Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija postavlja temelje budućeg djelovanja u području zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača

Bruxelles, 29. svibnja 2017.

Europska komisija danas predstavlja analizu pravila EU-a o zaštiti potrošača i stavljanju proizvoda na tržište. To će izvješće biti temelj za daljnje poboljšanje pravnog okvira na dobrobit potrošača i poduzeća.

Iako europski potrošači već imaju vrlo velika prava, rezultati pokazuju da su poboljšanja moguća kad je riječ o provedbi tih prava ili njihovoj prilagodbi digitalnom dobu. Ažurirana bi pravila isto tako osigurala veću pravnu jasnoću poduzećima koja posluju prekogranično.

Věra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe i zaštitu potrošača, izjavila je: Europski potrošači jedni su od najbolje zaštićenih potrošača u svijetu. Kao potrošači imaju velika prava, bez obzira na to kupuju li u svojoj državi ili u inozemstvu. Međutim, moramo osigurati pravilnu provedbu tih prava i njihovu prilagodbu digitalnom dobu. Novim ćemo prijedlozima osigurati stvarnu provedbu tih prava na internetu i i izvan njega.

Zahvaljujući pravilima EU-a o zaštiti potrošača povećalo se povjerenje: gotovo je svaki šesti potrošač (58 %) smatrao da je 2016. bio dobro zaštićen pri kupnji na internetu iz druge države članice, dok je njegovo mišljenje 2003. dijelio svaki deseti potrošač. Svaki je sedmi potrošač naveo da je iskoristio pravo na besplatno minimalno dvogodišnje jamstvo za robu.

Neriješena pitanja

Analizom Komisije utvrđena su sljedeća pitanja koja je potrebno riješiti:

 • Ograničene mogućnosti pravne zaštite: U građanskom pravu tek nekoliko država propisani su pravni lijekovi u slučaju da su potrošači oštećeni nepoštenim poslovnim praksama. U nekim državama poduzeća i organizacije potrošača ne mogu zatražiti izdavanje sudskog naloga kako bi prijavili prijestup. Države članice i dalje imaju različite pristupe kolektivnoj pravnoj zaštiti.
 • Razlike u provedbi diljem država članica: Među državama članicama znatno se razlikuje težina kazni za povredu zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača u slučaju da to učine poduzeća, što uzrokuje različitu zaštitu potrošača i neravnopravne uvjete za poduzeća.
 • Prava nisu u potpunosti prilagođena digitalnom svijetu: Kada pristaju na korištenje besplatnim internetskim uslugama (npr. uslugama u oblaku, društvenim medijima) potrošači nemaju ista prava na predugovorne informacije ili pravo odustajanja od ugovora koja bi imali da se za te usluge plaća naknada. Potrošači se suočavaju i s nedostatkom transparentnosti internetskih posrednika zbog čega im je teško ostvariti prava.
 • Niska informiranost o pravima potrošača: Tek svaki četvrti potrošač (41 %) zna da ima pravo na besplatan popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda, a tek trećina potrošača (33 %) zna da ne treba platiti niti vratiti nenaručene proizvode.

Koji su daljnji koraci Komisije u tom pogledu?

Komisija će razmotriti poduzimanje daljnjih mjera u sljedećim područjima:

 • omogućivanje ugovornih i/ili izvanugovornih pravnih lijekova žrtvama nepoštenih poslovnih praksi (kao što je pravo na raskid ugovora i povrat plaćenog iznosa);
 • proširenje zaštite iz Direktive o pravima potrošača (npr. predugovorne informacije i pravo odustajanja) na internetske usluge koje potrošači plaćaju svojim podacima;
 • osiguravanje da su potrošači koji se koriste internetskim platformama (internetska tržišta) obaviješteni o tome kupuju li od profesionalnog trgovca ili drugog potrošača i jesu li zaštićeni pravilima o zaštiti potrošača;
 • pooštravanje i bolje usklađivanje kazni za kršenje zakonodavstva o zaštiti potrošača;
 • poboljšavanje postupka za izdavanje sudskih naloga radi zaštite potrošača;
 • analiziranje rezultata kontinuirane ocjene pravne zaštite diljem EU-a.

Sljedeći koraci

Kako bi ispitala koje su promjene moguće u zakonodavstvu, Komisija će tijekom 2017. učiniti sljedeće:

 • objaviti „Početnu procjenu učinka” u kojoj će u glavnim crtama prikazati opseg i mogućnosti budućeg zakonodavnog djelovanja;
 • održati javno internetsko savjetovanje;
 • pripremiti procjenu učinka i na temelju njezinih rezultata predstaviti zakonodavni prijedlog.

Trenutačne aktivnosti Komisije

Komisija već radi na ažuriranju pojedinih pravila o zaštiti potrošača:

Ažurirala je svoje smjernice o Direktivi o nepoštenoj poslovnoj praksi, koja je važna pravna osnova za provedbu prava potrošača na razini EU-a.

Komisija je predložila moderna pravila o digitalnim ugovorima (IP/15/6264), koja će, jednom kad budu donesena, sadržavati jasna pravila za bolju zaštitu potrošača pri kupnji digitalnog sadržaja. Njima će se isto tako uskladiti zajednička pravila o pravnim lijekovima.

Kad je riječ o boljoj provedbi, Komisija želi ojačati suradnju s nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača (IP/16/1887).

Kontekst

Kao dio Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) Komisija redovito preispituje zakonodavstvo EU-a kako bi uočila prevelika regulatorna opterećenja, preklapanja, praznine, nedosljednosti i/ili zastarjele mjere.

U tom je okviru Komisija ocijenila šest horizontalnih direktiva o zaštiti potrošača i stavljanju proizvoda na tržište: Direktivu o nepoštenoj poslovnoj praksi (UCPD), Direktivu o prodaji robe široke potrošnje i jamstvima , Direktivu o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima, Direktivu o isticanju cijena, Direktivu o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju i Direktivu o sudskim nalozima. Analiza se sastojala od anketiranja više od 23 000 potrošača iz cijelog EU-a, eksperimenata s tajnim kupcima, razgovora s nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača (organizacijama, poslovnim udruženjima, vlastima, ministarstvima) i bihevioralnih pokusa.

Uz provjeru prikladnosti te u vezi s njom Komisija je provela evaluaciju Direktive o pravima potrošača, u skladu s odredbama njezina članka 30.

Dodatne informacije

Informativni članak: Zakonodavstvo EU-a o zaštiti potrošača

Sažetak izvješća o provjeri prikladnosti

Sažetak evaluacije Direktive o pravima potrošača

Potpuna izvješća i danas objavljene popratne vanjske studije dostupni su ovdje

Prava potrošača u EU-u i zakonodavstvo EU-a o zaštiti potrošača

 

 

 

 

IP/17/1448

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar