Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Méltányos adózás: Újabb lépések az adózási átláthatóság fokozására és az adóvisszaélés visszaszorítására

Strasbourg, 2016. július 5.

Az EU-ban előforduló adókijátszás és adókikerülés elleni küzdelem érdekében a Bizottság – figyelembe véve a médiában nemrégiben kiszivárogtatott panamai dokumentumok kapcsán napvilágot látott problémákat – ma meghatározta az adózási átláthatóság előmozdítását célzó kampányának következő lépéseit.

E felfedezések rávilágítottak arra, miként használhatók fel titkos vállalatok és számlák a jövedelem és vagyon adóparadicsomokban történő elrejtésére, gyakran adókijátszás céljával vagy más illegális célokból. Uniós szinten már jelentős eredmények születtek az ilyen módszerek visszaszorítására: ide sorolhatók a mesterséges adórendelkezések megakadályozását célzó új szabályok, valamint a pénzügyi számlákra vonatkozó átláthatósági követelményekre, az adómegállapításokra és a multinacionális vállalatok tevékenységére vonatkozó szabályok. Az adójogi keretben azonban még mindig vannak hézagok, amelyeket ki kell küszöbölni az adóvisszaélés és az illegális pénzmozgások megakadályozására.

A negyedik pénzmosási irányelv módosítására irányuló mai javaslattal párhuzamosan a Bizottság egy közleményt is előterjeszt, amely kijelöli a méltányosabb, átláthatóbb és hatékonyabb adózás kialakítását célzó munka prioritásait.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök így nyilatkozott: „Az adókikerülés miatt sokmillió eurónyi közpénz veszik el évente. A lakosság és a vállalkozások érthető módon méltányosabb és hatékonyabb adózást kívánnak. Ennek érdekében európai szinten együttműködünk a rendszer átláthatóbbá tétele érdekében, vagyis a potenciális adócsalók számára megnehezítjük, hogy nyereségüket máshol rejtsék el. A panamai dokumentumok botránya felhívta a figyelmet a problémára és felgyorsította a szabályozási munkát.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos szavai szerint: „A legutóbbi kiszivárogtatások feltárták azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé tették, hogy az adócsalók adóparadicsomokban rejtsék el vagyonukat. Ezeket a hiányosságokat meg kell szüntetni, valamint szigorítani kell az adóvisszaélések felszámolását célzó intézkedéseinket. A Bizottságnak eltökélt szándéka biztosítani, hogy adóügyekben több legyen a nyitottság és a bizalom. Már eddig is nagy utat tettünk meg, de most még tovább kell mennünk. Az EU adózási átláthatósági kampánya folytatódik.”

A legfontosabb intézkedések a következők:

Az adóhatóságok ellátása a szükséges információkkal: Az adócsalók felfedezéséhez az adóhatóságoknak tudniuk kell, hogy kik az egyes vállalatok és alapok tényleges tulajdonosai. Ez az információ azonban egyelőre nem mindig áll az uniós tagállamok adóhatóságainak rendelkezésére. A Bizottság ma arra tett javaslatot, hogy az adóhatóságoknak hozzá kell férniük a pénzmosás elleni nemzeti információkhoz, különös tekintettel a tényleges tulajdonosokkal kapcsolatos információkra és az átvilágítási információkra. E jogalkotási javaslat az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló irányelvet hivatott módosítani.

A hatóságok rendelkezésére álló információk kibővítése: A Bizottság előterjesztése szerint mind a meglévő, mind az új számlákat átvilágítási ellenőrzésnek kell alávetni. Ezzel megakadályozható, hogy a potenciálisan illegális tevékenységre használt számlák rejtve maradjanak. Ezenkívül a passzív vállalatokra és alapokra (például azokra, amelyek felbukkantak a panamai dokumentumokban) alaposabb ellenőrzés és szigorúbb szabályok lesznek érvényesek. A negyedik pénzmosási irányelv javasolt módosításait az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében fogadja el.

A tényleges tulajdonjog nemzetközi átláthatóságának fokozása: Az adókijátszás és az adókikerülés nemzetközi jellegére való tekintettel az adózási átláthatóságnak is határokon átívelőnek kell lennie. A Bizottság most megvizsgálja, hogy a potenciálisan érintett vállalatok és alapok tényleges tulajdonosairól meglévő nemzeti információkkal kapcsolatban a tagállamok miként tudnának automatikus információcserét folytatni.

Az adótanácsadói tevékenység felügyeletének javítása: Most már egyértelmű, hogy bizonyos adótanácsadóknak és pénzügyi közvetítőknek fontos szerepük volt az adókijátszás elősegítésében.A Bizottság megvizsgálja, hogyan lehetne eredményesebben felderíteni az adótanácsadók tevékenységére, illetve hatékonyan fékezni az agresszív adótervezést előmozdító és lehetővé tévő piaci szereplők tevékenységét.

A jó adóügyi kormányzás világszintű előmozdítása és a nem együttműködő joghatóságok kezelése: Az EU számos eszközzel rendelkezik a jó adóügyi kormányzás világszintű előmozdításához, ilyenek például a harmadik országokkal kötött megállapodások és a fejlesztési támogatások. A tagállamok már elfogadták azt az elképzelést, hogy uniós jegyzék készüljön a jó adóügyi kormányzás normáit be nem tartó harmadik országokról, amint azt az eredményes adóztatás külügyi stratégiájában a Bizottság ismertette. A jegyzékkel kapcsolatos előkészítő munka várhatóan jelentős elrettentő hatással lesz az olyan harmadik országokra, amelyek tevékenyen ösztönzik a visszaélésszerű adózási módszereket vagy nem hajlandók tiszteletben tartani a jó adóügyi kormányzás nemzetközi normáit. A Bizottság együttműködik a Tanács magatartási kódexszel foglalkozó csoportjával annak érdekében, hogy kiválasztásra kerüljenek azok az országok, amelyek ellenőrzését e folyamat keretében mindenképpen el kell végezni. A cél az, hogy 2017-ben elkészüljön az első EU-jegyzék.

A visszaélést bejelentő személyek védelme: Az adókijátszás és adókikerülés számos esetére nemrégiben, a visszaélést bejelentő személyek fellépése nyomán derült fény. Az Európai Parlament és más civil társadalmi csoportok szigorúbb intézkedéseket követeltek azok védelme érdekében, akik közérdekből feltárják az ilyen visszaéléseket. A jelenlegi EU-szabályozás a visszaélést bejelentő személyek védelméről ágazati – például a piaci visszaélésekkel kapcsolatos – jogszabályokban rendelkezik. A visszaélést bejelentő személyek védelmének fokozása érdekében a Bizottság értékelni fogja, hogy szükség van-e horizontális jellegű vagy kiegészítő ágazati intézkedések meghozatalára.

A következő lépések

Az adóhatóságok információkhoz való hozzáférésére vonatkozó javaslatot (az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló irányelv módosítása) a Bizottság konzultáció céljából az Európai Parlament, majd jóváhagyás céljából a Tanács elé terjeszti. A negyedik pénzmosási irányelv javasolt módosításait az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak társjogalkotóként kell elfogadnia. A közleményben meghatározott intézkedéseket a Bizottság az elkövetkező hónapokban konkretizálni fogja, majd egyenként meghatározza, hogy miként valósíthatók meg a legmegfelelőbben uniós szinten.

További információk:

Közlemény az adózási átláthatóság fokozása, valamint az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem érdekében hozott további intézkedésekről

Kérdések és válaszok a mai közleménnyel kapcsolatban

További információk az adózási átláthatóságról

 

IP/16/2354

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar