Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Primerjava inovacijske uspešnosti: kako inovativna je vaša država?

Bruselj, 14. julija 2016

Evropska komisija je danes objavila rezultate evropskega sistema inovacijskih kazalnikov, pregleda inovacijske uspešnosti regij in raziskave Innobarometer za leto 2016.

Glavne ugotovitve so, da inovacije EU dohitevajo Japonsko in ZDA, da je Švedska znova vodilna država inovatorka in da je Latvija postala najhitreje rastoča država inovatorka.

1

Razvrstitev držav po evropskem sistemu inovacijskih kazalnikov 2016
(os Y – skupni inovacijski indeks, os X – države EU)*

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dejala: „Želim si Evropo, kjer inovativna mala in srednja podjetja ter zagonska podjetja lahko uspevajo in se širijo znotraj enotnega trga. V ta namen so potrebna usklajena prizadevanja. Na ravni EU moramo poenostaviti ureditev za DDV, prilagoditi pravila o insolventnosti, zagotoviti enostavnejši dostop do informacij o regulativnih zahtevah ter oblikovati jasen okvir za intelektualno lastnino, ki bo prijazen malim in srednjim podjetjem. Prav tako moramo še naprej prilagajati enotni trg in s tem zagotoviti, da inovativne storitve, kot je sodelovalno gospodarstvo, najdejo svoje mesto.“

Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je povedal: „Vodilne države in regije podpirajo inovacije s širokim spektrom politik, od naložb do izobraževanja ter od prožnih delovnih pogojev do zagotavljanja javnih uprav, ki cenijo podjetništvo in inovacije. Komisija opravlja svoj del naloge s spodbujanjem inovacij tudi na različnih področjih politik. In ne samo to, izboljšujemo tudi dostop do zasebnega financiranja prek 315 milijard evrov vrednega naložbenega načrta za Evropo in unije kapitalskih trgov ter vzpostavljamo nov evropski svet za inovacije.“

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je dejala: „Strategije pametne specializacije državam članicam in regijam pomagajo izkoristiti njihove konkurenčne prednosti na področju raziskav in inovacij ter najti priložnosti za sodelovanje med podjetji in akademsko skupnostjo. Kot take so kompasi za inovativne in dolgoročne naložbe, ki se podpirajo iz skladov ESI in, če je to mogoče, iz drugih virov financiranja EU. To močno prispeva k prehodu Evrope h gospodarstvu, temelječem na znanju.“

Glavne ugotovitve danes objavljenih treh poročil so naslednje:

  • Švedska je znova vodilna država inovatorka v EU, sledijo pa ji Danska, Finska, Nemčija in Nizozemska.
  • Na izbranih področjih inovacij so vodilne države EU naslednje: Švedska – človeški viri in kakovost akademskih raziskav; Finska – finančni okvirni pogoji; Nemčija – zasebne naložbe v inovacije; Belgija – inovacijske mreže in sodelovanje in Irska – inovacije v malih in srednjih podjetjih.
  • Najhitreje rastoče države inovatorke so Latvija, Malta, Litva, Nizozemska in Združeno kraljestvo.
  • Obstajajo tudi regionalna inovacijska središča v zmernih državah inovatorkah: Piemonte in Furlanija-Julijska krajina v Italiji, País Vasco v Španiji in Bratislavský kraj na Slovaškem.
  • Na splošno je ključni dejavnik za države, da postanejo vodilne inovatorke, vzpostavitev uravnoteženega inovacijskega sistema, ki združuje ustrezno raven javnih in zasebnih naložb, učinkovita partnerstva za inovacije med podjetji in akademskim svetom ter močno izobraževalno podlago in odlične raziskave. Gospodarski vpliv inovacij se mora odražati tudi v smislu prodaje in izvoza inovativnih proizvodov ter zaposlovanja.
  • Specializacija za ključne omogočitvene tehnologije izboljšuje regionalno inovacijsko uspešnost, zlasti na področju sodobnih materialov, industrijske biotehnologije, fotonike in naprednih proizvodnih tehnologij.
  • Inovacijska uspešnost EU naj bi se po pričakovanjih izboljšala v naslednjih dveh letih. Večina družb načrtuje ohranitev ali povišanje ravni naložb v inovacije v naslednjem letu. Podjetja v Romuniji, na Malti in Irskem bodo v naslednjem letu najverjetneje povečala naložbe v inovacije.

Ozadje

Nedavno poročilo „Znanstvene raziskave in inovacijska uspešnost EU“ vzpostavlja jasno povezavo med rastjo v EU ter naložbami v raziskave in inovacije ter poudarja pomen nadaljnjih prizadevanj za povečanje naložb na tem področju. Več informacij o ukrepih Komisije v podporo inovacijam je na voljo v zadnjem delu naših odgovorov na pogosta vprašanja.

Letno poročilo evropskega sistema inovacijskih kazalnikov zagotavlja primerjalno oceno raziskav in inovacijske uspešnosti držav EU in izbranih tretjih držav. Poročilo za leto 2016 prvič zajema v prihodnost usmerjen del, osredotočen na najnovejše dogodke, trende in pričakovane spremembe.

Pregled inovacijske uspešnosti regij je regionalna razširitev evropskega sistema inovacijskih kazalnikov, s katerim se ocenjuje inovacijska uspešnost evropskih regij.

Raziskava Innobarometer razkriva nedavne trende in vedenje v okviru inovacijskih dejavnosti podjetij v državah članicah EU ter Švici in ZDA.

Več informacij:

*Posodobljeno: 14. 7. 2016 ob 14:50 zaradi popravka razvrstitve držav.

IP/16/2486

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar