Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság javaslatot tett a 2017-es atlanti-óceáni és északi-tengeri halászati lehetőségekre

Brüsszel, 2016. október 27.

A Halászati Tanács decemberi ülésére készülve, ahol a tagállamok megtárgyalják majd a 2017-re érvényes atlanti-óceáni és északi-tengeri halászati kvótákat, a Bizottság bemutatja az egészséges és fenntartható halállományokra vonatkozó javaslatát.

A Bizottság ma bemutatja a jövő évi atlanti-óceáni és északi-tengeri halászati kvótákra vonatkozó javaslatát. Ez az éves terv a kereskedelmi szempontból legjelentősebb halállományokból az uniós halászok által a jövő évben kifogható halmennyiségre, más szóval a teljes kifogható mennyiségekre (TAC) vonatkozik. A kapott tudományos szakvélemények alapján a Bizottság 42 jó egészségben lévő állomány esetében a jelenlegi halászati kvóták fenntartását vagy növelését, 28 rossz állapotban lévő állomány esetében pedig a kifogható mennyiségek csökkenését javasolja.

Karmenu Vella, az Európai Bizottság környezetpolitikáért, tengerügyekért és halászati politikáért felelős biztosa így nyilatkozott: „Világos cél áll előttünk: minden állományt minél hamarabb egészséges és fenntartható szintre kell hoznunk annak érdekében, hogy a halászati iparágunk életképes maradjon. Ez nem csupán a Bizottságon múlik: e folyamatot alapvetően az érdekelteknek kell támogatniuk. Nagyratörő programot javaslunk 2017-re, és az egyetlen előrevezető út az, ha a halászokkal, tudósokkal és a nemzeti hatóságokkal együtt dolgozunk olyan valódi megoldásokon, amelyek révén a halászati vállalkozások gazdaságilag is jövedelmezőkké és fenntarthatókká válhatnak.

A Bizottság még az ősz folyamán néhány további kvótára, úgynevezett többletkvótákra tesz majd javaslatot azon halászatok tekintetében, amelyekre 2017-ben kirakodási kötelezettség vonatkozik. Ezeket az extra kvótákat azért adják meg, mert a halászok többé nem dobhatják vissza a nem szándékosan kifogott halat, hanem ki kell azt rakodniuk a parton. Az engedélyezett kvóta növelésének célja tehát az új visszadobás nélküli rendszerre való átállás megkönnyítése. A pontos többletkvótákat halászatonként határozzák majd meg a november közepére várható tudományos szakvélemények és azon mennyiségek alapján, amelyeket a regionális visszadobási terveknek megfelelően ki kell rakodni.

A javaslat lefedi mind a kizárólag az EU által kezelt, mind a harmadik országokkal – például Norvégiával – közösen, illetve a világ óceánjain a regionális halászati gazdálkodási szervezetek keretében kezelt halállományokat. Számos érintett állományt illetően még nem zárultak le a nemzetközi tárgyalások, és némelyik állományra vonatkozóan még nem készült tudományos szakvélemény. Ezekre vonatkozóan a javaslat konkrét számokkal való kiegészítésére később, a harmadik országokkal és a regionális halászati gazdálkodási szervezetek keretében folytatott tárgyalások lezárását követően fog sor kerülni.

A mai javaslatot – amely elfogadása esetén 2017. január 1-jétől lesz alkalmazandó – a Halászati Tanács decemberi ülésén terjesztik majd a tagállami miniszterek elé megvitatásra és elfogadásra.

A javaslat részletei

A Bizottság célja – a megreformált közös halászati politika keretében – az, hogy valamennyi halállomány halászata fenntartható módon, a halászati vállalkozás úgynevezett maximális fenntartható hozamának megfelelően folyjon. A maximális fenntartható hozamnak megfelelő halászat lehetővé teszi, hogy a halállományok egészséges állapotának fenntartása mellett a halászati ágazat a lehető legnagyobb mennyiségű halat fogja ki a tengerből. A Bizottság a maximális halászható szintekre a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) tudományos szakvéleményei alapján tesz javaslatot. Az ICES idén 34 állományra vonatkozóan bocsátott ki szakvéleményt.

  • Fenntartható szintű állományok

Néhány olyan uniós állomány tekintetében, amelyek már most a maximális fenntartható hozam szintjén állnak – mint a déli vizekben élő ördöghalak, a Skagerrakban/Kattegatban élő közönséges nyelvhal és a La Manche csatorna nyugati részén élő nyelvhal –, a Bizottság a teljes kifogható mennyiség emelését javasolja. Növelést javasol a Kattegatban/Skagerrakban élő norvég homárra, az Atlanti-óceán ibériai vizeiben élő fattyúmakrélákra és az Ír-tengerben és a Kelta-tengerben élő foltos tőkehalra vonatkozóan. Az északi szürke tőkehal állományának folyamatos növekedése szintén a teljes kifogható mennyiség újabb jelentős növelését indokolja.

  • Nem fenntartható módon halászott állományok

Némelyik állomány ugyanakkor még mindig aggodalmakra ad okot – például Írországtól nyugatra a Kelta-tengerben, a Vizcayai-öbölben és az Atlanti-óceán ibériai vizeiben még mindig csökken a közönséges tőkehal állománya. Fokozottan veszélyeztetett a nyelvhal az Ír-tengerben. A vékonybajszú tőkehal Skóciától nyugatra élő állományai tekintetében teljes halászati tilalmat javasolnak a szakértők, és csökkentést javasolnak a Kelta-tengerben és az Ír-tengerekben élő rombuszhalak és sávos tőkehal tekintetében. A Kattegatban javasolt a sima lepényhalra vonatkozó csökkentés.

Szintén nagyon aggasztók a farkassügérre vonatkozó tudományos szakvélemények. A Bizottság javaslata a farkassügér-állományokkal 2017-ben folytatott gazdálkodásra vonatkozó fellépéseket is tartalmaz. Ezek a kezelési intézkedések biztosítanak némi fogási lehetőséget az ezen állománytól függő kisüzemi halászoknak, de figyelmbe veszik, hogy az ICES a farkassügér összes kirakodott mennyiségének csökkentését ajánlja.

  • Azon állományok, amelyekre vonatkozóan hiányosak a tudományos adatok

Azon állományok esetében, amelyekre vonatkozóan túl kevés adat áll rendelkezésre az állomány méretének kellően pontos megbecsléséhez, a bizottsági javaslat az ICES-nek a teljes kifogható mennyiség legfeljebb 20%-kal történő megemelésére vagy csökkentésére vonatkozó tanácsát tükrözi. 26 olyan állomány tekintetében, amelyekre vonatkozóan korlátozottan álltak rendelkezésre adatok, egy 2012. évi közös nyilatkozat nyomán alacsonyabb szinten állapították meg a teljes kifogható mennyiséget, de azt 5 évig fenntartották. Ezek közül két állomány esetében a legfrissebb szakvélemény kimutatta azok további csökkenését, ezért most a teljes kifogható mennyiség további csökkentésére van szükség. Ez a La Manche csatornában élő sprattot és a Kelta-tengerben és Írországtól dél-nyugatra élő sima lepényhalat érinti.

További információk

Az Atlanti-óceánra és az Északi-tengerre vonatkozó mai javaslat részleteit lásd az alábbi táblázatokban.

Teljes kifogható mennyiségek és kvóták

Kérdések és válaszok a 2017-es atlanti-óceáni és északi-tengeri halászati lehetőségekre vonatkozó bizottsági javaslattal kapcsolatban

Tudományos szakvélemények: a javaslatban előterjesztett teljes kifogható mennyiségek a Nemzetközi Tengerkutatási Tanácstól (ICES) és a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottságtól (HTMGB) kapott szakvéleményeken alapulnak.

Az érdekeltekkel folytatott konzultáció alapjául a Bizottság konzultációs dokumentuma szolgált

Többéves gazdálkodási tervek

A halászati területek térképe

Megjegyzés: Az alábbi táblázatban csak a harmadik országokkal nem közös uniós állományok szerepelnek.

1. táblázat: Azon állományok, amelyekre vonatkozóan a teljes kifogható mennyiség növelésére vonatkozik a javaslat

Közönséges név

Tudományos név

TAC-egység

végleges TAC 2016-ban

TAC 2017-ben (javaslat)

TAC változása: 2016–2017 (javaslat)

ördöghalak

Lophius

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2569

3955

54.0%

közönséges nyelvhal

Solea solea

VIIe

979

1178

20.3%

közönséges nyelvhal

Solea solea

IIIa; a 22–32 alkörzet uniós vizein

391

534

36.6%

közönséges nyelvhal

Solea solea

VIIfg

779

782

0.4%

foltos tőkehal

Melanogrammus

VIIb-k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1. övezet uniós vizein

7258

7751

6.8%

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

a VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein

3225

4130

28.1%

szürke tőkehal (északi TAC összesen)

Merluccius

északi TAC összesen (IIIa / IIa és IV / Vb, VI, VII, XII és XIV / VIIIabde)

108784

111865

2.8%

fattyúmakréla

Trachurus

IX

68583

73349

6.9%

norvég homár

Nephrops

IX és X; a CECAF 34.1.1. övezet uniós vizein

320

336

5.0%

norvég homár

Nephrops

IIIa; a 22–32 alkörzet uniós vizein

11001

12715

15.6%

2. táblázat: Azon állományok, amelyekre vonatkozóan a teljes kifogható mennyiség nem változik1

Közönséges név

Tudományos név

TAC-egység

végleges TAC 2016-ban

TAC 2017-ben (javaslat)

TAC változása: 2016–2017 (javaslat)

szardella

Engraulis

IX és X; a CECAF 34.1.1. övezet uniós vizein

10622

10622

0.0%

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Kattegat

370

370

0.0%

közönséges tőkehal

Gadus morhua

VIa; az Vb övezet nyugati 12º 00'-tól keletre eső uniós és nemzetközi vizein

0

0

0.0%

közönséges nyelvhal

Solea solea

VIIIab

3420

3420

0.0%

kisfejű lepényhal és vörös lepényhal

Microstomus kitt és Glyptocephalus cynoglossus

IIa (EK), Északi-tenger (EK)

6391

6391

0.0%

rombuszhalak

Lepidorhombus

a IIa és IV övezet uniós vizein

2639

2639

0.0%

sima lepényhal

Pleuronectes

VIIa

1098

1098

0.0%

nagy rombuszhal és sima rombuszhal

Psetta maxima és Scopthalmus rhombus

a IIa és IV övezet uniós vizein

4488

4488

0.0%

3. táblázat: Azon állományok, amelyekre vonatkozóan a teljes kifogható mennyiség csökkentésére vonatkozik a javaslat

Közönséges név

Tudományos név

TAC-egység

végleges TAC 2016-ban

TAC 2017-ben (javaslat)

TAC változása: 2016–2017 (javaslat)

ördöghalak

Lophius

VII

33516

29534

-11.9%

ördöghalak

Lophius

VIIIabde

8980

7914

-11.9%

kék menyhal

Molva dypterigia

a XII övezet nemzetközi vizei

446

357

-20.0%

disznófejűhal-félék

Caproidae

a VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizein

42637

27288

-36.0%

közönséges tőkehal

Gadus morhua

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X; a CECAF uniós vizein

4565

1447

-68.3%

közönséges nyelvhal

Solea solea

VIIa

40

7

-82.5%

közönséges nyelvhal

Solea solea

VIId

3258

2257

-30.7%

aranylazac

Argentina silus

az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein

4316

3453

-20.0%

szürke tőkehal

Merluccius

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1. övezet uniós vizein

10674

6838

-35.9%

hering

Clupea

VIa (S), VIIb, VIIc

1630

1360

-16.6%

hering

Clupea

VIIa(1)

4575

4127

-9.8%

hering

Clupea

VIIg(1), VIIh(1), VIIj(1) és VIIk(1)

15442

14467

-6.3%

hering

Clupea harengus

az Vb, VIb és VIaN(1) övezet uniós és nemzetközi vizein

4170

3480

-16.5%

rombuszhalak

Lepidorhombus

VIIIabde

1802

1513

-16.0%

rombuszhalak

Lepidorhombus

az Vb övezet uniós és nemzetközi vizein; VI;

5214

4900

-6.0%

rombuszhalak

Lepidorhombus

VII

18254

13099

-28.2%

rombuszhalak

Lepidorhombus

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1. övezet uniós vizein

1363

1013

-25.7%

norvég homár

Nephrops

VIIIc

48

0

-100.0%

norvég homár

Nephrops

a IIa és IV övezet uniós vizein

13700

13686

-0.1%

sima lepényhal

Pleuronectes

VIIde

12446

10022

-19.5%

sima lepényhal

Pleuronectes

VIIfg

420

405

-3.6%

sima lepényhal

Pleuronectes

VIIhjk

135

108

-20.0%

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Kattegat

2347

2065

-12.0%

sávos tőkehal

Pollachius pollachius

VIIIabde

1482

1186

-20.0%

sávos tőkehal

Pollachius pollachius

VII

13495

10796

-20.0%

spratt

sprattus

VIIde

5150

4120

-20.0%

vékonybajszú tőkehal

Merlangius

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizein; a XII és XIV övezet nemzetközi vizein

213

0

-100.0%

vékonybajszú tőkehal

Merlangius

VIII

2540

2032

-20.0%

4. táblázat: későbbi szakvélemény vagy folyamatban lévő tárgyalások tárgyát képező állományok

Közönséges név

Tudományos név

TAC-egység

végleges TAC 2016-ban

ördöghalfélék

Lophiidae

a IIa és IV övezet uniós vizein

11267

ördöghalak

Lophius

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizein; a XII és XIV övezet nemzetközi vizein

6375

kék menyhal

Molva dypterigia

az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein

4746

közönséges tőkehal

Gadus morhua

VIIa

146

közönséges nyelvhal

Solea solea

a IIa és IV övezet uniós vizein

13252

közönséges lepényhal és érdes lepényhal

Limanda limanda és Platichthys flesus

a IIa és IV övezet uniós vizein

18434

foltos tőkehal

Melanogrammus

Vb,VIa

6462

foltos tőkehal

Melanogrammus

VIIa

1654

fattyúmakréla

Trachurus

a IIa és IVa övezet uniós vizein VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizein; a XII és XIV övezet nemzetközi vizein

107168

fattyúmakréla

Trachurus

a IVb, IVc és VIId övezet uniós vizein

11650

fattyúmakréla

Trachurus

VIIIc

17235

északi menyhal

Molva molva

a VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV övezet uniós és nemzetközi vizein

10297

északi menyhal

Molva molva

IV (EU)

2912

norvég homár

Nephrops

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizein

16524

norvég homár

Nephrops

VII

23348

norvég homár

Nephrops

VII – Porcupine-pad különleges feltétellel

1850

norvég homár

Nephrops

VIIIabde

3899

norvég tőkehal

Trisopterus esmarki

IIa, a IIa és IV övezet uniós vizein

129000

tüskéscápa

Squalus

az I, V, VI, VII, VIII, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein

0

tüskéscápa

Squalus

a IIa és IV övezet uniós vizein

0

tüskéscápa

Squalus

a IIIa övezet uniós vizein

0

homoki angolnák

Ammodytes

a IIa, IIIa és IV övezet uniós vizein

79219

valódi rájafélék

Rajidae

a IIa és IV övezet uniós vizein

1313

valódi rájafélék

Rajidae

a IIIa övezet uniós vizein

47

valódi rájafélék

Rajidae

a VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizein

8032

valódi rájafélék

Rajidae

a VIII és IX övezet uniós vizein

3420

valódi rájafélék

Rajidae

VIId

966

spratt

Sprattus sprattus

a IIa és IV övezet uniós vizein

219500

Tusk

Brosme brosme

az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein

937

vékonybajszú tőkehal

Merlangius

VIIb–k

22778

5. táblázat: Azon állományok, amelyek esetében egy adott tagállam állapítja meg a teljes kifogható mennyiséget

Közönséges név

Tudományos név

TAC-egység

TAC-t megállapító tagállam

hering

Clupea

VI Clyde(1)

Egyesült Királyság

fattyúmakréla

Trachurus

CECAF (Kanári-szigetek)

Spanyolország

fattyúmakréla

Trachurus

CECAF (Madeira)

Portugália

fattyúmakréla

Trachurus

X,CECAF (Azori-szigetek)

Portugália

ostoros garnélák

Penaeus

Francia Guyana

Franciaország

[1] Ez a táblázat (2. táblázat) nem tartalmazza azokat az állományokat, amelyek a Tanács és a Bizottság a stabil helyzetű állományokról szóló nyilatkozatot illető együttes nyilatkozatában szerepelnek (lásd a PECHE 491, 15502/15 REV1 tanácsi dokumentumot). Az említett nyilatkozatban felsorolt azon állományok esetében, amelyekre vonatkozóan korlátozottan állnak rendelkezésre adatok, a teljes kifogható mennyiségek további 2 évig érvényben maradnak, hacsak az állományok állapotában nem történik jelentős változás ezen időszak alatt.

IP/16/3504

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar