Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság szigorítja az átláthatóságra vonatkozó szabályokat a terrorizmus finanszírozása, az adóelkerülés és a pénzmosás elleni fellépés érdekében.

Strasbourg, 2016. július 5.

A Bizottság ma elfogadott egy javaslatot a terrorizmus finanszírozása elleni fellépést célzó pénzmosás elleni uniós szabályok megerősítése és a társaságok és pénzalapok valódi tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tétele érdekében.

A Juncker Bizottság egyik kiemelt célja az adóelkerülés, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem. A ma javasolt változások választ adnak a terrorizmus finanszírozásának új módszereire, a pénzmosás elleni fellépés jegyében növelik az átláthatóságot és segítséget nyújtanak az adóelkerülés elleni küzdelemhez.

Ez a bizottsági javaslat a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megerősítéséről szóló, 2016. februári cselekvési terv végrehajtására irányuló első lépés, és egyben része az adózási átláthatóság növelésére és az adóelkerülés elleni fellépésre irányuló szélesebb erőfeszítéseknek. Ezért mutatunk be párhuzamosan egy Közleményt, amely a közelmúltban a Panama-iratokban feltártakra ad választ.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: A mai javaslatok segítséget fognak nyújtani a nemzeti hatóságoknak az olyan személyek felkutatásához, akik rejtegetik pénzügyeiket annak érdekében, hogy bűncselekményeket, így például terrorista cselekményeket, kövessenek el. A tagállamoknak lehetőségük lesz létfontosságú információkhoz jutni és azokat megosztani azzal kapcsolatban, hogy társaságok vagy pénzalapok valójában kinek a tulajdonában vannak, ki kereskedik online pénzeszközökkel, és ki használ előre fizetett kártyákat. Annak nyilvánosságra hozatala, hogy ki áll a társaságok és pénzalapok mögött, feltehetően erős visszatartó hatással fog járni a potenciális adóelkerülőkre.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket mondta:

Ma szigorúbb átláthatósági szabályokat javasolunk a terrorizmus finanszírozásának megszüntetése és a pénzmosás és adóelkerülés elleni küzdelmünk fokozása érdekében. A negyedik pénzmosási irányelv korszerűsítése becsuk minden európai kiskaput, amelyen keresztül a terroristák, a bűnözők vagy bárki más megpróbálja kijátszani az adózási szabályokat tevékenységeik finanszírozásához. A jobb együttműködés e területeken minőségi javulásához fog vezetni.”  

A pénzmosás elleni negyedik csomag 2015. májusi elfogadása jelentős lépésnek számított ahhoz, hogy az EU hatékonyabb erőfeszítésekkel vegye fel a harcot a bűncselekményekből származó pénzösszegek tisztára mosásával és a terrorcselekmények finanszírozásával szemben. Magas elvárásokat támaszt a pénzmosás elleni küzdelem terén, mint például a tagállamokkal szembeni azon követelmény, hogy nemzeti nyilvántartásokat hozzanak létre a társaságok és egyes pénzalapok tényleges tulajdonosairól. A tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy az eredetileg tervezettnél gyorsabban, legkésőbb 2016 végéig végrehajtják a csomagot.  

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

Amint az a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megerősítésére irányuló cselekvési tervben bejelentésre került, a Bizottság változtatásokat javasol annak megakadályozása érdekében, hogy a pénzügyi rendszert terrorista tevékenységek finanszírozására lehessen használni:

  • Az uniós pénzügyi hírszerző egységek hatáskörének megerősítése és együttműködésük megkönnyítése: kiszélesedik a pénzügyi információs egységek által beszerezhető információk köre, és hozzá fognak férni a központosított bank- és fizetésiszámla-nyilvántartásokban, valamint a központi adattároló rendszerekben tárolt információkhoz, amelyeket a tagállamoknak létre kell hozniuk a bank- és fizetési számlák tulajdonosai személyazonosságának megállapítása érdekében;
  • A terrorizmusfinanszírozás virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos kockázatainak kezelése: annak megakadályozása érdekében, hogy a virtuális fizetőeszközöket pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására lehessen használni, a Bizottság javasolja a pénzmosási irányelv hatályának kiterjesztését a virtuális pénzváltó platformokra és pénztárca-szolgáltatókra. Ezeknek a szervezeteknek megfelelően ügyelniük kell majd a fogyasztók tekintetében tanúsított kellő gondosságra a virtuális fizetőeszközök valódira váltása során, véget vetve az ilyen váltások anonimitásának.
  • A névtelen előre fizetett eszközökkel (pl. előre fizetett kártyákkal) kapcsolatos kockázatok kezelése: a Bizottság javasolja az előre fizetett kártyákkal eszközölt fizetések minimálisra csökkentését is, ennek érdekében a személyazonosításhoz kötés határát 250 euróról 150 euróra szállítaná le, és kiszélesítené az ügyfél azonosítására vonatkozó követelményeket. Figyelembe vettük az arányosság követelményét, különös tekintettel arra, hogy ezeket a kártyákat a pénzügyileg kiszolgáltatott helyzetben lévő polgárok használják;
  • A kockázatos harmadik országok szigorúbb ellenőrzése A negyedik pénzmosási irányelvben szereplő felhatalmazásnak megfelelően a Bizottság javasolja az azon országok esetében alkalmazandó ellenőrzések összehangolását, amelyekben hiányos a pénzmosás elleni küzdelemmel és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos szabályozás. A bankoknak további ellenőrzéseket kell majd végezniük (kellő gondossági intézkedések) az ezen országokat érintő pénzügyi mozgások esetében. Az országok listáját, amely a FATF listát tükrözi, eljárási okokból július 14-én fogják elfogadni.

Szigorúbb átláthatósági szabályok az adókikerülés és a pénzmosás megelőzése érdekében

A mai javaslat a következő módosításokkal erősíti meg a negyedik pénzmosási irányelvvel bevezetett intézkedéseket:

  • Teljes körű nyilvános hozzáférés a tényleges tulajdonosokat feltüntető nyilvántartásokhoz: A tagállamok nyilvánosan hozzáférhetővé tesznek a tényleges tulajdonosokat feltüntető tagállami nyilvántartásokban található egyes, a vállalkozásokra és a vállalkozásokhoz kötődő bizalmi vagyonkezelési konstrukciókra vonatkozó információkat. A nemzeti nyilvántartásokban szerepelni fognak minden más bizalmi vagyonkezelési konstrukció információi is, és azokhoz a jogos érdeküket bizonyítani tudó felek hozzáférhetnek. A nyilvántartásokba azok a tényleges tulajdonosok kerülnek be, amelyek vagy akik a potenciálisan pénzmosásra vagy adókikerülésre használható egyes vállalkozásokban legalább 10%-os tulajdonrésszel bírnak. Minden más vállalkozás esetében a küszöbérték 25% marad.
  • A nyilvántartások összekapcsolása: a javaslat a tagállamok közötti együttműködés megkönnyítése érdekében a nyilvántartások közvetlen összekapcsolásáról rendelkezik.
  • A hatóságok rendelkezésére álló információk körének kiszélesítése: A Bizottság javaslatot tesz a meglévő, valamint az új számlák kötelező átvilágítási ellenőrzésére. Ezáltal elkerülhető lesz, hogy az esetlegesen tiltott tevékenységekre használt számlák felderítetlenül maradjanak. A Panama-iratokban szereplőkhöz hasonló passzív vállalkozásokat és bizalmi vagyonkezelési konstrukciókat emellett fokozott ellenőrzésnek és szigorúbb szabályoknak vetik alá.

Háttér-információk:

A negyedik pénzmosási irányelv 2015. május 20-án került elfogadásra. Az Európai Bizottság a terrorizmusfinanszírozás elleni cselekvési tervében felszólította a tagállamokat, hogy az irányelvet a tervezettnél korábban, 2016 végéig ültessék át.

A terrorizmusfinanszírozás megakadályozása és az átláthatósági problémák orvoslása céljából ma előterjesztett módosítások kellőképpen célirányosak és arányosak ahhoz, hogy a jelenlegi szabályozási keretben előidézzenek egyes sürgősen szükséges változásokat. A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a ma javasolt célirányos módosításokat vegyék figyelembe a negyedik pénzmosási irányelv átültetésekor.

Az előterjesztett jogszabály-módosítást az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa fogadja el rendes jogalkotási eljárás keretében.

Tekintettel azon nagy kockázatú harmadik országok uniós listájára, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem tekintetében stratégiai hiányosságok jellemeznek, a Bizottság megbízást kapott e lista évente háromszor történő elfogadására. A Bizottság ennek során figyelembe veszi a Pénzügyi Akció Munkacsoport nemzetközi szinten végzett munkáját. Az EU az érintett országokkal továbbra is valamennyi szakpolitikai területen együttműködik – többek között fejlesztési együttműködés keretében – annak érdekében, hogy az érintettek megfeleljenek a követelményeknek, és lekerüljenek a listáról. A lista felhatalmazáson alapuló jogi aktus formáját ölti, amely szintén a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez kerül benyújtásra a szokásos eljárás keretében.

A két kezdeményezés a Bizottság által 2016. február 2-án elfogadott, a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról szóló cselekvési terv végrehajtásának részét képezi.

További információk:

A negyedik pénzmosási irányelv módosítása

Kérdések és válaszok

Tájékoztató

IP/16/2380

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar