Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Consolidarea căilor legale de migrație: Comisia propune instituirea unui cadru european comun de relocare

Bruxelles, 13 iulie 2016

Comisia propune astăzi instituirea unui cadru european de relocare, pentru a stabili o politică comună în materie de relocare și pentru a le oferi astfel persoanelor care au nevoie de protecție internațională căi de intrare în Europa care să fie organizate și sigure.

Comisia propune astăzi instituirea unui cadru european de relocare, pentru a stabili o politică comună în materie de relocare și pentru a le oferi astfel persoanelor care au nevoie de protecție internațională căi de intrare în Europa care să fie organizate și sigure. Propunerea face parte din inițiativa Comisiei de reformare a sistemului european comun de azil și din politica sa pe termen lung vizând o mai bună gestionare a migrației, prevăzută de Agenda europeană privind migrația. În același timp, ea va contribui la punerea în aplicare a noului cadru de parteneriat axat pe rezultate pentru cooperarea cu principalele țări terțe de origine și de tranzit, prezentat de Comisie la 7 iunie.

Prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, a declarat: „Trebuie să ne intensificăm eforturile comune de a furniza protecție internațională, inclusiv prin relocarea refugiaților în Europa într-un mod sigur și organizat. Până acum, mecanismele ad-hoc au dat anumite rezultate, însă procedurile propuse astăzi vor facilita colaborarea cu guvernele naționale încă din faza incipientă, permițându-ne să ne unim și sporim eforturile, pentru rezultate și mai bune. Statele membre vor decide câte persoane trebuie relocate în fiecare an și vor beneficia de sprijin financiar de la bugetul UE pentru a-și transforma deciziile în acțiuni. Aceasta este o modalitate eficientă prin care UE se poate ridica la înălțimea responsabilității sale colective de a da dovadă de solidaritate cu țările din afara UE și de a le ajuta să facă față numărului mare de persoane care fug din calea războiului și a persecuțiilor.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Propunerea de astăzi reprezintă o etapă importantă în eforturile noastre de a oferi căi legale și sigure prin care persoanele vulnerabile să poată intra în UE și să primească protecție. Ea se înscrie într-un obiectiv mai amplu de a garanta că protecția este acordată celor care au nevoie de ea și de a descuraja migrația neregulamentară, rețelele care introduc ilegal migranți și călătoriile periculoase în speranța de a ajunge în Europa. Prin instituirea unui cadru permanent, cu practici armonizate, putem asigura proceduri mai rapide, care să ne permită să ne intensificăm treptat angajamentele comune în materie de relocare. Practic, UE propune modalități legale de a intra în UE, pentru a le stopa pe cele neregulamentare.”

Propunerea de astăzi va oferi un cadru permanent, cu o procedură unică de relocare pentru tot teritoriul UE. Deși statele membre vor fi în continuare cele care decid câte persoane vor fi relocate în fiecare an, UE, în mod colectiv, va obține un impact mai mare prin coordonarea eforturilor naționale și întreprinderea de acțiuni la unison. Viitorul cadru privind relocarea va fi implementat prin planuri UE anuale de relocare, adoptate de Consiliu și puse în practică prin mecanisme UE punctuale de relocare adoptate de Comisie. Planurile UE anuale de relocare vor stabili, în linii mari, zonele geografice prioritare din care se va efectua relocarea și numărul total maxim de persoane care urmează să fie relocate în anul următor, calculat în funcție de participarea și contribuțiile statelor membre și ale țărilor Schengen asociate în cadrul planului anual de relocare în cauză.

Cadrul de relocare al UE stabilește criteriile de care trebuie să se țină seama atunci când se determină regiunile sau țările terțe din care se va efectua relocarea. Este vorba, de exemplu, despre numărul de persoane care au nevoie de protecție internațională găzduite de țările terțe, despre relația dintre UE și țările terțe și despre eficiența cooperării între părți în materie de azil și migrație, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea sistemului lor de azil și cooperarea în materie de migrație neregulamentară, readmisie și returnare.

Noul cadru de relocare al UE va stabili un set de proceduri standard comune pentru selectarea și tratarea candidaților la relocare. Acesta precizează, de asemenea, criteriile comune de stabilire a eligibilității pentru relocarea în UE în baza unor mecanisme UE punctuale de relocare, prezintă motivele comune de excludere a candidaților și descrie procedura de relocare (normală sau accelerată) care ar putea fi utilizată.

Pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de relocare în cadrul mecanismelor UE specifice, Comisia le va oferi, pentru fiecare persoană relocată, câte 10 000 € din bugetul UE. Sumele vor fi alocate din Fondul UE pentru azil, migrație și integrare (FAMI). Relocările efectuate în afara cadrului de relocare al Uniunii nu vor fi susținute financiar din bugetul Uniunii.

Regatul Unit și Irlanda pot lua parte la punerea în aplicare a regulamentului, dacă doresc acest lucru, în conformitate cu protocoalele relevante anexate la tratate. Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

Context

La 13 mai 2015, Comisia Europeană a propus, prin Agenda europeană privind migrația, o strategie amplă care pune bazele eforturilor sale susținute de a face față provocărilor actuale și pe termen lung legate de gestionarea eficientă și globală a fluxurilor de migrație și care stabilește nevoia unei abordări comune privind acordarea de protecție prin relocare pentru persoanele strămutate.

La 8 iunie 2015, Comisia a emis o recomandare privind un mecanism european de relocare, care a fost urmată, la 20 iulie 2015, de concluziile reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind relocarea, prin mecanisme multilaterale și naționale, a 22 504 de persoane care au în mod clar nevoie de protecție internațională.

La 15 decembrie 2015, Comisia a publicat o recomandare privind un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat gestionat împreună cu Turcia. Potrivit Declarației UE-Turcia din 18 martie 2016, sistemul de admisie umanitară pe bază de voluntariat va fi activat după ce traversările neregulamentare din Turcia către UE sunt stopate sau cel puțin reduse semnificativ și durabil.

La 6 aprilie 2016, Comisia Europeană a publicat o comunicare prin care a lansat procesul de reformare a sistemului european comun de azil și instituirea unui sistem structurat de relocare. Ea definește cadrul politicii Uniunii în materie de relocare și propune o abordare comună care să creeze căi sigure și legale de intrare în UE a persoanelor care au nevoie de protecție internațională.

Ca urmare a acestei comunicări, Comisia a prezentat un prim pachet de reforme, la 4 mai 2016. Acesta includea propuneri pentru crearea unui sistem Dublin durabil și echitabil, consolidarea sistemului EURODAC și înființarea unei adevărate agenții europene de azil.

Comisia prezintă periodic rapoarte referitoare la relocări. Un prim raport privind transferul și relocarea a fost adoptat la 16 martie. Al doilea, al treilea și al patrulea raport au fost adoptate la 12 aprilie, 18 mai și 15 iunie. Al cincilea raport privind transferul și relocarea a fost adoptat astăzi.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri - Instituirea unui cadru european de relocare:

Regulament de instituire a unui cadru al Uniunii în materie de relocare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Comunicat de presă - Finalizarea reformei sistemului european comun de azil: către o politică de azil eficientă, echitabilă și umană

Întrebări și răspunsuri - reformarea sistemului european comun de azil

FIȘĂ INFORMATIVĂ - Procedurile de azil: reformarea sistemului european comun de azil

FIȘĂ INFORMATIVĂ - Condițiile pentru protecție internațională: reformarea sistemului european comun de azil

FACTSHEET - Condițiile de primire: reformarea sistemului european comun de azil

FIȘĂ INFORMATIVĂ - Sistemul european comun de azil

Comunicat de presă - Transferul și relocarea: se menține o tendință pozitivă, dar este nevoie de mai multe eforturi

Comunicat de presă - Comisia anunță un nou cadru de parteneriat privind migrația: o cooperare consolidată cu țările terțe, pentru o mai bună gestionare a migrației

Comunicat de presă - Către un sistem european comun de azil sustenabil și echitabil

Comunicat de presă - Comisia prezintă opțiuni de reformare a sistemului european comun de azil și de dezvoltare a unor căi sigure și legale către Europa

Concluziile Consiliului privind relocarea a 20 000 de persoane care au în mod clar nevoie de protecție internațională

Comunicat de presă - Un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat gestionat împreună cu Turcia pentru refugiații din Siria

Recomandarea Comisiei privind un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat pentru refugiații din Siria care se află în Turcia

Declarația UE-Turcia (18 martie 2016)

Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei

IP/16/2434

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar