Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Noi orientări prin care cetățenii sunt ajutați să aibă un acces mai bun și mai echitabil la instanțele naționale în cauzele de mediu

Bruxelles, 28 aprilie 2017

Când nu își respectă drepturile și obligațiile pe care le au în temeiul legislației de mediu, autoritățile publice pot fi trase la răspundere de către public.

Comisia Europeană a adoptat astăzi un document de orientare având ca temă accesul la justiție în probleme de mediu. În document se explică modul în care deciziile, actele și omisiunile autorităților publice care țin de dreptul UE în domeniul mediului pot fi contestate de către persoane fizice și asociații în fața instanțelor naționale.

Comisia Juncker a făcut un pas înainte prin publicarea acestor orientări, oferind cetățenilor îndrumările necesare pentru a le ușura accesul la sistemele de justiție naționale. Îndrumările au scopul de a ajuta persoanele fizice și organizațiile neguvernamentale să decidă dacă să introducă sau nu o acțiune în fața instanțelor naționale. Instanțele naționale pot recurge la aceste orientări pentru a găsi mai ușor toate cauzele Curții de Justiție a Uniunii Europene de care ar trebui să țină seama atunci când se confruntă cu întrebări legate de accesul la justiție în probleme de mediu. Aceste orientări sunt utile atât pentru administrațiile naționale, care pot depista eventualele lipsuri ale sistemelor lor de justiție, cât și pentru întreprinderi, care pot înțelege mai bine ce drepturi și obligații prevăzute în legislația UE intră în joc în deciziile, actele sau omisiunile care le privesc.

Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu statul de drept, a declarat: „Securitatea juridică constituie un principiu fundamental al unei societăți bazate pe statul de drept și este important să oferim aceste orientări tuturor părților interesate. Legislația de mediu se află în prima linie a eforturilor noastre de a construi un viitor durabil pentru UE și toate părțile trebuie să știe exact care le sunt drepturile și responsabilitățile.”

Karmenu Vella, comisar pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Scopul unei legislații în domeniul mediului este să protejeze oamenii și sănătatea acestora. Când nu își respectă drepturile și obligațiile pe care le au în temeiul unei astfel de legislații, autoritățile publice pot fi trase la răspundere de către public. Noile orientări constituie o etapă importantă în eforturile de înzestrare a cetățenilor cu mijloacele necesare pentru a se ocupa personal de chestiuni precum calitatea aerului, gospodărirea apelor și gestionarea deșeurilor. Prin faptul că sesizează instanțele naționale cu probleme de mediu, cetățenii pot contribui la aplicarea corectă a legislației de mediu pe întregul teritoriu al UE.”

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis o serie de hotărâri în care sunt explicate cerințele UE privind accesul la justiție în probleme de mediu, cum ar fi:

  • modul în care instanțele naționale ar trebui să abordeze cazurile în care se susține că planurile privind calitatea aerului din orașe nu conțin măsuri suficient de eficace pentru respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite în legislația UE privind aerul;
  • rolul jucat de public, în special de organizațiile neguvernamentale de protecție a mediului, pentru a contribui la asigurarea respectării, în statele membre, a obligațiilor prevăzute de legislația UE privind natura;
  • criteriile de evaluare pe care ar trebui să le folosească instanțele naționale pentru a nu permite situațiile în care cheltuielile de judecată prohibitive împiedică cetățenii și asociațiile să își îndeplinească rolul pe care îl au în asigurarea respectării legislației UE în domeniul mediului la nivel național.

Orientările prezentate astăzi reunesc toate aceste hotărâri într-un singur text. Dispunând de un document cuprinzător, oamenii înțeleg mai ușor hotărârile respective și implicațiile lor.

După adoptarea orientărilor se vor purta discuții cu statele membre care nu își respectă încă pe deplin obligațiile, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Aceste discuții vor avea loc și în contextul procesului stabilit prin revizuirea punerii în aplicare a legislației privind protecția mediului.

Context

Prin accesul la justiție se garantează că persoanele fizice și asociațiile de mediu pot, în anumite condiții, să ceară unei instanțe naționale independente să examineze legalitatea deciziilor, actelor și omisiunilor autorităților publice care le afectează drepturile. Cele mai importante garanții sunt dreptul de a fi ascultat, efectuarea de către judecătorul național a unei verificări suficiente, măsurile de remediere și măsurile de evitare a costurilor prohibitive.

Documentul de orientare se bazează pe dispozițiile privind accesul la justiție din legislația de mediu secundară a UE și pe dispozițiile Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția de la Aarhus), astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În domeniul de aplicare al documentului de orientare intră numai accesul la justiție în chestiuni care au legătură cu decizii, acte și omisiuni ale autorităților publice din statele membre. Nu intră în acest domeniu litigiile de mediu dintre părți private și nici controlul jurisdicțional al actelor instituțiilor UE.

Pentru mai multe informații

Broșură informativă: Accesul la justiție în probleme de mediu

Fișa informativă: Aplicarea normelor de mediu – De ce vă privește această problemă?

IP/17/1114

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar