Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonsági unió: A Bizottság javaslatot tesz az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerre

Brüsszel, 2016. november 16.

„Tudnunk kell, kik kelnek át határainkon. Novemberig előterjesztjük a (...) javaslatot egy olyan automatizált rendszer létrehozása céljából, amely meghatározza, hogy ki léphet be Európa területére. Ilyen módon már azelőtt tudni fogjuk, hogy ki utazik Európába, mielőtt az érintett személy határainkhoz érkezne.” – Jean-Claude Juncker elnök, Az Unió helyzetéről szóló 2016. évi beszéd

A Bizottság a mai napon javaslatot tesz az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozására a vízummentes utazók biztonsági ellenőrzéseinek megerősítése érdekében. Erre Juncker elnöknek az Unió helyzetéről szóló 2016. évi beszédében tett szeptemberi bejelentést követően kerül sor a pozsonyi ütemtervben meghatározott cselekvési prioritások első intézkedéseként. Az ETIAS információkat fog gyűjteni minden, vízummentesen az Európai Unióba utazó személyről, hogy lehetővé váljanak az előzetes, irreguláris migrációra vonatkozó és biztonsági ellenőrzések. Ez elősegíti majd az Unió külső határainak hatékonyabb igazgatását és a belső biztonság javítását, ugyanakkor pedig megkönnyíti a jogszerű beutazást a schengeni határokon keresztül.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Határaink biztosítása és polgáraink védelme elsődleges prioritást jelent számunkra. Az ETIAS információhiányt szüntet meg azáltal, hogy lehetővé teszi a vízummentes kérelmezők adatainak keresztellenőrzését a többi rendszerünkkel. A jövőbeni ETIAS ugyanakkor egyszerű, gyors, olcsó és eredményes eszköz lesz.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért és az uniós belügyekért felelős biztos a következőket mondta: „Az ETIAS létrejöttével helyére kerül határigazgatásunk hiányzó láncszeme, amely kapcsolatot teremt migrációs és biztonsági politikáinkkal, valamint javítja a schengeni térségbe való belépést a vízummentes utasok legalább 95 %-a számára. Európa nyitottsága így nem válik a biztonság kárára.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „A terroristák és a bűnözők ügyet sem vetnek a nemzeti határokra. Egyedül úgy győzhetjük le őket, ha hatékonyan együttműködünk. Az ETIAS ebben segít: a problémás egyének kiszűrése és beutazásuk megakadályozása révén erősíteni fogjuk Európa belső biztonságát.

Az ETIAS-engedély nem vízum; hanem enyhébb és fokozottan látogatóbarát szabályozás. A vízummentes országok állampolgárai továbbra is vízum nélkül utazhatnak, azonban a schengeni térségbe történő beutazásuk előtt egyszerű utazási engedélyt kell majd beszerezniük. Ez elő fogja segíteni, hogy a határra való érkezésük előtt azonosítsák az esetleg irreguláris migrációs vagy biztonsági kockázatot jelentő személyeket, valamint jelentősen erősíteni fogja a külső határok biztonságát. Az ETIAS emellett áthidalja majd a vízummentes utasokkal kapcsolatos jelenlegi információhiányt annak révén, hogy az érintettek schengeni határra való érkezését megelőzően összegyűjti azokat az adatokat, amelyek létfontosságúak lehetnek a tagállami hatóságok számára. Az ETIAS ezért fontos lépést jelent a határellenőrzés és -biztonság szilárdabb és intelligensebb rendszereinek kialakítása felé. Az ETIAS emellett megkönnyíti a külső határ átlépését a vízummentes harmadik országbeli állampolgárok számára. Az utasok megbízható korai tájékoztatást kapnak majd a schengeni térségbe való beutazásról, így lényegesen csökkeni fog a beléptetés megtagadási esetek száma.

Az automatizált rendszer – az alapvető jogok és a személyes adatok védelmének maradéktalan tiszteletben tartása mellett – előzetes ellenőrzéseket fog végezni annak eldöntése érdekében, hogy kiadják vagy elutasítsák-e az Unióba való beutazási engedélyt. Jóllehet a beléptetés engedélyezésére vagy megtagadására vonatkozó jogerős határozatokat minden esetben azok a nemzeti határőrök fogják meghozni, akik a Schengeni határ-ellenőrzési kódex szerint a határellenőrzést végzik, az összes utas előzetes ellenőrzése megkönnyíti majd a határforgalom-ellenőrzést, és biztosítani fogja a vízummentes harmadik országbeli állampolgárok koordinált és összehangolt értékelését.

Az ETIAS-t az Európai Határ- és Parti Őrség igazgatja majd, szorosan együttműködve a tagállamok illetékes hatóságaival és az Europollal. Az eu-LISA ügynökség kifejleszti és biztosítja majd ezen információs rendszer műszaki igazgatását.

Az ETIAS legfontosabb funkciói az alábbiak lesznek:

  • A vízummentes harmadik országbeli állampolgárok által, az Unió külső határaira való érkezésük előtt, az online alkalmazás útján benyújtott információk ellenőrzése (mint például a személyazonosságra, az úti okmányra, a lakóhelyre vonatkozó információk, az elérhetőségek stb.) annak értékelése céljából, hogy az adott személy az irreguláris migrációval kapcsolatos kockázatot, illetve biztonsági vagy közegészségügyi veszélyt jelent-e;
  • A weboldalon vagy a mobil alkalmazás útján benyújtott egyes kérelmek automatikus feldolgozása összevetve azokat a többi uniós információs rendszerrel (például a SIS-szel, VIS-szel, az Europol adatbázissal, az Interpol adatbázissal, a határregisztrációs rendszerrel, az Eurodac-kal, az ECRIS-szel), (az Europol által létrehozott) célzott ETIAS figyelőlistával, valamint célzott, arányos és egyértelműen megállapított előszűrési szabályokkal annak megállapítása céljából, hogy tényszerű jelek vagy megalapozott indokok alapján kiadható vagy elutasítható az utazási engedély;
  • Utazási engedélyek kiadása. Abban az esetben, ha nincs találat, illetve nem azonosítanak további elemzést igénylő adatokat, az utazási engedélyt a kérelem benyújtása után perceken belül automatikusan kiadják.

Az engedély beszerzése egyszerű, olcsó és gyors eljárásban történik; az esetek túlnyomó többségében az engedélyt perceken belül ki fogják adni. Az engedély – amelynek kérelmezése nem fog tíz percnél többet igénybe venni, és amihez csupán érvényes úti okmányra lesz szükség – ötéves időszakra és többszöri utazásra érvényes. A kérelem 5 eurós díja csak a 18 évesnél idősebb kérelmezőkre vonatkozik.

Háttér-információk

A biztonság kérdése a Juncker-Bizottság megbízatásának kezdete óta folyamatosan napirenden van: Juncker elnök 2014. júliusi politikai iránymutatásától kezdve egészen az Unió helyzetéről szóló legutóbbi, 2016. szeptemberi beszédig. Juncker elnök beszédében bejelentette, hogy a Bizottság novemberig javaslatot tesz az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS), egy olyan automatizált rendszer létrehozására, amely meghatározza, hogy ki léphet be a schengeni térségbe. Az EU 27 tagállamának vezetői által aláírt és elfogadott pozsonyi ütemtervben még hangsúlyosabbá tették e rendszer létrehozását, és vállalták: „az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozását, amely lehetővé tenné a vízummentességre jogosult utazók előzetes ellenőrzésének elvégzését, illetve szükség esetén beutazásuk megtagadását”.

Az Európai Bizottság 2015. április 28-án elfogadta az európai biztonsági stratégiát, amely meghatározza a fő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az Unió a 2015–2020 közötti időszakban hatékony választ adhasson az Európai Uniót érintő terrorista és biztonsági fenyegetésekre.

A stratégia elfogadása óta jelentős előrelépés történt annak végrehajtása terén. A Bizottság 2015 novemberében javaslatot tett a tűzfegyverekről szóló irányelv felülvizsgálatára, 2015 decemberében ezt követte a tűzfegyverekre és robbanóanyagokra vonatkozó cselekvési terv. A terrorizmus tekintetében a Bizottság 2015 decemberében elfogadta a terrorizmus elleni küzdelemről szóló új irányelvet, 2016. februárban pedig egy külön cselekvési tervet a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről. A Bizottság áprilisban javaslatot tett a határregisztrációs rendszer létrehozására, és előterjesztett egy, a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítéséről szóló közleményt. Ezenfelül szeptemberben elfogadásra került a repülőtéri átvizsgáló berendezésekre vonatkozó egységes uniós minősítési rendszer.

A Bizottság legutóbb, 2016. szeptember 14-én előterjesztette a „Fokozott biztonság a mobilitás korában” című közleményét, amely megerősítette annak szükségességét, hogy helyes egyensúlyt kell teremteni a mobilitás biztosítása és a biztonság erősítése között, mindeközben pedig meg kell könnyíteni a schengeni térségbe vízumkötelezettség nélkül való legális belépést. Ezenfelül október 6-án – mindössze 9 hónappal a Bizottság decemberi javaslatát követően – megkezdte működését az Európai Határ- és Parti Őrség, ami jelzi az egyértelmű elkötelezettséget az iránt, hogy megerősítsék az Unió külső határainak igazgatását és biztonságát.

Juncker elnök 2016 augusztusában külön biztosi tárcát hozott létre a biztonsági unió kezelésére, ami jól mutatja, hogy a Bizottság milyen nagy jelentőséget tulajdonít a terrorista veszély elleni fellépés megerősítésének.

További információk

Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer létrehozásáról szóló rendeletjavaslat

Melléklet

Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány

TÁJÉKOZTATÓ: Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer: Kérdések és válaszok

TÁJÉKOZTATÓ: Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer:

Sajtóközlemény: Európai biztonsági stratégia: a hatékony és fenntartható biztonsági unió felé tett előrelépésekről szóló második jelentés

Európai biztonsági stratégia

A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról

IP/16/3674

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar