Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Fiske: Decentralisering och förenkling av tekniska bevarandeåtgärder

Bryssel den 11 mars 2016

Bättre lagstiftning på fiskeområdet.

EU-kommissionen har i dag, som ett led i sitt arbete för bättre lagstiftning, lagt fram ett förslag om nya bevarandeåtgärder för fiske i europeiska hav. Det handlar om bestämmelser för hur, var och när fiskare får fiska. Bestämmelserna rör även redskap, fångstens sammansättning och hur oavsiktlig fångst ska hanteras. Hittills har dessa bestämmelser fastställts på EU-nivå genom en utdragen process, och med tiden har regelverket fått en mycket komplex struktur.

– Det här förslaget kommer att säkerställa att våra mål att få ett hållbart fiske och skydda livsmiljöerna i havet uppnås i hela EU, säger EU:s fiskekommissionär Karmenu Vella. Det regionaliserade upplägget förenklar bestämmelserna, i linje med vårt arbete för bättre lagstiftning. Fiskeförvaltningsbeslut kommer att kunna fattas lokalt, närmare de människor som berörs.

Mot bakgrund av den nya fiskeripolitiken och principen om bättre lagstiftning föreslår EU-kommissionen ett nytt förenklat system. Styrelseformarna blir flexiblare och de regionala aktörerna, som har bäst kunskap om sina lokala förhållanden, får möjlighet att anpassa de tekniska bevarandeåtgärderna till sina egna havsområden. Förslaget bakar också ihop ett antal särförordningar till en enda text, vilket bör förenkla tolkning och efterlevnad.

EU kommer att fastställa de allmänna principerna och övergripande målen för fiskeverksamheten. Det kommer fortfarande att finnas ett antal grundläggande bestämmelser som tillämpas på förbjudna fiskeredskap eller skyddet av vissa arter och livsmiljöer. När det gäller tekniska åtgärder som rör ett visst havsområde kommer dock nationella förvaltningar och operatörer att kunna anpassa de föreslagna bestämmelserna till lokala förhållanden för att uppnå önskat resultat.

Om t.ex. ett specifikt fiskeområde behöver stängas för att skydda en viss livsmiljö, som ett känsligt korallrev, och om undantag behöver göras för specifika fartyg som inte påverkar havsbotten, kan allt detta åstadkommas genom tekniska åtgärder som beslutas av EU-länderna runt det aktuella havsområdet, i samråd med berörda aktörer.

Förslaget omfattar åtgärder för att skydda ekosystem och livsmiljöer i havet och motverka bifångster av icke-kommersiella och känsliga arter, som havsfåglar och däggdjur.

Mer information

Frågor och svar: EU-kommissionen decentraliserar och förenklar tekniska bevarandeåtgärder inom fisket

IP/16/721

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar