Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnosna unija: Komisija predlaže uspostavu europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju

Bruxelles, 16. studenoga 2016.

„Moramo znati tko prelazi naše granice. Do studenog ćemo predložiti automatizirani sustav s pomoću kojeg se utvrđuje tko smije putovati u Europu. Tako ćemo znati tko putuje u Europu i prije nego što stigne ovamo.” – predsjednik Jean-Claude Juncker, govor o stanju Unije, 2016.

Komisija danas predlaže uspostavu europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) radi jačanja sigurnosnih provjera putnika bez vize. Time se ispunjuje ono što je predsjednik Juncker najavio u rujnu u govoru o o stanju Unije 2016. te je prvi od prioriteta utvrđenih u Planu iz Bratislave koji će se provesti u djelo. U okviru ETIAS-a prikupljat će se informacije o osobama koje putuju u Europsku uniju bez vize kako bi se omogućilo provođenje prethodnih provjera radi suzbijanja nezakonitih migracija i jamčenja sigurnosti. Time će se pridonijeti učinkovitijem upravljanju vanjskim granicama EU-a i poboljšati unutarnja sigurnost, uz istodobno olakšavanje zakonitih prelazaka schengenskih granica.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Naš je najvažniji zadatak osigurati naše granice i zaštititi naše građane. ETIAS će popuniti informacijsku prazninu usporedbom informacija o podnositeljima zahtjeva izuzetima od obveze ishođenja viza s podacima u našim drugim sustavima. Istodobno, ETIAS će biti jednostavan , brz, jeftin i učinkovit.

Povjerenik za migracije i unutarnje poslove Dimitris Avramopoulos poručio je: ETIAS je poveznica koja nedostaje u našem upravljanju granicama, poveznica između naših migracijskih i sigurnosnih politika zahvaljujući kojoj će se ulazak u schengensko područje olakšati za najmanje 95 % putnika bez viza. Cijena otvorenosti Europe ne smije biti njezina sigurnost.

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: Teroristi i kriminalci ne mare za nacionalne granice. Možemo ih poraziti samo ako udružimo snage. U tome će nam pomoći ETIAS: otkrivanjem problematičnih pojedinaca i sprječavanjem njihova dolaska povećat ćemo unutarnju sigurnost Europe.

Odobrenje izdano putem ETIAS-a nije viza; riječ je o labavijem i otvorenijem režimu. Državljani zemalja obuhvaćenih liberalizacijom viznog režima i dalje će moći putovati bez viza, ali će prije puta u schengensko područje za to morati ishoditi jednostavno odobrenje. To će omogućiti otkrivanje osoba koje bi mogle biti nezakoniti migranti ili predstavljati sigurnosni rizik prije njihova dolaska na granicu, čime će se uvelike povećati sigurnost na vanjskim granicama. ETIAS-om će se također riješiti problem trenutačno manjkavih informacija o putnicima bez viza prikupljanjem informacija koje bi mogle biti od velike važnosti za nadležna tijela država članica prije njihova dolaska na schengensku granicu. ETIAS je stoga važan korak u izgradnji čvršćih i pametnijih informacijskih sustava u području nadzora granica i sigurnosti. Tim će se sustavom olakšati i prelaženje vanjske granice za državljane trećih zemalja izuzetih od obveze posjedovanja vize. Putnici će dobivati pouzdane rane naznake dozvole ulaska u schengensko područje, čime će se znatno smanjiti broj zabrana ulaska.

Putem automatiziranog sustava provodit će se prethodne provjere, uz puno poštovanje temeljnih prava i zaštite osobnih podataka, što će omogućiti donošenje odluka o izdavanju ili odbijanju odobrenja za ulazak u EU. Iako će konačnu odluku o odobravanju ili odbijanju ulaska uvijek donositi nacionalni službenici graničnog nadzora koji provode granične kontrole u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama, prethodna provjera svih putnika pojednostavnit će granične kontrole te osigurati koordinirane i usklađene procjene državljana trećih zemalja izuzetih od obveze posjedovanja vize.

ETIAS-om će upravljati Europska granična i obalna straža u uskoj suradnji s nadležnim tijelima država članica i Europolom. Agencija eu-LISA razvit će i osigurati tehničko upravljanje tim informacijskim sustavom.

Glavne funkcije ETIAS-a:

  • provjera informacija koje su dostavili državljani trećih zemalja izuzetih od obveze posjedovanja vize (primjerice, identifikacijski podaci, putne isprave, podaci o boravištu, podaci za kontakt itd.) putem internetske aplikacije prije njihova putovanja u EU kako bi se procijenio rizik od nezakonitih migracija te rizik za sigurnost ili javno zdravlje;
  • automatizirana obrada svih prijava podnesenih putem internetske stranice ili mobilne aplikacije usporedbom s podacima u drugim informacijskim sustavima EU-a (SIS, VIS, baza podataka Europola, baza podataka Interpola, EES, Eurodac, ECRIS) posebnim ETIAS-ovim popisom praćenja (koji uspostavlja Europol) te ciljanim, razmjernim i jasno definiranim pravilima o pregledu kako bi se utvrdilo postoje li činjenične naznake ili opravdani razlozi za izdavanje ili odbijanje odobrenja za putovanje;
  • izdavanje odobrenja za putovanje. U slučajevima u kojima nema pozitivnih rezultata pregleda ili elemenata koji bi ukazivali na potrebu daljnje analize, odobrenje za putovanje izdaje se automatski, nekoliko minuta nakon podnošenja zahtjeva.

Postupak za izdavanje odobrenja jednostavan je, jeftin i brz; u većini slučajeva odobrenje bi se trebalo izdati u nekoliko minuta. Za ispunjavanje zahtjeva za odobrenje potrebno je samo desetak minuta te valjane putne isprave. Odobrenja će se izdavati na razdoblje od pet godina za višestruka putovanja. Naknada za podnošenja zahtjeva u iznosu od €5 EUR primjenjivat će se samo za podnositelje zahtjeva starije od 18 godina.

Kontekst

Sigurnost je stalna tema od početka mandata Junckerove Komisije – od Političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. do najnovijeg govora o stanju Unije iz rujna 2016. Predsjednik Juncker u svojem je govoru najavio da će Komisija do studenoga predložiti uspostavu europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) – automatiziranog sustava s pomoću kojeg se utvrđuje tko smije putovati u schengensko područje. Uvođenje sustava prioritet je i iz Plana iz Bratislave koji su potpisali i usuglasili čelnici 27 država članica EU-a i obvezali se: uspostaviti europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) kako bi se omogućile prethodne provjere i, ako je to potrebno, uskratio ulazak putnicima izuzetima od obveze posjedovanja vize.

Europska komisija donijela je 28. travnja 2015. Europski program sigurnosti u kojem je utvrdila glavne mjere za osiguravanje djelotvornog odgovora EU-a na terorizam i prijetnje sigurnosti u Europskoj uniji u razdoblju od 2015. do 2020.

Od donošenja tog programa ostvaren je znatan napredak u njegovoj provedbi. Komisija je u studenome 2015. predložila reviziju Direktive o vatrenom oružju , nakon čega je u prosincu 2015. donesen akcijski plan EU-a o vatrenom oružju i eksplozivima . U području borbe protiv terorizma Komisija je donijela Direktivu o suzbijanju terorizma u prosincu 2015. te poseban akcijski plan za suzbijanje financiranja terorista u veljači 2016. Komisija je u travnju predložila uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) te predstavila Komunikaciju o stvaranju uvjeta za uspostavu istinske i učinkovite sigurnosne unije. Uz to, u rujnu je prihvaćen jedinstveni certifikacijski sustav EU-a za sigurnosnu opremu u zrakoplovstvu.

Komisija je 14. rujna 2016. predstavila Komunikaciju Povećanje sigurnosti u svijetu mobilnosti u kojoj je potvrđena potreba za uspostavljanjem ravnoteže između osiguravanja mobilnosti i povećanja sigurnosti, uz olakšavanje zakonitih prelazaka schengenskih granica bez potrebe izdavanja viza. Uz to, Europska granična i obalna straža započela je s radom, samo devet mjeseci nakon Komisijina prijedloga iz prosinca, čime je dokazana jasna posvećenost jačanju upravljanja i sigurnosti na vanjskim granicama EU-a.

Kad je predsjednik Juncker uspostavio poseban portfelj povjerenika za sigurnosnu uniju u kolovozu 2016. iskazana je važnost koju Komisija pridaje unaprjeđenju odgovora na terorističke prijetnje.

Dodatne informacije

Prijedlog Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju

Prilog

Studija izvedivosti o europskom sustavu za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju

MEMO: europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju: pitanja i odgovori

INFORMATIVNI ČLANAK: europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju

Priopćenje za tisak: Europski program sigurnosti: drugo izvješće o napretku prema učinkovitoj i održivoj sigurnosnoj uniji

Europski program sigurnosti

Uredba Vijeća (EC) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

IP/16/3674

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar