Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Žuvininkystė. Komisija decentralizuoja ir supaprastina technines išsaugojimo priemones

Briuselis, 2016 m. kovo 11 d.

Komisija įgyvendina geresnio reglamentavimo darbotvarkę žuvininkystės srityje.

geresnio reglamentavimo – pateiktas pasiūlymas dėl naujų techninių išsaugojimo priemonių, taikomų žvejybai Europos jūrose. Tai taisyklės, kuriomis reglamentuojama, kaip, kur ir kada žvejams galima žvejoti, taip pat nustatomi žvejybos įrankiai, laimikio sudėtis ir būdai, kaip elgtis su atsitiktine priegauda. Iki šiol sprendimai dėl tokių taisyklių buvo priimami ES lygmeniu, taikant ilgą priėmimo procedūrą, bet ilgainiui tokia reguliavimo tvarka tapo itin sudėtinga.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella sakė: „Šiuo pasiūlymu užtikriname, kad mūsų tikslai, susiję su tausia žvejyba ir jūrų buveinių apsauga, bus pasiekti visoje ES. Pasiūlyme laikantis vadinamojo regionalizavimo principo supaprastinamos taisyklės, o tai atitinka geresnio reglamentavimo darbotvarkę. Taikant šį principą valdymo sprendimus galima priimti vietos lygmeniu, t. y. arčiau žmonių, kuriems jie turi įtakos.“

Atsižvelgiant į naująją bendrą žuvininkystės politiką ir siekiant laikytis geresnio reglamentavimo principo, pasiūlytas naujas supaprastintas metodas. Komisija siūlo lankstesnę valdymo sistemą – regionų subjektams, kurie geriausiai išmano vietos aplinkybes, suteikiami įgaliojimai technines išsaugojimo priemones pritaikyti prie savo jūrų baseinų. Be to, pasiūlyme keli atskiri reglamentai sutraukti į vieną tekstą – dėl to turėtų būti lengviau aiškinti nuostatas ir jų laikytis.

ES nustatys su žvejybos veikla susijusius bendruosius principus ir svarbiausius tikslus; ir toliau išliks bazė tam tikrų pagrindinių taisyklių, susijusių su draudžiamais žvejybos įrankiais arba tam tikrų rūšių ir buveinių apsauga. Tačiau dėl techninių priemonių, turinčių įtakos konkrečiam jūrų baseinui, nacionalinės vyriausybės ir veiklos vykdytojai siūlomas taisykles galės pritaikyti prie vietos aplinkybių, kad būtų pasiekta norimų rezultatų.

Pavyzdžiui, jeigu, siekiant apsaugoti tam tikrą buveinę (pavyzdžiui, pažeidžiamą koralų rifą), reikia uždrausti žvejybą konkrečiame žvejybos rajone arba jeigu konkretiems laivams, kurie nedaro poveikio jūros dugnui, būtina leisti taikyti išimtis, tai galima padaryti techninėmis priemonėmis, dėl kurių sprendimą priima aplink tą jūros baseiną esančios valstybės narės, pasikonsultavusios su suinteresuotaisiais subjektais.

Į pasiūlymą įtraukta priemonių, skirtų jūrų ekosistemoms ir jūrų buveinėms apsaugoti ir nekomercinių bei pažeidžiamų rūšių, pavyzdžiui, jūrinių paukščių ir žinduolių, priegaudai išvengti.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai. Komisija decentralizuoja ir supaprastina technines išsaugojimo priemones žuvininkystės srityje

IP/16/721

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar