Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα για το 2017

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2016

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Συμβούλιο Αλιείας του Δεκεμβρίου, όπου τα κράτη μέλη θα διαπραγματευθούν αλιευτικές ποσοστώσεις για τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα για το 2017, η Επιτροπή παρουσιάζει την πρότασή της για υγιή και βιώσιμα αποθέματα.

Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει την πρότασή της σχετικά με τις αλιευτικές ποσοστώσεις για το επόμενο έτος στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα. Πρόκειται για το ετήσιο πρόγραμμα για την ποσότητα των ψαριών που θα μπορούν να αλιεύσουν οι αλιείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο έτος από τα κύρια εμπορικά ιχθυαποθέματα, γνωστό και ως Συνολικά Επιτρεπόμενα Αλιεύματα (TACs). Με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έλαβε, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθούν ή να αυξηθούν οι ισχύουσες αλιευτικές ποσοστώσεις για 42 αποθέματα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να μειωθούν τα αλιεύματα για 28 αποθέματα που δεν εξελίσσονται ικανοποιητικά.

Ο κ. Karmenu Vella, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε τα εξής: «Ο στόχος μας είναι σαφής: πρέπει να επαναφέρουμε όλα τα ιχθυαποθέματα σε υγιή και βιώσιμα επίπεδα το ταχύτερο δυνατόν, ούτως ώστε ο αλιευτικός μας κλάδος να παραμείνει βιώσιμος. Αυτό δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από την Επιτροπή: τα ενδιαφερόμενα μέρη παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Προτείνουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για το 2017 και ο μόνος τρόπος να σημειωθεί πρόοδος θα είναι η συνεργασία με τους αλιείς, τους επιστήμονες και τις εθνικές αρχές για την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων που θα οδηγήσουν σε οικονομικά συμφέρουσα και βιώσιμη αλιεία».

Προς το τέλος του φθινοπώρου η Επιτροπή θα προτείνει επίσης ορισμένες πρόσθετες ποσοστώσεις, τις λεγόμενες συμπληρωματικές ποσοστώσεις («top-ups»), για τους τύπους αλιείας που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης κατά το 2017. Αυτές οι συμπληρωματικές ποσοστώσεις χορηγούνται λόγω του ότι δεν επιτρέπεται πλέον στους αλιείς η απόρριψη των αλιευμάτων που είναι προϊόν τυχαίας αλίευσης, αλλά τους επιβάλλεται η εκφόρτωσή τους. Ως εκ τούτου, η επιτρεπόμενη ποσόστωση αυξάνεται για να διευκολυνθεί η μετάβαση στο νέο σύστημα απαγόρευσης των απορρίψεων. Το ακριβές επίπεδο συμπληρωματικής ποσόστωσης ανά τύπο αλιείας θα καθοριστεί με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που αναμένονται κατά τα μέσα Νοεμβρίου και τις ποσότητες που πρέπει να εκφορτώνονται σύμφωνα με τα περιφερειακά σχέδια απορρίψεων.

Η πρόταση καλύπτει τα αποθέματα που διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΕ καθώς και τα αποθέματα που τελούν υπό κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες, όπως η Νορβηγία, ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ) στους ωκεανούς παγκοσμίως. Διεθνείς διαπραγματεύσεις για πολλά από τα αποθέματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ για ορισμένα αποθέματα δεν υπάρχει ακόμη επιστημονική γνωμοδότηση. Για τα εν λόγω αποθέματα θα συμπεριληφθούν αριθμητικά δεδομένα σε μεταγενέστερο στάδιο, μόλις πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες και στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ.

Η σημερινή πρόταση θα υποβληθεί προς συζήτηση και έγκριση από τους υπουργούς των κρατών μελών στο Συμβούλιο Αλιείας του Δεκεμβρίου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Τι προβλέπει η πρόταση

Στόχος της Επιτροπής, στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, είναι να αλιεύονται όλα τα ιχθυαποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα, σύμφωνα με την αρχή της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ). Η αλιεία σε επίπεδα Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (MΒΑ) επιτρέπει στον αλιευτικό κλάδο να αλιεύει τη μεγαλύτερη ποσότητα ψαριών διατηρώντας ταυτόχρονα τα ιχθυαποθέματα υγιή. Η Επιτροπή προτείνει ανώτατα επίπεδα αλίευσης με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που λαμβάνει από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). Φέτος, το ICES εξέδωσε γνωμοδοτήσεις για 34 ιχθυαποθέματα.

  • Αποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα

Για ορισμένα αποθέματα της ΕΕ τα οποία βρίσκονται ήδη σε επίπεδα ΜΒΑ, όπως η πεσκαντρίτσα στα νότια ύδατα, η γλώσσα στο Skagerrak/Kattegat και η γλώσσα στη Δυτική Μάγχη, η Επιτροπή προτείνει αύξηση των TAC. Προτείνει επίσης αυξήσεις για την καραβίδα στο Kattegat/Skagerrak, για το σαφρίδι στα Ιβηρικά Ύδατα του Ατλαντικού και για τον εγκλεφίνο στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στην Κελτική Θάλασσα. Η συνεχιζόμενη αύξηση των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά δικαιολογεί επίσης μια νέα σημαντική αύξηση του TAC.

  • Αποθέματα που αλιεύονται με μη βιώσιμο τρόπο

Παράλληλα, ορισμένα ιχθυαποθέματα εξακολουθούν να εμπνέουν ανησυχία - για παράδειγμα τα αποθέματα γάδου συνεχίζουν να μειώνονται στα δυτικά της Ιρλανδίας, στην Κελτική Θάλασσα, στον Βισκαϊκό Κόλπο και στα Ιβηρικά Ύδατα του Ατλαντικού. Η γλώσσα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας είναι ιδιαίτερα ευπαθής. Η γνωμοδότηση για το νταούκι του Ατλαντικού δυτικά της Σκωτίας συνιστά μηδενικά αλιεύματα, ενώ προτείνονται μειώσεις για τη ζαγκέτα και τον κίτρινο μπακαλιάρο στην Κελτική Θάλασσα και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Στο Kattegat προτείνεται μείωση για την ευρωπαϊκή χωματίδα.

Η επιστημονική γνωμοδότηση για το λαβράκι είναι επίσης πολύ ανησυχητική. Η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στην πρότασή της μέτρα για τη διαχείριση των αποθεμάτων λαβρακιού το 2017. Τα εν λόγω μέτρα διαχείρισης θα επιτρέψουν ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες στους αλιείς μικρής κλίμακας που εξαρτώνται από το απόθεμα αυτό, αλλά θα λαμβάνουν υπόψη ότι το ICES συνιστά την περικοπή των συνολικών εκφορτώσεων λαβρακιού.

  • Αποθέματα για τα οποία υπάρχει έλλειψη επιστημονικών δεδομένων

Όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για να εκτιμήσουμε σωστά το μέγεθος του αποθέματος, η πρόταση της Επιτροπής ευθυγραμμίζεται με τη γνωμοδότηση του ICES, η οποία προτείνει μειώσεις ή αυξήσεις των TAC κατά 20% το πολύ. Σύμφωνα με κοινή δήλωση του 2012, για 26 αποθέματα για τα οποία υφίσταντο ελλιπή στοιχεία είχαν οριστεί χαμηλότερα TAC, τα οποία όμως διατηρήθηκαν επί μια 5ετία. Για 2 από τα εν λόγω αποθέματα, επικαιροποιημένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις καταδεικνύουν ότι τα αποθέματα έχουν μειωθεί περαιτέρω, έτσι ώστε σήμερα να απαιτείται επιπλέον μείωση των TAC. Αυτό αφορά την παπαλίνα στη Μάγχη, καθώς και τη χωματίδα στην Κελτική Θάλασσα και νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Βλ. τους παρακάτω πίνακες για λεπτομέρειες σχετικά με τις σημερινές προτάσεις για τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα.

Συνολικά Επιτρεπόμενα Αλιεύματα (TAC) και ποσοστώσεις:

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τις αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα το 2017

Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις: τα προτεινόμενα TAC λαμβάνουν υπόψη τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (STECF).

Ζητήθηκε επίσης η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών με βάση το έγγραφο διαβούλευσης που υπέβαλε η Επιτροπή.

Πολυετή σχέδια διαχείρισης

Χάρτης αλιευτικών περιοχών

Σημείωση: οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν μόνο τα αποθέματα της ΕΕ που δεν υπόκεινται σε κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες.

Πίνακας 1: Αποθέματα για τα οποία προτείνεται αύξηση των TAC

Κοινή ονομασία

Επιστημονική ονομασία

Μονάδα TAC

Τελικά TAC 2016

TAC το 2017 (Πρόταση)

Μεταβολή TAC: 2016 - 2017 (Πρόταση)

Πεσκαντρίτσα

Lophius

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2569

3955

54,0%

Γλώσσα

Solea solea

VIIe

979

1178

20,3%

Γλώσσα

Solea solea

IIIa· ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

391

534

36,6%

Γλώσσα

Solea solea

VIIfg

779

782

0,4%

Εγκλεφίνος

Melanogrammus

VIIb-k, VIII, IX και X· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

7258

7751

6,8%

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

3225

4130

28,1%

Μπακαλιάρος μερλούκιος (συνολικά TAC για τα βόρεια ύδατα)

Merluccius

Συνολικά TAC για τα βόρεια ύδατα (IIIa / IIa και IV / Vb, VI, VII, XII και XIV / VIIIabde)

108784

111865

2,8%

Σαφρίδι

Trachurus

IX

68583

73349

6,9%

Καραβίδα

Nephrops

IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

320

336

5,0%

Καραβίδα

Nephrops

IIIa· ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

11001

12715

15,6%

Πίνακας 2: Αποθέματα χωρίς αλλαγές στα TAC[1]

Κοινή ονομασία

Επιστημονική ονομασία

Μονάδα TAC

Τελικά TAC 2016

TAC το 2017 (Πρόταση)

Μεταβολή TAC: 2016 - 2017 (Πρόταση)

Γαύρος

Engraulis

IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

10622

10622

0,0%

Γάδος

Gadus morhua

Kattegat

370

370

0,0%

Γάδος

Gadus morhua

VIa· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb ανατολικώς των 12º 00'Δ

0

0

0,0%

Γλώσσα

Solea solea

VIIIab

3420

3420

0,0%

Λεμονόγλωσσα και καλκάνι

Microstomus kitt και Glyptocephalus cynoglossus

IIa (ΕΚ), Βόρεια Θάλασσα (ΕΚ)

6391

6391

0,0%

Ζαγκέτα

Lepidorhombus

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

2639

2639

0,0%

Χωματίδα

Pleuronectes

VIIa

1098

1098

0,0%

Καλκάνι και πησσί

Psetta maxima και Scopthalmus rhombus

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

4488

4488

0,0%

Πίνακας 3: Αποθέματα για τα οποία προτείνεται μείωση των TAC

Κοινή ονομασία

Επιστημονική ονομασία

Μονάδα TAC

Τελικά TAC 2016

TAC το 2017 (Πρόταση)

Μεταβολή TAC: 2016 - 2017 (Πρόταση)

Πεσκαντρίτσα

Lophius

VII

33516

29534

-11,9%

Πεσκαντρίτσα

Lophius

VIIIabde

8980

7914

-11,9%

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva dypterigia

Διεθνή ύδατα της XII

446

357

-20,0%

Βασιλάκης

Caproidae

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII και VIII

42637

27288

-36,0%

Γάδος

Gadus morhua

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX και X· ενωσιακά ύδατα της CECAF

4565

1447

-68,3%

Γλώσσα

Solea solea

VIIa

40

7

-82,5%

Γλώσσα

Solea solea

VIId

3258

2257

-30,7%

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

4316

3453

-20,0%

Μπακαλιάρος

Merluccius

VIIIc, IX και X· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

10674

6838

-35,9%

Ρέγγα

Clupea

VIa (S), VIIb, VIIc

1630

1360

-16,6%

Ρέγγα

Clupea

VIIa(1)

4575

4127

-9,8%

Ρέγγα

Clupea

VIIg(1), VIIh(1), VIIj(1) και VIIk(1)

15442

14467

-6,3%

Ρέγγα

Clupea harengus

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VIb και VIaN(1)

4170

3480

-16,5%

Ζαγκέτα

Lepidorhombus

VIIIabde

1802

1513

-16,0%

Ζαγκέτα

Lepidorhombus

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb· VI·

5214

4900

-6,0%

Ζαγκέτα

Lepidorhombus

VII

18254

13099

-28,2%

Ζαγκέτα

Lepidorhombus

VIIIc, IX και X· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

1363

1013

-25,7%

Καραβίδα

Nephrops

VIIIc

48

0

-100,0%

Καραβίδα

Nephrops

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

13700

13686

-0,1%

Χωματίδα

Pleuronectes

VIIde

12446

10022

-19,5%

Χωματίδα

Pleuronectes

VIIfg

420

405

-3,6%

Χωματίδα

Pleuronectes

VIIhjk

135

108

-20,0%

Χωματίδα

Pleuronectes platessa

Kattegat

2347

2065

-12,0%

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

VIIIabde

1482

1186

-20,0%

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

VII

13495

10796

-20,0%

Παπαλίνα

Sprattus

VIIde

5150

4120

-20,0%

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius

VI· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

213

0

-100,0%

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius

VIII

2540

2032

-20,0%

Πίνακας 4: Αποθέματα για τα οποία καθυστέρησε η γνωμοδότηση ή οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη

Κοινή ονομασία

Επιστημονική ονομασία

Μονάδα TAC

Τελικά TAC 2016

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

11267

Πεσκαντρίτσα

Lophius

VI· Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

6375

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva dypterigia

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

4746

Γάδος

Gadus morhua

VIIa

146

Γλώσσα

Solea solea

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

13252

Χωματίδα και καλκάνι

Limanda limanda & Platichthys flesus

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

18434

Εγκλεφίνος

Melanogrammus

Vb,VIa

6462

Εγκλεφίνος

Melanogrammus

VIIa

1654

Σαφρίδι

Trachurus

Ενωσιακά ύδατα των IIa, IVa· VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

107168

Σαφρίδι

Trachurus

Ενωσιακά ύδατα των IVb, IVc και VIId

11650

Σαφρίδι

Trachurus

VIIIc

17235

Μουρούνα

Molva molva

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

10297

Μουρούνα

Molva molva

IV (EΕ)

2912

Καραβίδα

Nephrops

VI· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb

16524

Καραβίδα

Nephrops

VII

23348

Καραβίδα

Nephrops

VII — ειδικός όρος Porcupine Bank

1850

Καραβίδα

Nephrops

VIIIabde

3899

Σύκο Νορβηγίας

Trisopterus esmarki

IIIa, ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

129000

Κεντρόνι

Squalus

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, V, VI, VII, VIII, XII και XIV

0

Κεντρόνι

Squalus

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

0

Κεντρόνι

Squalus

Ενωσιακά ύδατα της IIIa

0

Αμμόχελα

Ammodytes

Ενωσιακά ύδατα των IIa, IIIa και IV

79219

Σελάχια

Rajidae

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

1313

Σελάχια

Rajidae

Ενωσιακά ύδατα της IIIa

47

Σελάχια

Rajidae

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VIIe-k

8032

Σελάχια

Rajidae

Ενωσιακά ύδατα των VIII και IX

3420

Σελάχια

Rajidae

VIId

966

Παπαλίνα

Sprattus sprattus

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

219500

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

937

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius

VIIb-k

22778

Πίνακας 5: Αποθέματα για τα οποία τα TAC ανατίθενται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος

Κοινή ονομασία

Επιστημονική ονομασία

Μονάδα TAC

Ανατίθεται στο/στην

Ρέγγα

Clupea

VI Clyde (1)

Ηνωμένο Βασίλειο

Σαφρίδι

Trachurus

CECAF(Κανάριοι νήσοι)

Ισπανία

Σαφρίδι

Trachurus

CECAF(Μαδέρα)

Πορτογαλία

Σαφρίδι

Trachurus

X, CECAF(Αζόρες)

Πορτογαλία

Γαρίδες «Penaeus»

Penaeus

Γαλλική Γουιάνα

Γαλλία

[1] Ο πίνακας αυτός [Πίνακας 2] δεν περιλαμβάνει τα αποθέματα που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής «Σχετικά με την δήλωση για τα σταθερά αποθέματα» (βλ. έγγραφο του Συμβουλίου PECHE 491, 15502/15 REV1). Τα TAC για αποθέματα με περιορισμένα στοιχεία, τα οποία περιέχονται στη δήλωση αυτή, θα διατηρηθούν για άλλα 2 χρόνια, εκτός αν η κατάσταση των συγκεκριμένων αποθεμάτων μεταβληθεί σημαντικά στο διάστημα αυτό.

IP/16/3504

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar