Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά: η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα θέτει υψηλά πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2016

Σήμερα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Donald Tusk, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας κ. Robert Fico και ο πρωθυπουργός του Καναδά κ. Justin Trudeau υπέγραψαν τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά (CETA).

Η συμφωνία θα ωφελήσει τους εξαγωγείς, μεγάλους και μικρούς, δημιουργώντας ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές και τις καναδικές επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους, καθώς και για τους καταναλωτές. Το σύνολο σχεδόν – 99 τοις εκατό – των εισαγωγικών δασμών θα καταργηθούν, εξοικονομώντας πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς βιομηχανικών αγαθών και γεωργικών προϊόντων. Η CETA, η πιο προηγμένη και προοδευτική εμπορική συμφωνία μέχρι σήμερα, αποτελεί ορόσημο και σημείο αναφοράς για μελλοντικές συμφωνίες. Περιλαμβάνει τα πιο φιλόδοξα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εργασία και το περιβάλλον που έχουν συμφωνηθεί ποτέ σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες. Η CETA θα συμβάλει όχι μόνο στην ενίσχυση του εμπορίου και της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και στην προώθηση και προστασία των κοινών αξιών.

Η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα εμπορίου κ. Cecilia Malmström δήλωσε: «Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση – μέσω προοδευτικών, εξελιγμένων εμπορικών συμφωνιών που προωθούν τις αξίες μας και θέτουν νέα πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο. Μέσω της συμφωνίας με τον Καναδά οικοδομούμε μια γέφυρα με έναν από τους πιο στενούς μας συμμάχους, γεγονός που θα έχει ισχυρό αντίκτυπο στους εξαγωγείς, τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι το εμπόριο το καταφέρνει αυτό. Όταν απαλλαγούμε από το περιττό κόστος και την αλληλεπικαλυπτόμενη γραφειοκρατία, οι εταιρείες θα δοκιμάσουν νέες αγορές και θα προσλάβουν περισσότερους υπαλλήλους.»

Η CETA θα βάλει επίσης τέλος στους περιορισμούς στην πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν για τις επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και στις επαρχίες, τις περιφέρειες και τις πόλεις του Καναδά. Η CETA θα ανοίξει την αγορά υπηρεσιών ώστε να καταστεί ευκολότερο για επαγγελματίες, όπως μηχανικούς, ορκωτούς λογιστές και αρχιτέκτονες, να εργαστούν στον Καναδά. Επίσης, ο Καναδάς αναγνωρίζει το ειδικό καθεστώς των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ, συμφωνώντας να προστατεύσει στον Καναδά μια λίστα με περισσότερα από 140 ευρωπαϊκά αγαθά, όπως π.χ. το Prosciutto di Parma και το Schwarzwälder Schinken. Για μια σειρά προϊόντων θα υπάρχουν λιγότερα διοικητικά εμπόδια να ξεπεραστούν, επειδή θα αποφεύγονται οι διπλοί έλεγχοι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, κάτι που θα ωφελήσει ιδίως τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Τι περιλαμβάνει το κείμενο της συμφωνίας;

Η CETA θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για γεωργούς και παραγωγούς τροφίμων, προστατεύοντας παράλληλα πλήρως τις ευαισθησίες της ΕΕ. Τα ανοίγματα σε ορισμένα προϊόντα της ΕΕ είναι περιορισμένα και ρυθμισμένα και αντισταθμίζονται από καναδικά ανοίγματα που ικανοποιούν σημαντικά ευρωπαϊκά εξαγωγικά συμφέροντα, όπως το τυρί, το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά, τα οπωροκηπευτικά, τα μεταποιημένα προϊόντα και οι γεωγραφικές ενδείξεις.

Θα βελτιώσει την πρόσβαση της Ευρώπης στις ναυτιλιακές υπηρεσίες στον Καναδά και θα προστατεύσει μοναδικά ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα, τις λεγόμενες γεωγραφικές ενδείξεις.

Οι 500 εκατομμύρια καταναλωτές της ΕΕ θα επωφεληθούν επίσης από την CETA. Η συμφωνία προσφέρει μεγαλύτερη επιλογή διατηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας, καθώς μόνον τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σέβονται πλήρως όλους τους κανονισμούς της ΕΕ θα μπορούν να εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η CETA δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ ρυθμίζει την ασφάλεια των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, ή της απαγόρευσης του βοδινού κρέατος που περιέχει ορμόνες.

Η τρέχουσα μορφή επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) που υπάρχει σε πολλές διμερείς εμπορικές συμφωνίες που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ έχει αντικατασταθεί από ένα νέο και βελτιωμένο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων. Ο νέος μηχανισμός θα είναι δημόσιος και δεν θα βασίζεται σε ad hoc δικαστήρια. Η μεταρρύθμιση αυτή σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να προστατεύονται από τις διακρίσεις σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, αλλά κατά τρόπο που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για προβληματισμό σχετικά με το δικαίωμα των κρατών να νομοθετούν προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Οι διαδικασίες του Επενδυτικού Δικαστηρίου θα είναι διαφανείς και οι δικαστές τους θα διορίζονται από την ΕΕ και τον Καναδά. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την ολοκλήρωση και τη βελτίωση της μεταρρύθμισης όσον αφορά την επίλυση των επενδυτικών διαφορών, και οι συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων και ημερών συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτής της δέσμευσης.

Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν όπως επιθυμούν δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση. Αυτό και άλλα θέματα διασαφηνίστηκαν περαιτέρω σε μια κοινή ερμηνευτική πράξη που θα έχει νομική ισχύ και θα εξηγεί σαφώς και αναμφισβήτητα αυτά που συμφώνησαν ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σειρά από άρθρα της CETA.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Μετά την υπογραφή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του για τη CETA ώστε αυτή να τεθεί προσωρινά σε ισχύ. H προσωρινή εφαρμογή της, μόλις η συμφωνία εγκριθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να αποκομίσουν από νωρίς τα οφέλη της.

Δεδομένου ότι το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS) αποτελεί ένα νέο ζήτημα στις εμπορικές συμφωνίες και η σχετική δημόσια διαβούλευση δεν έχει ολοκληρωθεί σε πολλές χώρες, η επιλογή των κρατών μελών της ΕΕ, υποστηριζόμενα από την Επιτροπή, είναι ότι, όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, το ICS θα είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της. Αυτό σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί μόνο όταν όλα τα κράτη μέλη ολοκληρώσουν τις εθνικές τους διαδικασίες κύρωσης.

Σε αυτό το διάστημα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τον Καναδά για να επεξεργαστεί περαιτέρω ορισμένες από τις παραμέτρους του νέου συστήματος, όπως η επιλογή των δικαστών, η πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων στο νέο σύστημα και ο μηχανισμός της προσφυγής.

Υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών τονώνουν την ευρωπαϊκή οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Νότια Κορέα αυξήθηκαν πάνω από 55 % μετά την εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας που τέθηκε σε ισχύ το 2011. Οι εξαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 70 %, ενώ οι πωλήσεις αυτοκινήτων της ΕΕ στη Νότια Κορέα τριπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετούς περιόδου. Η συμφωνία με την Κορέα εφαρμόστηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κύρωσης.

Κατά μέσο όρο, κάθε πρόσθετο 1 δισ. ευρώ εξαγωγών συμβάλλει στη διατήρηση 15.000 θέσεων εργασίας στην ΕΕ. 31 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη εξαρτώνται από τις εξαγωγές.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστολόγιο της επιτρόπου Malmström: Υπογραφή της συμφωνίας με τον Καναδά

Ενημερωτικό δελτίο: CETA — μια εμπορική συμφωνία που θέτει νέα πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο

CETA: Ιστορικό, ερωτήσεις και απαντήσεις, περιεχόμενo,

Οφέλη της CETA & ιστορίες εξαγωγέων

Το κείμενο της συμφωνίας

IP/16/3581

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar