Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Antitrust: Comisia publică raportul final privind ancheta în sectorul comerțului electronic

Bruxelles, 10 mai 2017

Raportul final al Comisiei Europene privind ancheta în sectorul comerțului electronic identifică o serie de practici comerciale care ar putea restrânge concurența. Acest raport îi permite Comisiei să își concentreze eforturile asupra asigurării respectării normelor antitrust ale UE pe piețele comerțului electronic și a încurajat deja numeroase societăți să își revizuiască practicile.

Doamna comisar Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Anumite practici ale societăților pe piețele comerțului electronic pot restrânge concurența prin limitarea în mod nejustificat a modalităților de distribuire a produselor pe întreg teritoriul UE. Raportul nostru confirmă acest lucru. Restricțiile respective ar putea limita posibilitățile de alegere ale consumatorilor și ar putea împiedica aplicarea unor prețuri mai mici în tranzacțiile online. În același timp, considerăm că este necesar să se asigure un echilibru între interesele comercianților cu amănuntul online și ale celor care își desfășoară activitatea în magazine tradiționale, aceasta fiind în avantajul consumatorilor. Constatările noastre ne ajută să ne concentrăm asupra asigurării respectării normelor UE în materie de concurență pe piețele comerțului electronic”.

Unul dintre principalele obiective ale Strategiei Comisiei privind piața unică digitală este acela de a asigura un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii. Ancheta în sectorul comerțului electronic completează propunerile legislative ale Comisiei în această privință. Obiectivul acestei anchete sectoriale a fost de a permite Comisiei să identifice eventuale aspecte problematice în materie de concurență pe piețele europene ale comerțului electronic.

Raportul publicat astăzi prezintă constatările finale ale Comisiei, ținând seama de observațiile primite în legătură cu raportul preliminar din septembrie 2016 și confirmă, în mare măsură, concluziile acestui raport preliminar.

Ancheta sectorială a oferit informații esențiale asupra acestei chestiuni și îi va permite Comisiei să își concentreze eforturile asupra asigurării respectării normelor antitrust ale UE pe piețele europene ale comerțului electronic, ceea ce va implica și inițierea de noi investigații antitrust. Comisia a inițiat deja, în februarie 2017, trei investigații separate referitoare la practicile tarifare din domeniul cazărilor pentru concedii, al distribuției de jocuri video pe calculator și al produselor electronice de larg consum care pot limita concurența.

În plus, ancheta sectorială a încurajat societățile să își revizuiască din proprie inițiativă practicile comerciale. Acest lucru îi poate ajuta pe consumatori să achiziționeze mai ușor produse la nivel transfrontalier și să beneficieze de prețuri mai mici și de posibilitatea de a alege dintr-o paletă mai largă de comercianți cu amănuntul. Comisia este la curent cu faptul că mai multe întreprinderi din sectorul confecțiilor – Mango (aparținând Punto Fa), Oysho și Pull & Bear (ambele aparținând Inditex), precum și Dorothy Perkins și Topman (ambele aparținând Arcadia) – dar și din alte sectoare ale comerțului cu amănuntul (De Longhi, producător de mașini de cafea și Manfrotto, producător de echipament foto) și-au revizuit practicile și salută atitudinea acestora.

O interpretare coerentă a normelor UE în materie de concurență în ceea ce privește practicile legate de comerțul electronic este esențială pentru întreprinderi atunci când acestea își elaborează strategiile de distribuție în UE. Pentru a realiza această coerență, Comisia va extinde, pe baza constatărilor anchetei sectoriale, dialogul cu autoritățile naționale din domeniul concurenței în cadrul Rețelei europene în domeniul concurenței cu privire la măsurile de punere în aplicare a regulilor în sectorul comerțului electronic. O mai bună punere în aplicare a regulilor de către Comisie va oferi, de asemenea, părților interesate orientări cu privire la anumite practici legate de comerțul electronic.

Principalele constatări

Bunurile de consum

Raportul confirmă faptul că dezvoltarea comerțului electronic din ultimul deceniu și, în special, transparența prețurilor practicate online și concurența la nivelul acestora, au avut un impact semnificativ asupra strategiilor de distribuție ale societăților și asupra comportamentului consumatorilor. Rezultatele finale ale anchetei sectoriale evidențiază următoarele tendințe ale pieței:

  •                  În ultimii zece ani, o mare parte din producători au decis să își vândă produsele în mod direct consumatorilor, prin intermediul propriilor magazine online de vânzare cu amănuntul, intrând astfel din ce în ce mai mult în concurență cu distribuitorii lor.
  •                  Utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a sistemelor de distribuție selectivă, în care produsele pot fi vândute doar de vânzători autorizați preselectați, le permite producătorilor să își controleze mai bine rețelele de distribuție, în special în ceea ce privește calitatea distribuției, dar și în ceea ce privește prețurile practicate.
  •                  Utilizarea sporită a restricțiilor contractuale pentru a controla mai bine distribuția produselor. În funcție de modelul și de strategia de afaceri, aceste restricții se pot prezenta sub diverse forme, de exemplu, restricții legate de stabilirea prețurilor, interzicerea accesului pe piață (pe platforme), restricții privind utilizarea instrumentelor de comparare a prețurilor și excluderea din rețelele de distribuție a actorilor care își desfășoară activitatea doar online.

Unele dintre aceste practici pot fi justificate, de exemplu atunci când vizează sporirea calității distribuției unui produs. Însă altele îi pot împiedica în mod nejustificat pe consumatori să beneficieze de o paletă mai largă de produse și de prețuri mai mici în cadrul comerțului electronic, ceea ce justifică măsurile luate de Comisie pentru asigurarea respectării normelor UE în materie de concurență.

Conținutul digital

Rezultatele anchetei sectoriale confirmă faptul că pentru furnizorii de conținut digital este esențial ca titularii de drepturi de autor să le pună la dispoziție licențe de utilizare, acest lucru fiind și un factor determinant al nivelului concurenței de pe piață.

Raportul atrage atenția asupra anumitor practici de acordare a licențelor care ar putea îngreuna apariția unor noi modele de afaceri și servicii online. Orice evaluare a acestor practici de acordare a licențelor în conformitate cu normele UE în materie de concurență trebuie, totuși, să ia în considerare caracteristicile industriei conținutului.

Una dintre principalele concluzii ale anchetei sectoriale este că aproape 60 % din furnizorii de conținut digital care au participat la anchetă au convenit prin contract cu titularii de drepturi să recurgă la geoblocare,

Furnizorii de conținut pot recurge la geoblocare din motive justificate în mod obiectiv, de exemplu pentru a regla chestiuni legate de TVA sau pentru a respecta anumite dispoziții juridice de interes public. Comisia a propus deja acte legislative al căror scop este să garanteze faptul că acei consumatori care doresc să achiziționeze produse și servicii dintr­o altă țară din UE, fie online, fie în persoană, nu fac obiectul niciunei discriminări în materie de acces la prețuri, de condiții de vânzare sau de plată, cu excepția cazurilor în care acest lucru se justifică în mod obiectiv dintr-un motiv specific. De asemenea, Comisia a prezentat propuneri referitoare la modernizarea normelor UE privind drepturile de autor, în special pentru a spori accesul la conținut audiovizual online la nivel transfrontalier, dar ținând seama, în același timp, de rolul important pe care îl deține exploatarea teritorială a conținutului audiovizual în modelul de finanțare a sectorului audiovizual european. Ambele propuneri sunt în prezent în curs de negociere cu Parlamentul European și Consiliul.

Orice măsură de asigurare a respectării normelor din domeniul concurenței luată în legătură cu geoblocarea ar trebui să se bazeze pe o evaluare specifică fiecărui caz, care să includă și o analiză a posibilelor justificări pentru restricțiile identificate.

Context

Comisia a inițiat ancheta în sectorul comerțului electronic în mai 2015, în cadrul Strategiei privind piața unică digitală. În cursul anchetei, Comisia a colectat dovezi de la aproape 1 900 de societăți comerciale care își desfășoară activitatea în comerțul electronic de bunuri de consum și de conținut digital și a analizat aproximativ 8 000 de contracte de distribuție și de acordare de licențe.

Raportul integral poate fi consultat aici. MEMO/17/1262.

Comisia a publicat, în martie 2016, constatările inițiale privind geoblocarea într-un document de analiză, iar în septembrie 2016 raportul preliminar, în care își prezintă constatările inițiale. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați site-ul web al anchetei sectoriale

IP/17/1261

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar