Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kalastus: Komissio hajauttaa ja yksinkertaistaa teknisiä säilyttämistoimenpiteitä

Bryssel 11. maaliskuuta 2016

Komissio toimii kalastusta koskevan sääntelyn parantamiseksi.

Euroopan komissio jatkoi parempaa sääntelyä koskevien sitoumustensa toteuttamista ja esitteli tänään ehdotuksen kalastusta Euroopassa koskeviksi uusiksi säilyttämistoimenpiteiksi. Kyseiset säännöt koskevat sitä, miten, missä ja milloin kalastajat voivat kalastaa. Säännöt koskevat myös pyydyksiä, saaliin koostumusta ja sitä, miten tahattomia saaliita tulisi käsitellä. Tähän saakka näistä säännöistä on päätetty EU:n tasolla, ja niiden hyväksyminen on ollut aikaa vievä prosessi. Vuosien mittaan tästä sääntelyrakenteesta on muodostunut hyvin monimutkainen.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Karmenu Vellan mukaan ehdotuksen avulla varmistetaan, että kaikkialla EU:ssa saavutetaan tavoitteet kestävästä kalastuksesta ja merellisten luontotyyppien suojelusta. ”Ehdotuksessa noudatettu alueellistettu lähestymistapa yksinkertaistaa sääntöjä, mikä vastaa paremman sääntelyn agendaamme. Sen ansiosta kalastuksen hoitoon liittyviä päätöksiä voidaan tehdä paikallisesti, lähempänä ihmisiä, joihin ne vaikuttavat,” komissaari jatkoi.

Koska kalastuspolitiikkaa on uudistettu ja jotta noudatettaisiin periaatetta paremmasta sääntelystä, on ehdotettu yksinkertaistettua lähestymistapaa. Komissio ehdottaa, että hallintorakennetta joustavoitaisiin sekä lisättäisiin paikallisten toimijoiden vaikutusmahdollisuuksia, sillä paikalliset toimijat tuntevat alueella vallitsevat olosuhteet parhaiten ja voivat mukauttaa tekniset säilyttämistoimenpiteet omalle merialueelleen. Ehdotuksella myös yhdistetään useita eri asetuksia yhdeksi asetukseksi. Näin tulkinnasta ja sääntöjen noudattamisesta pitäisi tulla helpompaa.

EU vahvistaa yleiset säännöt ja kalastustoiminnan yleiset tavoitteet. Jatkossakin on tietyt perussäännöt, joita sovelletaan kiellettyihin pyydyksiin ja tiettyjen lajien ja luontotyyppien suojeluun. Jos kyseessä kuitenkin ovat tekniset toimenpiteet, jotka vaikuttavat tiettyyn merialueeseen, kansalliset hallitukset ja toimijat voivat mukauttaa ehdotetut säännöt paikallisiin olosuhteisiin, jotta päästäisiin haluttuihin tuloksiin.

Jos esimerkiksi tietty kalastusalue on suljettava jonkin luontotyypin, vaikkapa herkän koralliriutan, suojelemiseksi tai jos joidenkin alusten osalta tarvitaan poikkeuksia, koska alusten toiminnalla ei ole vaikutusta merenpohjaan, tämä voidaan tehdä siten, että kyseisen merialueen ympärillä sijaitsevat jäsenvaltiot päättävät teknisistä toimenpiteistä sidosryhmiä kuultuaan.

Ehdotus sisältää toimenpiteitä, joilla suojellaan meriekosysteemejä ja merellisiä luontotyyppejä sekä vältetään ei-kaupallisten ja herkkien lajien, kuten merilintujen ja nisäkkäiden, sivusaaliita.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Komissio hajauttaa ja yksinkertaistaa kalastusta koskevia teknisiä säilyttämistoimenpiteitä

IP/16/721

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar