Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Ekvádor přistupuje k obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru

Brusel 11. listopadu 2016

Komisařka Malmströmová dnes ve 13:00 v Bruselu během slavnostního ceremoniálu podepíše protokol o přistoupení Ekvádoru k dohodě.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová dnes podepíše protokol o přistoupení Ekvádoru k dohodě o volném obchodu, kterou EU uzavřela s Kolumbií a s Peru. Tato dohoda, která se zaměřuje na rozvoj, přispěje k otevření trhů na obou stranách, zvýší stabilitu a předvídatelnost obchodu a investic v obou směrech a podpoří inkluzivní a udržitelný rozvoj.

Komisařka Malmströmová uvedla: „Tato dohoda představuje milník ve vztazích mezi Ekvádorem a EU a vytváří vhodné podmínky pro posílení obchodu a investic na obou stranách. Je důležité, aby vstoupila v platnost co nejdříve, a vývozci, pracovníci i všichni ostatní lidé tak mohli začít využívat její přínosy. Musíme posílit vzájemnou obchodní výměnu, protože obchod je klíčovým faktorem růstu a tvorby pracovních míst nejen v EU, ale i v ekvádorském hospodářství, které usiluje o diverzifikaci a začlenění do globálních hodnotových řetězců. Dohoda představuje opěrný bod pro evropské podniky a je stavebním kamenem pro reformy v Ekvádoru.“

Komisařka podepíše protokol o přistoupení dnes ve 13:00 během slavnostního ceremoniálu, kterého se zúčastní také slovenský ministr zahraničí Peter Žiga zastupující slovenské předsednictví EU, ekvádorský viceprezident Jorge Glas, kolumbijský velvyslanec Rodrigo Rivera a peruánská velvyslankyně Cristina Ronquillová De Blödorn. Než bude možné začít dohodu prozatímně uplatňovat, je třeba, aby svůj souhlas vyslovil Evropský parlament.

Dohoda přinese odstranění cel na všechny průmyslové výrobky a produkty rybolovu, zvětší přístup zemědělských produktů na trh, zlepší přístup k veřejným zakázkám a službám a přispěje k dalšímu odstranění překážek obchodu. Až bude plně provedena, vývozci z EU každoročně na clech ušetří minimálně 106 milionů eur a roční úspory ekvádorských vývozců dosáhnou díky odstranění cel výše až 248 milionů eur.

Tato asymetrická dohoda byla navržena se zřetelem k rozvojovým potřebám Ekvádoru. Snižování cel bude probíhat postupně po dobu 17 let, přičemž při vstupu dohody v platnost EU liberalizuje takřka 95 % cel a Ekvádor přibližně 60 %. Podle odhadů Komise bude dopad na ekvádorský HDP značný. Dohoda Ekvádoru umožní snáze dodávat jeho hlavní vývozní artikly na trhy v EU, což se týká mj. produktů rybolovu, řezaných květin, kávy, kakaa, ovoce a ořechů. Zvýhodněná celní sazba se bude vztahovat také na banány, avšak bude zaveden stabilizační mechanismus, který Komisi umožní provádět přezkum a zvážit pozastavení zvýhodněné sazby v případě, že bude dosaženo roční prahové hodnoty, k čemuž v současné době dochází v souvislosti s našimi obchodními dohodami s Kolumbií, Peru a Střední Amerikou.

Významné budou také přínosy pro EU. Například pro zemědělství EU bude výhodné, že se zlepší přístup jeho produktů na trh, a že získá ochranu přibližně stovky zeměpisných označení EU na ekvádorském trhu. Zisky pro EU lze očekávat také v některých specifických odvětvích, včetně nového přístupu na trh pro automobily a strojní zařízení.

Navržená dohoda obsahuje také závazky týkající se účinného provádění mezinárodních úmluv o pracovních právech a ochraně životního prostředí, které budou monitorovány za systematické účasti občanské společnosti.

Dohoda posílí regionální integraci, protože se Ekvádor stane již třetím členem Andského společenství (po Kolumbii a Peru), který se k této obchodní dohodě připojí. V dohodě zůstává zakotvena možnost, aby se k dohodě připojil také čtvrtý člen uvedeného společenství, tedy Bolívie, projeví-li o to zájem. Prostřednictvím této obchodní dohody EU dále posiluje své vztahy s Latinskou Amerikou a naplňuje svou ambiciózní obchodní agendu s tímto regionem.

Souvislosti

Oboustranný obchod se zbožím mezi EU a Ekvádorem dosahoval v roce 2015 objemu 4,6 miliardy eur; EU vyvezla do Ekvádoru zboží v hodnotě 2 miliardy eur a dovezla zboží za 2,6 miliardy.

Jednání o obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru byla zahájena v lednu 2009. Ekvádor v červenci 2009 svou účast na jednáních pozastavil. Jednání mezi EU a Kolumbií a Peru byla dokončena v březnu 2010 a dohoda začala být prozatímně uplatňována od března 2013 v případě Peru a od srpna 2013 pak v případě Kolumbie. Dohoda s Kolumbií a Peru již přinesla viditelné výsledky. Od vstupu dohody v platnost začalo do EU vyvážet více než 500 kolumbijských a 1 100 peruánských společností, převážně malých a středních podniků.

V květnu 2013 projevil Ekvádor zájem v jednáních pokračovat a připojit se k dohodě s Kolumbií a Peru. Jednání byla oficiálně obnovena v lednu 2014 a uzavřena 17. července téhož roku.

Další informace

IP/16/3615

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar