Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Kružno gospodarstvo: Komisija ostvaruje svoja obećanja, nudi smjernice za stvaranje energije iz otpada i surađuje s EIB-om na poticanju ulaganja

Bruxelles, 26. siječnja 2017.

Godinu dana nakon donošenja Paketa o kružnom gospodarstvu Komisija izvješćuje o provedbi i napretku ključnih inicijativa iz svojega akcijskog plana iz 2015.

Uz ovo izvješće, Komisija je poduzela sljedeće:

  • danas je poduzela daljnje mjere uspostavljanjem platforme za financiranje s Europskom investicijskom bankom kako bi povezala ulagače i inovatore
  • izdala je smjernice državama članicama o stvaranju energije iz otpada
  • predložila je ciljano poboljšanje zakonodavstva o određenim opasnim tvarima u električnoj i elektroničkoj opremi.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans, zadužen za održivi razvoj, izjavio je: Izgradnja kružnoga gospodarstva za Europu i dalje je ključni prioritet ove Komisije. Ostvarili smo dobar napredak i planiramo nove inicijative u 2017. Uspostavili smo ciklus dizajna, proizvodnje, potrošnje i gospodarenja otpadom, a time smo stvorili zeleno i konkurentno kružno gospodarstvo u Europi.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, rekao je: Naš rad temelji se na rezultatima Junckerova plana ulaganja. Zadovoljan sam što opet možemo surađivati s EIB-om kako bismo povezali ulagače i inovatore. Težimo proširenju i javnih i privatnih ulaganja u kružno gospodarstvo. To često podrazumijeva stvaranje novih poslovnih modela za koje mogu biti nužni novi i inovativni načini financiranja. Ova nova platforma sjajan je alat za podizanje svijesti o golemom poslovnom potencijalu projekata kružnoga gospodarstva što bi dovelo do povećanja sredstava za njihovo financiranje. Kružno gospodarstvo važan je čimbenik modernizacije europskoga gospodarstva. Na pravom smo putu da ostvarimo tu održivu promjenu.

Potpredsjednik EIB-a Jonathan Taylor, odgovoran za financiranje projekata iz područja okoliša, klimatske politike i kružnoga gospodarstva, dodao je: EIB sa zadovoljstvom udružuje stručnost i financijsku potporu s Europskom komisijom kako bismo unaprijedili naša kružna gospodarstva. Kao institucija koja u svijetu izdaje najviše kredita u području multilateralne klimatske politike – prošle godine dodijelili smo namjenska sredstva u iznosu višem od 19 milijardi eura – smatramo da je kružno gospodarstvo ključno za poništavanje učinka klimatskih promjena, održivije iskorištavanje ograničenih resursa naše planete te doprinos rastu Europe. Kako bismo ubrzali taj prelazak, i dalje ćemo savjetovati i sve više ulagati u inovativne poslovne modele za kružno gospodarstvo i nove tehnologije, kao i tradicionalnije projekte u pogledu učinkovitosti resursa.  Nova platforma za financijsku potporu kružnoga gospodarstva bit će ključan alat za podizanje svijesti i financiranja projekata kružnoga gospodarstva.

Na temelju zamaha koji je stvorio plan ulaganja za Europu – u okviru tog plana do kraja 2016. već su pokrenuta ulaganja vrijedna 164 milijarde eura – platformom za financiranje kružnoga gospodarstva poboljšat će se poveznice između postojećih instrumenata, kao što su Europski fond za strateška ulaganja (EFSI) i program InnovFin, a možda će se razviti i novi financijski instrumenti za projekte kružnoga gospodarstva. U okviru platforme povezat će se Komisija, EIB, nacionalne razvojne banke, institucijski ulagači i drugi dionici te time podignuti svijest o mogućnostima ulaganja u kružno gospodarstvo, promicati najbolje prakse među potencijalnim promotorima, analizirati projekti i njihove financijske potrebe te osigurati savjeti o strukturiranju i financiranju ulaganja.

Današnjom Komunikacijom Komisije o ulozi procesa stvaranja energije iz otpada u kružnom gospodarstvu maksimalno će se naglasiti prednosti tog malog ali inovativnog elementa nacionalne kombinacije izvora energije. Njome se državama članicama daju smjernice za ostvarivanje prave ravnoteže kapaciteta stvaranja energije iz otpada, a ističe se i uloga hijerarhije otpada, u okviru koje se mogućnosti gospodarenja otpadom rangiraju prema održivosti, a glavni je prioritet sprječavanje nastanka otpada i njegovo recikliranje. Ona pridonosi optimiziranju doprinosa država članica energetskoj uniji te iskorištavanju mogućnosti za prekogranično partnerstvo gdje je to prikladno i sukladno ekološkim ciljevima.

Paket koji je Komisija danas donijela sadržava i prijedlog za ažuriranje zakonodavstva kako bi se ograničila uporaba određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS). U prijedlogu se promiče zamjena opasnih materijala kako bi recikliranje komponenti postalo profitabilnije. Predloženim promjenama dodatno se potiču aktivnosti na tržištu rabljenom robom (npr. preprodaja) te popravak električne i elektroničke opreme. Procjenjuje se da će se tim mjerama spriječiti nastanak više od 3000 tona opasnog otpada godišnje u EU-u te uštedjeti energija i sirovine. Samo u sektoru zdravstva može se uštedjeti otprilike 170 milijuna eura na troškovima zdravstvene skrbi.

Naposljetku, u izvješću o napretku od prošle godine Komisija navodi ključne mjere u područjima kao što su otpad, ekološki dizajn i organska gnojiva te u vezi s pitanjima bacanja hrane, jamstva za potrošačku robu, inovacija i ulaganja. Načela su kružnoga gospodarstva postupno integrirana u najbolje prakse u industriji, zelenu javnu nabavu, uporabu sredstava kohezijske politike te novim inicijativama u sektorima građevinarstva i voda. Kako bi se na terenu ostvario prelazak na kružno gospodarstvo, Komisija ujedno poziva Europski parlament i Vijeće da nastave postupak donošenja prijedloga zakona o otpadu u skladu sa Zajedničkom izjavom o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2017.. Komisija će ove godine nastaviti djelovanje u okviru akcijskog plana za kružno gospodarstvo prijedlozima za strategiju o plastici, okvirom za nadzor kružnoga gospodarstva i prijedlogom za promicanje recikliranja vode.

Kontekst

Europska komisija 2. prosinca 2015. donijela je ambiciozni paket o kružnom gospodarstvu. Paket se sastoji od akcijskog plana EU-a s mjerama kojima je obuhvaćen cijeli ciklus razvoja proizvoda: od dizajna, nabave sirovina, proizvodnje i potrošnje do gospodarenja otpadom i tržišta sekundarnih sirovina.

Prelazak na gospodarstvo s više obilježja kružnoga gospodarstva donosi velike prilike za Europu i njezine građane. To je važan dio naših napora za moderniziranje i pretvorbu europskoga gospodarstva kako bi ono postalo održivije. Taj se prelazak temelji na čvrstoj poslovnoj logici koja poduzećima omogućuje znatne gospodarske dobitke i povećanje konkurentnosti. Time se ostvaruju važne uštede energije i pogodnosti za okoliš. Stvaraju se radna mjesta na lokalnoj razini i prilike za socijalnu integraciju. Prelazak je na takvo gospodarstvo usko povezan s ključnim prioritetima EU-a u pogledu radnih mjesta i rasta, ulaganja, socijalnog programa i industrijskih inovacija.

Kako bi predstavili dosad ostvarene ključne rezultate i raspravili s dionicima o očekivanim rezultatima, Komisija i Europski gospodarski i socijalni odbor organiziraju Konferenciju o kružnom gospodarstvu od 9. do 10. ožujka 2017. Tad će se najaviti platforma za dionike u europskom kružnom gospodarstvu.

Dodatne informacije

OBAVIJEST: Pitanja i odgovori

Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo

Izvješće o provedbi

Komunikacija o stvaranju energije iz otpada

Direktiva RoHS

Paket za čistu energiju

Komunikacija o planu rada za ekološki dizajn za razdoblje 2016. – 2019.

Protokol EU-a za postupanje s građevinskim otpadom i otpadom od rušenja

Prijedlog Uredbe o stavljanju gnojidbenih proizvoda na raspolaganje na tržištu [poveznica]

Zelena javna nabava

EIB u kružnom gospodarstvu

IP/17/104

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar