Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Zivsaimniecība: Eiropas Komisija decentralizē un vienkāršo tehniskos saglabāšanas pasākumus

Briselē, 2016. gada 11. martā

Komisija uzlabo zvejniecības regulējumu

Šodien Eiropas Komisija, turpinādama īstenot labāka regulējuma programmu, nāca klajā ar priekšlikumu, kas paredz jaunus saglabāšanas pasākumus Eiropas zvejniecībā. Šie noteikumi reglamentē, kā, kur un kad zvejnieki var zvejot, kā arī to zvejas rīkus, nozvejas sastāvu un rīcību nejaušas piezvejas gadījumā. Iepriekš šāda veida noteikumi ilgstošā procesā pieņemti ES līmenī, un gadu gaitā šī reglamentējošā struktūra kļuvusi ļoti sarežģīta.

Eiropas vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella: "Ar šo priekšlikumu mēs panāktu, ka visā Eiropā tiek sasniegti attiecībā uz zvejniecības ilgtspējīgumu un jūras dzīvotņu aizsardzību izvirzītie mērķi. Atbilstoši labāka regulējuma programmai mēs piedāvājam "reģionalizētu pieeju", kas vienkāršo noteikumus. Tas nozīmē, ka lēmumus par zvejniecību pārvaldību būs iespējams pieņemt vietēji, tuvāk cilvēkiem, kurus tie ietekmē."

Ņemot vērā jauno kopējo zivsaimniecības politiku un orientējoties uz labāku regulatīvo vidi, tiek ierosināta jauna vienkāršota pieeja. Komisijas priekšlikums paredz, ka sistēmu pārvaldīs elastīgāk un ka reģionālie dalībnieki — kuri vietējo situāciju pārzina vislabāk — savā jūras baseinā varēs individualizēt tehniskos saglabāšanas noteikumus. Turklāt ierosinātais priekšlikums vienā tekstā saliedē vairākas atsevišķas regulas, atvieglojot interpretāciju un normu izpildi.

ES noteiks vispārīgos principus un zvejas darbību vispārīgos mērķus: pamatnoteikumu komplekss joprojām reglamentēs, kādi zvejas rīki ir aizliegti vai kādas sugas un dzīvotnes ir aizsargātas. Tomēr attiecībā uz tehniskiem pasākumiem, kas skar konkrētus jūru baseinus, valstu valdības un zvejas operatori ierosinātos noteikumus varēs pielāgot vietējam kontekstam, lai panāktu vēlamos rezultātus.

Piemēram, ja konkrētas dzīvotnes, teiksim, ekoloģiski jutīga koraļļu rifa aizsardzībai jāaizliedz zveja kādā apgabalā vai ja īpaša tipa kuģiem, kas jūras gultni neietekmē, jāpiešķir atkāpes, šādus jautājumus, konsultējoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, var ar tehniskiem pasākumiem izlemt attiecīgā jūras baseina dalībvalstis.

Priekšlikumā paredzētās normas arī aizsargā jūras ekosistēmas un dzīvotnes un nepieļauj, ka piezveja skar nekomerciālas un ekoloģiski jutīgas sugas, piemēram, jūras putnus un zīdītājdzīvniekus.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes: Eiropas Komisija decentralizē un vienkāršo tehniskos saglabāšanas pasākumus

IP/16/721

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar