Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liit taotleb WTO vaekogu moodustamist seoses Colombia diskrimineerivate meetmetega imporditavate piiritusjookide suhtes

Brüssel, 22. august 2016

EL taotles täna WTO vaekogu moodustamist, et lahendada vaidlus seoses sellega, et Colombia käsitleb diskrimineerivalt imporditavaid piiritusjooke.

EL ja Colombia on pidanud varem (8.–9. märts 2016) sellel teemal konsultatsioone, kuid need vaidlust ei lahendanud. EL tunnustab pingutusi, mida Colombia on vaidluse algusest alates teinud piiritusjookide turustamise korra reformimiseks, kuid ELi piiritusjookide suhtes rakendatakse Colombia turul jätkuvalt diskrimineerivaid meetmeid.

Probleemid seoses ELi piiritusjookide diskrimineeriva käsitlemisega Colombia turul on väldanud juba pikka aega. ELi piiritusjookide suhtes kohaldatakse suuremaid riiklikke ja kohalikke makse kui kohalike tootemarkide suhtes. Lisaks kohaldatakse turupiiranguid Colombia departemangudes (kohalikes haldusüksustes). Departemangud kehtestavad turulepääsu piiranguid, mis moonutavad konkurentsitingimusi ja on kahjulikud ELi piiritusjookide impordile. See on WTO eeskirjade alusel vastuolus Colombia kohustusega diskrimineerivaid meetmeid mitte kohaldada.

Kahepoolse kaubanduslepingu alusel Euroopa Liiduga lubas Colombia lõpetada diskrimineerivad meetmed eelmise aasta 1. augustiks. EL on probleemi Colombiaga korduvalt arutanud, sealhulgas kahepoolsetel kohtumistel, WTO kohtumistel ja OECD liikmesuse aruteludel. Euroopa Liit toetab jätkuvalt Colombia püüdlusi seda sektorit reformida.

Taust

Kaubandusalane teave ja arvandmed

EL on peamine piiritusjookide eksportija Colombiasse ning seetõttu mõjutavad vaidlusalused meetmed teda kõige enam (järgnevad Mehhiko, Costa Rica ja Ameerika Ühendriigid). 2014. aastal moodustas ELi piiritusjookide eksport (koguväärtuses 43 miljonit eurot) ligikaudu 14% ELi põllumajandustoodete koguekspordist Colombiasse ning 77% Colombia piiritusjookide impordist.  EList Colombiasse eksporditavatest piiritusjookidest moodustavad suurima osa viskid (36 miljonit eurot), neile järgnevad liköörid ja kordialid (4 miljonit eurot). Colombia toodab peamiselt rummi ja brändisid (aguardientes), mille osakaal piiritusjookide tarbimisest Colombias moodustas 2013. aastal 83% (10,8 miljonit 9liitrist kasti[1], võrreldes 2,3 miljoni kastiga imporditud piiritusjookide puhul).

1995. aastal jagati piiritusjookide riiklik tarbimismaks kaheks maksuvahemikuks ja alates 2002. aastast on kehtinud erimaks (27. detsembri 2002. aasta seadus nr 788), mis tähendab, et maks arvutatakse alkoholisisalduse protsendi alusel 0,75 liitri kohta. Piiriks vahemike vahel on määratud alkoholisisaldus 35%, mistõttu jäävad imporditavad tooted suurema maksu vahemikku, samas kui enamik kohapeal toodetavatest piiritusjookidest on väiksema maksu vahemikus.  Sarnane olukord on ka departemangudes (departamentos, Colombia haldusüksused), kus riikliku tarbimismaksu asemel kohaldatakse kohalikku maksu.

Peale selle kasutavad mitmed Colombia departemangud piiritusjookide impordi ja turustamise suhtes nn fiskaalmonopoli. Seetõttu tuleb imporditavate piiritusjookide puhul sõlmida departemanguga „turulelaskmise leping“, mis sisaldab kaubandust piiravaid klausleid, millega kehtestatakse suurimad võimalikud maksud ja vähim võimalik müügihind ning nõutakse kauplejatelt tagatist potentsiaalse tulevase maksuvõla katteks jms. Lisaks on departemangudel suur otsustusõigus oma äranägemisel keelata imporditavate tootemarkide juurdepääsu turule.

13. jaanuaril 2016 esitas Euroopa Liit dokumendis DS 502, Colombia- Measures Concerning Imported Spirits (DS 502, mis käsitleb Colombia meetmeid seoses imporditavate piiritusjookidega) taotluse alustada Colombiaga konsultatsioone WTO egiidi all. Konsultatsioonid toimusid 8.–9. märtsini 2016, kuid ei viinud vaidluse positiivse lahenduseni.

WTO vaidluste lahendamise korra järgmised etapid

ELi taotlust moodustada WTO vaekogu arutatakse WTO vaidluste lahendamise organi koosolekul 2. septembril. Kui Colombia ei nõustu vaekogu moodustamisega sellel koosolekul, võib EL esitada teise taotluse pärast WTO vaidluste lahendamise organi koosolekut, mida vastavalt WTO eeskirjadele Colombia ei saa blokeerida.

Vaidluste lahendamise korra igas etapis võib Colombia reformida oma piiritusjookide turustamise korda ja tühistada imporditud piiritusjookide suhtes võetud diskrimineerivad meetmed, soodustades sellega lahenduse leidmist, ilma et tingimata oleks vaja oodata WTO vaekogu otsust.

Lisateave

Lühiülevaade WTO vaidluste lahendamise süsteemist:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

ELi ja Colombia vahelised suhted:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

 

[1] 9liitrine kast ehk kast, milles on 12 pudelit, mis sisaldavad 75 cl.

IP/16/2846

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar