Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Ribarstvo: Komisija decentralizira i pojednostavnjuje tehničke mjere očuvanja

Bruxelles, 11. ožujka 2016.

Komisija provodi plan za bolju regulativu u ribarstvu.

Danas je Europska komisija donijela prijedlog tehničkih mjera očuvanja za ribarstvo na europskim morima, čime nastavlja provoditi svoju obvezu za bolju regulativu. To su pravila o tome kako, gdje i kada se ribari mogu baviti ribolovom, a utvrđuju se i alati, sastav ulova i načini postupanja s usputnim ulovom. Do sada se o tim pravilima odlučivalo dugotrajnim postupkom na razini EU-a, a tijekom godina ta je regulativna struktura postala vrlo složena.

Europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: „Ovim prijedlogom osiguravamo ostvarenje svojih ciljeva za održivo ribarstvo i zaštitu morskih staništa u cijelom EU-u. Njegovim regionaliziranim pristupom, pravila su pojednostavnjena u skladu s našim planom za bolju regulativu. Time se omogućuje donošenje upravljačkih odluka na lokalnoj razini, bliže ljudima kojih se to izravno tiče.”

S novom zajedničkom ribarstvenom politikom i kako bi se poštovalo načelo plana za bolju regulativu, predložen je novi, pojednostavnjeni pristup. Komisija iznosi prijedlog za fleksibilniji sustav upravljanja kojim se ovlašćuje regionalne sudionike, koji najbolje poznaju svoj lokalni kontekst, da prilagode tehničke mjere očuvanja u svojem morskom bazenu. Prijedlogom se osim toga niz različitih uredbi sažima u jedinstveni tekst, što bi trebalo olakšati tumačenje i poštovanje propisa.

EU će propisivati opća načela i opće ciljeve ribolovnih aktivnosti te će i dalje postojati skup osnovnih pravila za zabranjene ribolovne alate ili zaštitu određenih vrsta i staništa. Međutim, u pogledu tehničkih mjera koje se odnose na određeni morski bazen, nacionalne vlade i subjekti moći će predložena pravila prilagoditi lokalnom kontekstu u cilju ostvarenja željenih rezultata.

Ako je, primjerice, određeno ribolovno područje potrebno zatvoriti kako bi se zaštitilo neko stanište, recimo osjetljivi koraljni greben, ili ako je potrebno dopustiti odstupanje od pravila za određena plovila koja ne utječu na morsko dno, sve se to može postići tehničkim mjerama o kojima odlučuju države članice oko tog morskog bazena u suradnji sa svojim dionicima.

Prijedlog uključuje mjere za zaštitu morskog ekosustava i morskih staništa te sprečavanje usputnog ulova nekomercijalnih i osjetljivih vrsta, primjerice morskih ptica i sisavaca.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori: Komisija decentralizira i pojednostavnjuje tehničke mjere očuvanja

IP/16/721

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar