Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Colombias forskelsbehandling af importeret spiritus får EU til at anmode om WTO-panel

Bruxelles, den 22. august 2016

EU har i dag anmodet om, at der bliver oprettet et WTO-panel, der skal træffe afgørelse i tvisten om Colombias forskelsbehandling af importeret spiritus.

Tidligere i år (8-9. marts 2016) afholdt EU og Colombia konsultationer, men uden at det førte til en løsning på tvisten. EU anerkender de bestræbelser, Colombia har gjort for at reformere spiritusområdet, siden tvisten begyndte, men på trods af dette bliver spiritus fra EU stadig udsat for forskelsbehandling på det colombianske marked.

EU har længe været opmærksom på forskelsbehandlingen af spiritus fra EU på det colombianske marked. Spiritus fra EU bliver pålagt højere nationale og lokale afgifter, end den lokale spiritus gør. Desuden er spiritus fra EU underlagt markedsrestriktioner i Colombias regioner (departamentos). Regionerne indfører markedshindrende restriktioner som skævvrider konkurrencen og skaber ufordelagtige markedsvilkår for spiritus fra EU. Dette er i modstrid med Colombias forpligtelser vedrørende ikke-diskriminering i henhold til WTO's regler.

I henhold til den bilaterale handelsaftale med Den Europæiske Union forpligtede Colombia sig til at stoppe forskelsbehandlingen per 1. august 2015. EU har debatteret emnet med Colombia ved flere lejligheder, herunder på bilaterale møder, på møder i WTO og ved OECD-optagelsesforhandlinger. Den Europæiske Union fortsætter med at støtte Colombias bestræbelser på at reformere denne sektor.

Baggrundsoplysninger

Samhandelen i tal og fakta

EU er den største eksportør af spiritus til det colombianske marked og er derfor den handelspartner, der er hårdest ramt af denne forskelsbehandling (efterfulgt af Mexico, Costa Rica og USA). I 2014 udgjorde EU's eksport af spiritus til Colombia – værdisat til €43 mio. – ca. 14 % af den samlede landbrugseksport til Colombia og 77 % af den samlede colombianske import af spiritus.  Ud af de forskellige slags spiritus, som EU eksporterer til Colombia, udgør whisky den største del (€36 mio.) efterfulgt af likør (€4 mio.). Colombia producerer hovedsagelig rom og brændevin, der i 2013 udgjorde 83 % af spiritusforbruget i Colombia (10,8 mio. kasser[1], sammenlignet med 2,3 millioner kasser importeret spiritus).

Den nationale forbrugsafgift på spiritus blev inddelt i to afgiftsklasser i 1995 og har været "specifik" siden 2002 (lov nr. 788 af 27. december 2002), hvilket betyder, at afgiften beregnes ud fra alkoholprocenten pr. 0,75 liter. Der er fastsat en kunstig opdeling ved et alkoholindhold på 35 %, hvilket betyder at størstedelen af den importerede spiritus hører under den høje afgiftsklasse, hvorimod størstedelen af den lokalt fremstillede spiritus hører under den lave afgiftsklasse.  I Colombias regioner er situationen den samme – her opkræves der en lokal afgift i stedet for den nationale forbrugsafgift.

Desuden udøver en række regioner i Colombia fiskalt monopol på indførslen og markedsføringen af spiritus. Det har resulteret i, at indførslen af importeret spiritus er betinget af, at der indgås "indførselsaftaler" med regionen, og disse aftaler indeholder handelsbegrænsende klausuler, de fastsætter grænseværdier og mindstepriser, og de pålægger forhandlere at sikre et beløb til indbetaling af fremtidig skattegæld osv. Regionerne har desuden meget vide beføjelser til vilkårligt at nægte tilladelse til indførsel af importerede mærker.

Den Europæiske Union anmodede om konsultationer med Columbia i WTO-regi den 13. januar 2016 (DS 502, Colombia- Measures Concerning Imported Spirits), og der blev afholdt konsultationer den 8-9. marts 2016, men uden at det førte til en løsning på tvisten.

Næste skridt i WTO's tvistbilæggelsesprocedurer

EU's anmodning om oprettelse af et WTO-panel vil blive drøftet på mødet i WTO's tvistbilæggelsesinstans (DSB) den 2. september. Hvis Colombia ikke går med til at oprette et panel på det møde, kan EU indgive en ny anmodning på det efterfølgende DSB-møde, hvilket Colombia ikke vil kunne modsætte sig i henhold til WTO-reglerne.

På ethvert tidspunkt i tvistbilæggelsesprocedurer kan Colombia reformere sit spiritusområde og gøre en ende på forskelsbehandlingen af importeret spiritus, hvilket ville løse problemet, uden at det er nødvendigt at vente på en afgørelse fra WTO-panelet.

Yderligere oplysninger

WTO's tvistbilæggelsessager i en nøddeskal:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Forbindelserne mellem EU og Colombia:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

 

[1] En kasse består af 9 flasker á 1 liter eller 12 flasker á 75 cl.

IP/16/2846

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar