Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

До каква степен е цифровизирана вашата страна? Нови данни сочат необходимост от действия за отключване на потенциала на Европа

Брюксел, 25 февруари 2016 r.

От свързаност и цифрови умения до обществени услуги, страните от ЕС са отбелязали напредък от миналата година насам, когато Европейската комисия даде старт на стратегията за цифровия единен пазар.

Днес Европейската комисия публикува резултатите от изданието за 2016 г. на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Данните показват, че от публикуването на стратегията за цифровия единен пазар на Комисията през миналата година досега страните членки са постигнали напредък в области като свързаност и цифрови умения, както и по отношение на публичните услуги.

Подчертавайки подобренията, публикуваните днес резултати показват също, че темпото на напредъка се забавя. Необходими са действия, както на равнище ЕС, така и на национално равнище, за да се премахнат пречките, които възпрепятстват страните от ЕС да се възползват в пълна степен от възможностите на цифровите технологии.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Все повече хора, предприятия и публични служби използват цифрови технологии. Много от тях обаче все още са изправени пред проблеми като липса на покритие за високоскоростен интернет или на трансгранични услуги за електронно управление, както и пред трудности при извършване на трансгранични покупки или продажби. Трябва да поправим това. Това е целта на нашата стратегия за цифровия единен пазар. Благодарение на първите предложения в рамките на стратегията електронната търговия и свързаността ще се подобрят. Тази година ще представим всички наши предложения и призовавам страните от ЕС да побързат да ги подкрепят. Тези предложения ще им помогнат да подобрят своите резултати в областта на цифровите технологии и своите икономики“.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „ЕС напредва, но прекалено бавно. Няма място за самодоволство. Необходими са действия, ако искаме да се изравним с Япония, САЩ и Южна Корея. Въз основа на публикувания днес индекс през май ще отправим конкретни препоръки към страните от ЕС, за да подобрят своите национални показатели. По този начин и наред с нашата работа за създаване на цифров единен пазар съм убеден, че ЕС като цяло и неговите държави членки ще постигнат много по-добри резултати през идните години“.

Основни констатации в индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI).

  • ЕС напредва, но бавно: резултатът на ЕС като цяло е 0,52 от 1, което представлява подобрение спрямо 0,5 за предходната година. Всички страни от ЕС без Швеция са подобрили своя резултат.
  • Дания, Нидерландия, Швеция и Финландия продължават да водят класацията по DESI.
  • Нидерландия, Естония, Германия, Малта, Австрия и Португалия са най-бързо развиващите се страни и вървят начело. Повече информация относно резултатите на отделните държави могат да бъдат намерени в профилите на държавите и в този информационен документ.

AФигура 1

  • Необходими действия за настигане на най-добрите в световен мащаб: за първи път Комисията също така сравнява ЕС с някои от най-цифровизираните държави в света (Япония, САЩ и Южна Корея). Пълният доклад за нов международен индекс на представянето в областта на цифровите технологии ще бъде достъпен в средата на март 2016 г., но предварителните резултати показват, че най-успешните европейски страни са също и световни лидери в областта. Въпреки това ЕС като цяло трябва значително да подобри своите резултати, за да играе водеща роля на световната сцена. Повече подробности можете да намерите в този информационен документ.
  • По-добра свързаност, но недостатъчна в дългосрочен план: 71% от европейските домакинства разполагат с високоскоростен широколентов достъп до интернет (поне 30 Mbps) спрямо 62% през миналата година. ЕС е на прав път към постигане на пълно покритие до 2020 г. Броят на абонаментите за мобилен широколентов достъп до интернет бързо нараства — от 64 абонамента на всеки 100 европейци през 2014 г. на 75 днес. ЕС трябва да е готов да отговори на бъдещото търсене и да осигури следващото поколение съобщителни мрежи (5G). Ето защо Комисията ще представи преглед на правилата на ЕС за далекосъобщенията, за да може до края на годината технологичните и пазарните предизвикателства бъдат преодолени.
  • Подобряване на цифровите умения: Въпреки че броят на висшистите в областта на науката, технологиите и математиката в ЕС слабо се е повишил, почти половината от европейците (45%) нямат основни умения за ползване на цифрови технологии (използване на електронна поща, текстообработващи програми или инсталиране на нови устройства). Комисията ще разгледа цифровите умения и обучението в рамките на предстоящата по-късно тази година програма на ЕС за уменията.
  • Електронната търговия — пропусната възможност за по-малките предприятия: 65% от европейските интернет потребители пазаруват онлайн, но само 16% от МСП продават онлайн, като по-малко от половината от тях продават онлайн в други страни (7,5%). За да реши този проблем, през декември Комисията представи предложения относно цифровите договори (съобщение за медиите) с цел потребителите, които пазаруват онлайн, да бъдат по-добре защитени и да се помогне на предприятията да увеличат своите онлайн продажби. През май Комисията ще представи пакет от законодателни мерки за по-нататъшно стимулиране на електронната търговия. Той ще включва мерки за справяне с необоснованото геоблокиране, за подобряване на прозрачността на трансграничните пазари на колетни пратки и за по-добро прилагане през граница на правилата на ЕС за защита на потребителите.
  • Повече, но не достатъчно използвани публични услуги онлайн: показателите сочат, че публичните администрации предоставят по-широк набор от онлайн услуги, даващи възможност на хората да използват интернет, за да се информират за ново място на пребиваване, раждане на дете и други важни събития. Въпреки това броят на интернет потребителите, които взаимодействат със съответната администрация онлайн (32%), не се увеличава.

Контекст

Какво представлява DESI?

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) е онлайн инструмент за измерване на напредъка на страните от ЕС към изграждане на цифрови икономики и общества. Той обединява набор от показатели от значение за текущите политики в Европа.

Тазгодишният индекс DESI се представя днес от комисар Йотингер в рамките на форума Digital4EU в Брюксел (9:45 ч. централноевропейско време). След това той ще бъде обсъден по време на сесията „Изграждане на цифровия единен пазар — от DESI към действия“ (10:15 — 11:25 ч. централноевропейско време). Всички сесии се излъчват пряко по интернет (вж. сесии за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) / други сесии)

За повече информация

Уебсайт за цифровия единен пазар (#DigitalSingleMarket)

Уебстраница на заместник-председателя, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип (@Ansip_EU)

Уебстраница на комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Х. Йотингер (@GOettingerEU)

IP/16/384

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar