Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES prašo sudaryti PPO kolegiją dėl Kolumbijos importuojamiems spiritiniams gėrimams taikomos diskriminacijos

Briuselis, 2016 m. rugpjūčio 22 d.

Šiandien ES paprašė sudaryti PPO kolegiją, kuri priimtų sprendimą dėl ginčo, susijusio su Kolumbijos importuojamiems spiritiniams gėrimams taikoma diskriminacija.

Metų pradžioje (2016 m. kovo 8–9 d.) ES ir Kolumbija surengė konsultacijas, tačiau ginčo išspręsti nepavyko. Nors ES pripažįsta Kolumbijos nuo ginčo pradžios dedamas pastangas reformuoti spiritiniams gėrimams taikomą tvarką, ES spiritiniai gėrimai Kolumbijos rinkoje ir toliau diskriminuojami.

ES spiritinių gėrimų diskriminavimas Kolumbijos rinkoje ES susirūpinimą kelia jau seniai. ES spiritiniams gėrimams taikomi didesni mokesčiai ir didesnės vietos rinkliavos nei vietinių prekių ženklų spiritiniams gėrimams. Be to, Kolumbijos departamentai ar vietos bendrijos taiko rinkos apribojimus. Departamentai taiko patekimo į rinką apribojimus, kurie iškreipia konkurencines sąlygas rinkoje ES spiritinių gėrimų nenaudai. Tai prieštarauja Kolumbijos nediskriminavimo prievolei pagal PPO taisykles.

Pagal dvišalį prekybos susitarimą su Europos Sąjunga Kolumbija įsipareigojo diskriminaciją nutraukti iki praėjusių metų rugpjūčio 1 d. ES šį klausimą Kolumbijai kėlė įvairiomis progomis, tarp jų – dvišaliuose susitikimuose, PPO posėdžiuose ir diskusijose dėl šalies narystės EBPO. Europos Sąjunga toliau remia Kolumbijos reformų pastangas šioje srityje.

Pagrindiniai faktai

Prekybos faktai ir skaičiai

ES yra didžiausia spiritinių gėrimų eksportuotoja į Kolumbijos rinką, todėl ji yra prekybos partnerė, kuriai šios priemonės daro didžiausią poveikį (po jos eina Meksika, Kosta Rika ir JAV). 2014 m. ES spiritinių gėrimų eksportas į Kolumbiją, kurio vertė siekė 43 mln. €, sudarė apie 14 proc. viso žemės ūkio produktų eksporto į Kolumbiją ir 77 proc. viso Kolumbijos spiritinių gėrimų importo.  Palyginti su įvairiomis iš ES į Kolumbiją eksportuojamomis spiritinių gėrimų rūšimis, viskiai sudaro didžiausią jų dalį (36 mln. €), po to eina likeriai ir kordialai (4 mln. €). Kolumbijoje daugiausia gaminami romai ir degtinės (isp. aguardientes), kurie, 2013 m. duomenimis, sudaro 83 proc. visų Kolumbijoje suvartojamų spiritinių gėrimų (10,8 mln. 9LD[1], palyginti su 2,3 mln. dėžių importuojamų spiritinių gėrimų atveju).

1995 m. nustatyti du spiritinių gėrimų vartojimo mokesčio tarifai; nuo 2002 m. šis mokestis tapo „specifinis“ (2002 m. gruodžio 27 d. įstatymas Nr. 788). Tai reiškia, kad mokestis apskaičiuojamas pagal alkoholio kiekio procentinį punktą viename vienete, kurį sudaro 0,75 l gėrimo. Dirbtinai nustatyta perskyros riba lygi 35 proc. alkoholio kiekio; dėl to daugumai importuotų produktų taikomas didesnis mokesčio tarifas, o didžiajai daliai vietoje pagamintų spiritinių gėrimų taikomas mažesnis mokesčio tarifas.  Panaši padėtis yra departamentuose (isp. departamentos), administraciniuose Kolumbijos padaliniuose, kuriuose renkamos vietos rinkliavos, o ne nacionalinis vartojimo mokestis.

Be to, Kolumbijoje dalis departamentų turi vadinamąją fiskalinę monopoliją dėl spiritinių gėrimų pateikimo rinkai ir jų komercializacijos. Dėl to, norint rinkai pateikti importuotą spiritinį gėrimą, reikia su departamentu sudaryti „pateikimo rinkai sutartį“, kurioje esama prekybą ribojančių nuostatų, nurodomos didžiausios vertės ir mažiausios pardavimo kainos, prekiautojų reikalaujama užtikrinti, kad bus sumokėta būsima fiskalinė skola ir pan. Be to, departamentai turi didelę veiksmų laisvę savo nuožiūra uždrausti importuojamų prekių ženklų gėrimams patekti į rinką.

2016 m. sausio 13 m., atsižvelgdama į PPO sutartį, Europos Sąjunga paprašė konsultacijų su Kolumbija byloje DS 502 (Kolumbija. Priemonės prieš importuojamus spiritinius gėrimus). Konsultacijos vyko 2016 m. kovo 8–9 d., tačiau rasti tinkamo ginčo sprendimo nepavyko.

Kiti PPO ginčų sprendimo procedūros etapai

ES prašymas sudaryti PPO kolegiją bus aptartas per rugsėjo 2 d. vyksiantį PPO ginčų sprendimo tarybos posėdį. Jei Kolumbija nesutiks, kad to posėdžio metu būtų sudaryta kolegija, ES per kitą Ginčių sprendimo tarybos posėdį gali pateikti antrą prašymą, kurio pagal PPO taisykles Kolumbija negali blokuoti.

Visais ginčų sprendimo procedūrų etapais Kolumbija gali reformuoti spiritiniams gėrimams taikomą tvarką, nutraukti importuojamiems spiritiniams gėrimams taikomą diskriminaciją ir taip parodyti, kad klausimas išspręstas nelaukiant PPO kolegijos sprendimo šioje byloje.

Daugiau informacijos

PPO ginčų sprendimas glaustai:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

ES ir Kolumbijos santykiai:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

 

[1] 9 l dėžė arba 12 butelių po 75cl dėžė.

IP/16/2846

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar