Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Κατάσταση της Ένωσης 2016: Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016

«Η Ευρώπη πρέπει να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στη νεολαία της, σε όσους αναζητούν εργασία, στις νεοσύστατες επιχειρήσεις της. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, ύψους 315 δισ. ευρώ, οδήγησε ήδη σε επενδύσεις ύψους 116 δισ. ευρώ μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του. Και τώρα θα του δώσουμε παγκόσμια διάσταση». – Πρόεδρος Juncker, κατάσταση της Ένωσης 2016.

Με την ευκαιρία της ομιλίας του Προέδρου Juncker για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τον σχεδιασμό της για την περαιτέρω τόνωση των επενδύσεων για τη στήριξη της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή προτείνει

-        να παραταθεί το επιτυχημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, να αυξηθεί η ικανότητα παρέμβασής του και να ενισχυθούν τα ισχυρά του σημεία·

και

-        να καταρτιστεί ένα νέο ευρωπαϊκό εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο (ΕΕΣ), με στόχο να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην Αφρική και στην γειτονία της ΕΕ ώστε να ενισχυθούν οι εταιρικές μας σχέσεις και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Federica Mogherini, δήλωσε: «Αν ρίξουμε μια ματιά στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για περιοχές με τεράστιες δυνατότητες οι οποίες παρεμποδίζονται λόγω του πολέμου, της φτώχειας, της έλλειψης υποδομών και της ανίσχυρης διακυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη ο σημαντικότερος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως: επενδύουμε περισσότερα χρήματα για την αναπτυξιακή συνεργασία από ό,τι ο όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Ωστόσο, γνωρίζουμε επίσης ότι οι δημόσιοι πόροι δεν μπορούν να επαρκούν, εάν θέλουμε να απελευθερωθούν οι τεράστιες αυτές δυνατότητες και να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δημιουργούν ήδη θέσεις εργασίας και ανάπτυξη σε όλες τις γειτονικές μας χώρες και στην Αφρική, προς όφελος των εταίρων μας και των ευρωπαίων πολιτών. Παράλληλα με τη δημιουργία των συνθηκών για να επεκτείνουν οι Ευρωπαίοι τις επιχειρήσεις τους και να διεισδύσουν σε νέες χώρες, το νέο εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο θα στηρίξει τις οικονομίες και τις κοινωνίες των εταίρων μας, καθώς και τους στρατηγικούς μας στόχους εξωτερικής πολιτικής, από την ασφάλεια έως την παγκόσμια ανάπτυξη.»

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Kristalina Georgieva, αρμόδια για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε:

«Σε μια εποχή αυξανόμενων αναγκών και συρρίκνωσης των πόρων, η ΕΕ πρέπει να αναζητήσει νέους τρόπους για να επεκτείνει περαιτέρω τη δημόσια χρηματοδότηση. Το πράξαμε ξανά σήμερα χρησιμοποιώντας τη δύναμη του προϋπολογισμού της ΕΕ να ενεργοποιεί επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και θα αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης στο εξωτερικό.»

Ο αντιπρόεδρος Jyrki Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αποδείχτηκε επιτυχές. Παρέχουμε πρόσθετη χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα και τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων· παρέχουμε βοήθεια στις επιχειρήσεις κατά την κατάρτιση αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του Κόμβου Συμβουλών· ενημερώνουμε τους επενδυτές από όλο τον κόσμο για τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρώπη μέσω της Πύλης Έργων· και αίρουμε τα εμπόδια στις επενδύσεις μέσω της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου και ανυπομονώ να συζητήσουμε τη νέα μας πρόταση με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κράτη μέλη τις επόμενες εβδομάδες.»

 

I. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη

Τον Νοέμβριο του 2014 η Επιτροπή, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ανακοίνωσε το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ως στρατηγικό της εταίρο. Μετά τον επιτυχημένο πρώτο χρόνο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) - το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου - ήδη αναμένεται να κινητοποιήσει 116 δισ. EUR σε 26 κράτη μέλη, από τα οποία θα ωφεληθούν περισσότερες από 200.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Δεδομένων της μέχρι τώρα επιτυχίας του σχεδίου και των ενθαρρυντικών ενδείξεων για τη βιώσιμη αύξηση των χαμηλών επιπέδων επενδύσεων στην Ευρώπη, η Επιτροπή δεσμεύεται να διπλασιάσει το ΕΤΣΕ, όσον αφορά τη διάρκεια και τη χρηματοδοτική ικανότητα, παρέχοντας την αναγκαία βεβαιότητα στους φορείς υλοποίησης και καθιστώντας δυνατή τη συνέχισή του στο μέλλον.

Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει νομοθετική πρόταση παράτασης με την οποία η αρχική τριετής περίοδος (2015-2018), με στόχο τα 315 δισ. EUR, θα επιμηκυνθεί με επενδύσεις ύψους τουλάχιστον μισού τρισ. EUR έως το 2020, στο τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Για να ενισχυθεί η ικανότητα παρέμβασης του ΕΤΣΕ ακόμη περισσότερο και να επιτευχθεί ο στόχος του διπλασιασμού του επενδυτικού στόχου, η Επιτροπή καλεί και τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν. Για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή προτίθεται να εκπονήσει προτάσεις με τις οποίες θα διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές επενδύσεις θα συνεχιστούν σε βιώσιμο επίπεδο.

Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να τονίσει τη σημασία της προσθετικότητας, κινητοποιώντας ακόμη υψηλότερο ποσό ιδιωτικής χρηματοδότησης. Η δεύτερη φάση του ΕΤΣΕ θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση περισσότερων
διασυνοριακών και βιώσιμων έργων, μέσω της σύνδεσης του ΕΤΣΕ με τους φιλόδοξους στόχους της συμφωνίας για το κλίμα COP21. Και η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η διαφάνεια εκθέτοντας λεπτομερώς και επακριβώς γιατί επελέγη κάθε έργο και πώς πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΣΕ, αποδεικνύοντας την «προσθετικότητά» του.

Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω το ΕΤΣΕ, η Επιτροπή σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της γεωγραφικής κάλυψης, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή τοπικής, τεχνικής βοήθειας σε όσα κράτη μέλη επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να απλοποιηθεί περαιτέρω ο συνδυασμός των αιτήσεων χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ με άλλες πηγές χρηματοδότησης στην ΕΕ, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ).

Δεδομένης της επιτυχίας του ΕΤΣΕ, ήδη τον Ιούλιο του 2016 τα κονδύλια στο σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ αυξήθηκαν με τη μεταφορά 500 εκατ. EUR της εγγύησης της ΕΕ από το σκέλος υποδομών και καινοτομίας. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση του ΕΤΣΕ με αύξηση του συνολικού ποσού των χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και τη μικροχρηματοδότηση από 193 εκατ. EUR σε 1 δισ. EUR, γεγονός που αναμένεται να κινητοποιήσει σχεδόν 3 δισ. EUR συνολικών επενδύσεων.

 

ΙΙ. Ευρωπαϊκό εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο

Η Επιτροπή ανακοινώνει επίσης σήμερα ένα νέο ευρωπαϊκό εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο (ΕΕΣ). Το μέσο θα επιτρέψει την τόνωση των επενδύσεων στην Αφρική και τις γειτονικές χώρες της ΕΕ, ιδίως για την υποστήριξη των κοινωνικών και οικονομικών υποδομών και των ΜΜΕ, με την αντιμετώπιση των εμποδίων για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Με εισροές ύψους 3,35 δισ. EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το ΕΕΣ θα στηρίξει καινοτόμες εγγυήσεις και παρόμοια μέσα για τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στο ΕΕΣ να κινητοποιήσει έως και 44 δισ. EUR σε επενδύσεις. Εάν τα κράτη μέλη και άλλοι εταίροι καταβάλλουν συνεισφορά ανάλογη με εκείνη της ΕΕ, το συνολικό ποσό θα μπορούσε να ανέλθει σε 88 δισ. EUR.

Απελευθερώνοντας επενδύσεις στις χώρες εταίρους, το ΕΕΣ θα συμβάλει την υλοποίηση του θεματολογίου για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 2030 και του προγράμματος δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Επίσης, θα αποτελέσει ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, στην ενίσχυση των εταιρικών μας σχέσεων και στην εξέταση των μακροχρόνιων παραγόντων που συντελούν στις μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών.

Το ΕΕΣ αποτελείται από τρεις συμπληρωματικούς μεταξύ τους πυλώνες:

  • την κινητοποίηση επενδύσεων με τον συνδυασμό των υφιστάμενων επενδυτικών μηχανισμών με ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ). Το ΕΤΒΑ θα απαρτίζεται από δύο περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες για την Αφρική και τις χώρες γειτονίας·
  • την επιτάχυνση της τεχνικής βοήθειας για το ευρύτερο περιβάλλον πολιτικής με στόχο τη στήριξη των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων στις χώρες εταίρους. Στόχος είναι η συμβολή στην καλύτερη προετοιμασία και προώθηση έργων και στην προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων·
  • τη βελτίωση του γενικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και των στρεβλώσεων της αγοράς.

Επιπλέον, οι δανειοδοτικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΕΕΣ. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα επεκτείνει την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ συνολικά κατά 5,3 δισ. EUR. Συνεπώς, η ΕΤΕπ θα δανείσει συνολικά έως και 32,3 δισ. EUR στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ κατά την περίοδο μεταξύ 2014 και 2020.

Το ΕΕΣ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που επιτρέπει την πλήρη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών, των χωρών εταίρων, των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, των χορηγών και του ιδιωτικού τομέα. Θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι περιορισμένοι δημόσιοι πόροι και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι δημόσιες αρχές και οι ιδιώτες επενδυτές στα επενδυτικά έργα.

Μέσω του ΕΕΣ η ΕΕ θα κάνει ένα ακόμα βήμα προκειμένου να συμβάλει στην παγκόσμια αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της μετανάστευσης, τα δύο θέματα που θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης κατά τη διάρκεια της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

 

Ιστορικό:

Από τον Νοέμβριο του 2014 η Επιτροπή έχει κινητοποιήσει σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ με καινοτόμο τρόπο ο οποίος μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο των δημόσιων πόρων και κινητοποιεί ιδιωτικές επενδύσεις. Οι βιώσιμες επενδύσεις, ιδίως στις υποδομές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της δράσης, ιδίως μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των περιορισμένων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ, συνοδευόμενης από μέτρα για τη βελτίωση του γενικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Εκτός ΕΕ, η νέα αυτή προσέγγιση θα είναι επίσης χρήσιμη για να αντιμετωπισθούν οι πολλαπλές προκλήσεις τόσο στις γειτονικές χώρες της ΕΕ όσο και στην Αφρική.

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αποτελείται από τρεις πυλώνες. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που παρέχει εγγύηση της ΕΕ για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Δεύτερον, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων που συμβάλλουν στη διοχέτευση των επενδυτικών έργων στην πραγματική οικονομία με την παροχή τεχνικής βοήθειας και μεγαλύτερης προβολής των επενδυτικών ευκαιριών. Τρίτον, την άρση των κανονιστικών φραγμών στις επενδύσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Οι φορείς υλοποίησης έργων, δημόσιες αρχές και ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη που θα συμβάλλει στην έναρξη των έργων τους και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Μπορούν να εξασφαλίσουν συμβουλές σχετικά με τις πρόσφορες πηγές χρηματοδότησης και να έχουν πρόσβαση σε ένα μοναδικό φάσμα τεχνικής και χρηματοδοτικής εμπειρογνωσίας. Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στην ΕΕ για τους επενδυτές, η Επιτροπή δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων, η οποία άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2016. Οι φορείς προώθησης έργων μπορούν να υποβάλλουν τα έργα τους σε απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο, όπου συνδυάζονται με συναφείς επενδυτικές ευκαιρίες — ένα είδος υπηρεσίας αντιστοίχισης.

Όσον αφορά την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επενδύσεων και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, όπως μείωση των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές.Επιπλέον, οι στρατηγικές σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση, την Ένωση Κεφαλαιαγορών, την Ενιαία Αγορά και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, καθώς και η δέσμη μέτρων για την Κυκλική Οικονομία, περιλαμβάνουν όλες συγκεκριμένα μέτρα τα οποία, αν εφαρμοστούν πλήρως, θα εξαλείψουν τα εμπόδια, θα προωθήσουν την καινοτομία και θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το επενδυτικό περιβάλλον. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να υλοποιούν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στις επενδύσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε τομείς όπως η αφερεγγυότητα, οι δημόσιες συμβάσεις, τα δικαστικά συστήματα και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης ή οι τομεακοί κανονισμοί.

Οι επενδύσεις αποτελούν επίσης βασικό παράγοντα για τον μετασχηματισμό της αναπτυξιακής πολιτικής και βοήθειας, προκειμένου να υποστηριχθεί καλύτερα η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες τόσο οι γειτονικές χώρες της ΕΕ όσο και η Αφρική. Οι έξυπνες και βιώσιμες επενδύσεις μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, επιφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα και βελτίωση των συνθηκών επιτόπου σε ευάλωτες χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις.

Μία από τις βασικές προκλήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθεί να είναι η επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και απασχόλησης. Όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, μόνο το 6 % διοχετεύεται στις ευάλωτες χώρες[1], μειώνοντας τις επενδύσεις κατά κεφαλή σε επίπεδο σχεδόν πέντε φορές χαμηλότερο από ό,τι σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Ομοίως, το κόστος για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο στις ευάλωτες χώρες από ό,τι στις μη ευάλωτες χώρες. Η ανάπτυξη στην Αφρική έχει επιβραδυνθεί στα χαμηλότερα επίπεδο από το 2009, παρά τη συνεχιζόμενη δημογραφική ανάπτυξη. Σε συνδυασμό με σημαντικά ζητήματα ασφάλειας, η τάση αυτή επιδεινώνει τη φτώχεια.

Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να αντιμετωπισθούν οι πλέον επείγουσες ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών από την Αφρική και τις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Η ΕΕ στηρίζει επίσης τις κοινότητες υποδοχής στις χώρες εταίρους.

Στις 7 Ιουνίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση, μέσω του οποίου η ΕΕ αύξησε σημαντικά τη στήριξη που παρέχει στις χώρες εταίρους για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των προσφύγων. Η εκκίνηση και η ταχεία διάθεση του Καταπιστευματικού Ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική αρχικού ύψους €1,8 δισ. EUR αποτελεί απτό παράδειγμα. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί σχέδια αξίας περίπου €930 εκατ. στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου και τα πρώτα από αυτά έχουν αρχίσει να υλοποιούνται επιτόπου. Τα έργα ποικίλλουν από τη βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση των ροών μεταναστών και προσφύγων έως την περισσότερο μακροπρόθεσμη στήριξη όσον αφορά την ανθεκτικότητα, τη σταθερότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης. Το Ταμείο παρέχει μια συνεκτικότερη, ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση με τη συγχώνευση διάφορων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των συνεισφορών των κρατών μελών σε έναν ενιαίο, ευέλικτο και ταχύ μηχανισμό με επιδιωκόμενο ύψος κονδυλίων €1 δισ. ευρώ, ο οποίος ανταποκρίνεται κυρίως στις πιο μακροπρόθεσμες ανάγκες ανθεκτικότητας των σύριων προσφύγων στις γειτονικές χώρες, καθώς και στήριξη των κοινοτήτων υποδοχής και των διοικητικών τους φορέων. Το συνολικό ποσό του Ταμείου έχει πλέον ανέλθει στα €733 εκατομμύρια.

Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης εντάσσονται στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, βασικό μέρος του οποίου αποτελεί το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Στην Αντίς Αμπέμπα η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε ότι, προκειμένου να εδραιωθούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) θα πρέπει να συμπληρωθεί με αλλαγές στις πρακτικές των χωρών (δηλαδή την κινητοποίηση εγχώριων πόρων) και στις παγκόσμιες πρακτικές (επίσης με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση προσιτής και σταθερής πρόσβασης σε πιστώσεις). Οι αλλαγές αυτές απαιτούνται ώστε η διεθνής κοινότητα να μπορεί να στηρίξει τις χώρες εταίρους στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Η ανακοίνωση: «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: προς τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και ένα νέο ευρωπαϊκό εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο» είναι διαθέσιμη εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόταση παράτασης του ΕΤΣΕ, βλ. αυτό το ενημερωτικό σημείωμα

Η αξιολόγηση της Επιτροπής για το πρώτο έτος του ΕΤΣΕ είναι διαθέσιμη εδώ

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των δραστηριοτήτων ανά τομέα και ανά χώρα είναι διαθέσιμα εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο, βλ. αυτό το ενημερωτικό σημείωμα

Ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο είναι διαθέσιμο εδώ

 

[1] Το 2012 ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 38,7 δισ. USD σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ (2015) με τίτλο «Ευάλωτα κράτη».

IP/16/3002

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar