival kapcsolatban: Tízből csak négy személy tudta, hogy ingyenes javításhoz vagy cseréhez van joga, ha az általa vásárolt áru hibás, és a megkérdezettek csupán egyharmada (33%) volt tudatában annak, hogy nem kell kifizetnie vagy visszaadnia a kéretlenül kapott termékeket.

Hogyan viszi ezt a Bizottság tovább?

A Bizottság megvizsgálja, hogyan kövesse nyomon az uniós fogyasztói szabályok következő részterületeit:

 • a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat elszenvedők részére szerződéses jogorvoslat és/vagy szerződésen kívüli jogorvoslat nyújtása (mint például a szerződés felmondásának joga vagy a kifizetett ár visszatérítése);
 • a védelem kiterjesztése a fogyasztói jogokról szóló irányelv keretében (pl. a szerződéskötést megelőző tájékoztatás és az elállási jog) olyan internetes szolgáltatásokra, amelyekért a fogyasztó az adataival fizet;
 • annak biztosítása, hogy az online platformokat (piactereket) használó fogyasztók tájékoztatást kapjanak arról, hogy egy hivatásos kereskedőtől vagy egy másik fogyasztótól vásárolnak-e és hogy kiterjednek-e rájuk a fogyasztóvédelmi szabályok;
 • a fogyasztóvédelmi jog megsértéséért járó szankciók szintéjének emelése és jobb összehangolása;
 • a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárás javítása a fogyasztók védelme érdekében;
 • a kollektív jogorvoslat Európa-szerte folyamatban lévő értékelésére vonatkozó eredmények elemzése.

Következő lépések

A jogszabályok változtatási lehetőségeinek vizsgálata érdekében a Bizottság 2017-ben:

 • bevezető hatásvizsgálatot tesz közzé a jövőbeli jogalkotási intézkedések hatályának és lehetőségeinek felvázolására;
 • nyilvános online konzultációt tart;
 • hatásvizsgálatot készít és annak megállapításai alapján egy jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

A Bizottság folyamatban lévő intézkedései

A Bizottság már dolgozik néhány fogyasztói szabály aktualizálásán:

A Bizottság aktualizálta a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvre vonatkozó iránymutatását, amely számos, uniós szinten összehangolt, a fogyasztói jogok érvényesítését szolgáló intézkedés jogalapját képezi.

A Bizottság a digitális tartalmakra vonatkozó modern szerződéses szabályokat javasolt (IP/15/6264), amelyek elfogadásukat követően egyértelmű szabályokat biztosítanak a fogyasztók jobb védelme érdekében a digitális tartalmak vásárlásakor. A Bizottság a jogorvoslatra vonatkozó közös szabályokat is összehangolja majd.

Ami a jobb jogérvényesítési eljárást illeti, a Bizottság javaslatot hozott a nemzeti fogyasztóvédelmi testületek és a Bizottság közötti együttműködés megerősítése érdekében (IP/16/1887).

Háttér-információk

A célravezető és hatásos szabályozás (REFIT) programja részeként a Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az uniós jogszabályokat az időközben esetleg felmerülő túlzó szabályozási terhek, átfedések, hézagok, következetlenségek és/vagy elavult intézkedések azonosítása érdekében.

Ennek keretében a Bizottság hat horizontális fogyasztóvédelmi és marketing irányelvet értékelt: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelvet, a fogyasztási cikkek adásvételéről és a kapcsolódó jótállásról szóló irányelvet, a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelvet, az árak feltüntetéséről szóló irányelvet, a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló irányelvet, a jogsértési irányelvet. Az elemzés részeként több mint 23 000 fogyasztót kérdeztek meg az EU teljes területén, próbavásárlásokra, a tagállami fogyasztói testületekkel (szervezetekkel, vállalkozói szövetségekkel, hatóságokkal, minisztériumokkal) folytatott konzultációkra és magatartás vizsgálatokra került sor.

A célravezetőségi vizsgálattal párhuzamosan és ahhoz kapcsolódóan a Bizottság lefolytatta a fogyasztói jogokról szóló irányelv értékelését, az irányelv 30. cikkében szereplő előírás szerint.

További információk

Tájékoztató: Uniós fogyasztói jog

A célravezetőségi vizsgálatról szóló jelentés vezetői összefoglalója

A fogyasztói jogokról szóló irányelv értékelésének vezetői összefoglalója

A ma közzétett jelentés teljes szövege és az ahhoz kapcsolódó külső tanulmány itt olvasható

Uniós fogyasztói jogok és jogszabályok

 

 

 

 

IP/17/1448

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar