Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU wil WTO-panel vanwege discriminerende behandeling van ingevoerde gedistilleerde dranken door Colombia

Brussel, 22 augustus 2016

De EU heeft vandaag verzocht om de instelling van een WTO-panel, dat uitspraak moet doen over een geschil betreffende de discriminerende behandeling van ingevoerde gedistilleerde dranken door Colombia.

Bij het eerder dit jaar (8-9 maart 2016) gehouden overleg vonden de EU en Colombia geen oplossing voor het geschil. Hoewel de EU erkent dat Colombia sinds begin van het geschil zijn regeling voor gedistilleerde dranken probeert te veranderen, worden gedistilleerde dranken uit de EU nog steeds discriminerend behandeld op de Colombiaanse markt.

De EU maakt zich al lange tijd zorgen over de discriminatie van gedistilleerde dranken uit de EU in Colombia. Voor deze dranken gelden hogere nationale en lokale belastingen dan voor lokale merken. Bovendien zijn er in de Colombiaanse departementen en regio's marktbeperkingen. Doordat de departementen de toegang tot de markt beperken, worden de concurrentievoorwaarden op de markt verstoord ten koste van gedistilleerde dranken uit de EU. Dit is in strijd met de verplichtingen tot non-discriminatie waaraan Colombia gebonden is op grond van de WTO-regels.

In de bilaterale handelsovereenkomst met de Europese Unie heeft Colombia zich ertoe verbonden de discriminatie uiterlijk op 1 augustus vorig jaar te beëindigen. De EU heeft Colombia hier meermaals op aangesproken, onder meer in bilaterale ontmoetingen, WTO-vergaderingen en besprekingen over OESO-lidmaatschap. De Europese Unie blijft steun verlenen aan de inspanningen van Colombia om deze sector te hervormen.

Achtergrond

Feiten en cijfers over de handel

De EU is de grootste exporteur van gedistilleerde dranken naar Colombia en is daardoor de handelspartner die het hardst getroffen wordt door deze maatregelen (gevolgd door Mexico, Costa Rica en de Verenigde Staten). In 2014 bedroeg de waarde van de uitvoer van gedistilleerde dranken uit de EU naar Colombia 43 miljoen euro. Dit was ongeveer 14 % van de totale landbouwexport naar Colombia en 77 % van de totale invoer van gedistilleerde dranken in Colombia.  De EU voert vooral veel whisky uit naar Colombia (ter waarde van 36 miljoen euro), gevolgd door likeuren (4 miljoen euro). Colombia produceert hoofdzakelijk rum en aguardiente. In 2013 vertegenwoordigden deze dranken 83 % van de consumptie van gedistilleerde dranken in Colombia (10,8 miljoen negenliterdozen[1], tegen 2,3 miljoen dozen ingevoerde gedistilleerde dranken).

De nationale verbruiksbelasting op gedistilleerde dranken is in 1995 gesplitst in twee tariefgroepen en is sinds 2002 (wet nr. 788 van 27 december 2002) "specifiek", dat wil zeggen dat de belasting wordt berekend op basis van het alcoholpercentage per eenheid van 0,75 liter. Een kunstmatige scheidslijn is vastgesteld bij een alcoholpercentage van 35 %, waardoor de meeste ingevoerde producten in de hoge tariefgroep vallen en de meeste lokaal geproduceerde gedistilleerde dranken in de lage.  In de departementen van Colombia (departamentos), waar een lokale belasting wordt geheven in plaats van de nationale verbruiksbelasting, is de situatie vergelijkbaar.

Bovendien oefenen een aantal departementen in Colombia het zogeheten fiscale monopolie uit over het binnenbrengen en verhandelen van gedistilleerde dranken. Hiertoe worden "introductiecontracten" met het departement gesloten voor het binnenbrengen van ingevoerde gedistilleerde dranken, waarin handelsbeperkende clausules en bepalingen voor maximumwaarden en minimumverkoopprijzen zijn opgenomen. Ook worden handelaars onder meer verplicht zekerheden te stellen voor de betaling van toekomstige belastingschulden.  De departementen beschikken tevens over een grote beslissingsvrijheid om ingevoerde merken willekeurig niet toe te laten.

De Europese Unie heeft op 13 januari 2016 verzocht om overleg met Colombia in het kader van de WTO (geschil DS 502, Colombia- Measures Concerning Imported Spirits); dit overleg vond plaats op 8-9 maart 2016, maar leidde niet tot een oplossing van het geschil.

Volgende stappen in de WTO-geschillenbeslechtingsprocedure

Het verzoek van de EU om instelling van een WTO-panel zal op 2 september tijdens de vergadering van het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO (DSB) worden besproken. Als Colombia op die vergadering niet instemt met de instelling van een panel, kan de EU een tweede verzoek doen op de volgende DSB-vergadering, dat Colombia volgens de WTO-regels niet kan tegenhouden.

Gedurende de geschillenbeslechtingsprocedures kan Colombia op ieder moment de regelingen voor gedistilleerde dranken aanpassen en een einde maken aan de discriminatie van ingevoerde dranken, waardoor een oplossing kan worden gevonden zonder dat de uitspraak van een WTO-panel moet worden afgewacht.

Meer informatie

De WTO-geschillenbeslechting in een notendop:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Betrekkingen tussen de EU en Colombia:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

 

[1] "Negenliterdoos": een doos met 12 flessen van 75 cl.

IP/16/2846

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar