Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Cohesiebeleid ondersteunt integratie van migranten in Brussel

Brussel, 15 november 2016

Naar aanleiding van een verzoek van de Belgische autoriteiten heeft de Europese Commissie er vandaag mee ingestemd het cohesiebeleidsprogramma voor Brussel voor 2014-2020 te wijzigen om een deel van de financiële middelen te herbestemmen voor een sociale-inclusieproject.

De inspanningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in stedelijke gebieden worden met een miljoen euro uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling aangevuld. Hiermee wordt de werking ondersteund van twee zorgcentra van de ngo Dokters van de Wereld, in Molenbeek en in Anderlecht. Deze centra bieden hulp aan personen uit gemarginaliseerde gemeenschappen, waaronder migranten, door te voorzien in gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening voor de meest behoeftigen in de stad.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, verklaarde: "De Europese samenlevingen worden steeds diverser, en succesvolle integratie is een belangrijke voorwaarde voor de versterking van ons sociale weefsel en van de cohesie. Effectieve integratie vindt plaats op het lokale niveau. De Europese Unie blijft steden en gemeenschappen ondersteunen, in het bijzonder in de moeilijke context van de huidige vluchtelingencrisis, maar ook op lange termijn. De stad Brussel vormt hierop geen uitzondering."

Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, voegde hieraan toe: "De steden in de EU nemen het voortouw in de respons op het migratievraagstuk. De integratie van nieuwkomers in stedelijke gebieden zal steeds belangrijker worden. De bestrijding van armoede en ruimtelijke uitsluiting en de bevordering van gelijke kansen voor iedereen is voor het cohesiebeleid van de EU een prioriteit. Wij blijven klaarstaan om de programma's flexibel te kunnen wijzigen en rechtstreeks in dialoog te gaan met de burgemeesters."

De integratie van migranten en de bestrijding van armoede in steden vormen prioriteiten van de stedelijke agenda van de EU en zijn het thema van de eerste partnerschappen die in dit kader zijn opgezet. België en Frankrijk coördineren gezamenlijk het partnerschap in verband met armoede in steden.

Achtergrond

In september 2015 heeft voorzitter Juncker in zijn toespraak over de Staat van de Unie aangekondigd dat de Commissie bereid was tot wijziging van cohesiebeleidsprogramma's en herbestemming van financiering om de noodsituatie van de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden en op lange termijn meer sociale inclusie te realiseren. Zowel voor Italië als voor België werd in deze context al een van de cohesiebeleidsprogramma's gewijzigd.

Om de integratie van personen uit gemarginaliseerde gemeenschappen in stedelijke gebieden verder te ondersteunen hebben de Commissie en haar partners van dit thema een topprioriteit van de stedelijke agenda gemaakt.

Ook heeft de Commissie een rechtstreekse dialoog hierover opgezet met de burgemeesters van grote Europese steden. Voorts heeft zij voor de integratie van migranten een nieuwe, specifieke investeringsprioriteit opgenomen in de regels van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor de periode 2014 tot en met 2020, in het kader van de tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader (MFK).

Meer informatie

Cohesiebeleidsprogramma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2020

De Europese structuur- en investeringsfondsen en het migratievraagstuk

Infografiek over de stedelijke agenda voor de EU

De werkzaamheden van de Europese Commissie inzake migratie

@EU_Regional @CorinaCretuEU @DimitrisAvramopoulos @EUHomeAffairs

 

IP/16/3665

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar