Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει συμφωνία με τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας και εντείνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των κυβερνοαπειλών

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα μια νέα σύμπραξη δημόσιου - ιδιωτικού τομέα για την κυβερνοασφάλεια, η οποία αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ έως το 2020. Η σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων πρωτοβουλιών για καλύτερη θωράκιση της Ευρώπης έναντι των κυβερνοεπιθέσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της κυβερνοασφάλειας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τουλάχιστον το 80% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν καταγράψει ένα τουλάχιστον περιστατικό όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια το τελευταίο έτος, ενώ ο αριθμός τέτοιων περιστατικών σε όλους τους κλάδους ανά τον κόσμο αυξήθηκε κατά 38% το 2015. Το γεγονός αυτό βλάπτει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές, και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία όλων όσων δραστηριοποιούνται σε θέματα κυβερνοασφάλειας και να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων και ασφαλών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: « Χωρίς εμπιστοσύνη και ασφάλεια είναι αδύνατον να υπάρξει Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, οι οποίες είναι όλο και περισσότερο περίπλοκες και δεν γνωρίζουν σύνορα. Σήμερα, προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για να θωρακίσουμε καλύτερα την Ευρώπη έναντι των επιθέσεων αυτών και για να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες ικανότητες για την οικοδόμηση και επέκταση της ψηφιακής οικονομίας μας.»

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Γκίντερ Έτινγκερ, δήλωσε τα εξής: « Η Ευρώπη χρειάζεται υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτά και διαλειτουργικά προϊόντα και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Δίνεται μια σημαντική ευκαιρία στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά. Καλούμε όλα τα κράτη μέλη και τους φορείς κυβερνοασφάλειας να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία και να ανταλλάσσουν γνώσεις, πληροφορίες και εμπειρογνωσία ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης έναντι των κυβερνοαπειλών. Η σύμπραξη-ορόσημο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία υπεγράφη σήμερα με τον σχετικό κλάδο, αποτελεί σημαντικό βήμα».

Το σημερινό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τη δρομολόγηση της πρώτης ευρωπαϊκής σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η ΕΕ θα επενδύσει €450 εκατομμύρια ευρώ στη σύμπραξη αυτή, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020». Παράγοντες της αγοράς κυβερνοασφάλειας, εκπροσωπούμενοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSO), αναμένεται να επενδύσουν τρεις φορές περισσότερο. Στη σύμπραξη αυτή θα μετέχουν επίσης μέλη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων. Στόχος είναι η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας στα αρχικά στάδια της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας και η εξεύρεση λύσεων για θέματα κυβερνοασφάλειας σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, η υγεία, οι μεταφορές και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος. Ο επίτροπος Έτινγκερ υπογράφει σήμερα τη σύμπραξη με τον ECSO στο Στρασβούργο (φωτογραφίες και βίντεο γύρω στις 12.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επίσης διάφορα μέτρα για να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς κυβερνοασφάλειας. Επί του παρόντος, μια εταιρεία πληροφορικής πρέπει να ακολουθεί διαφορετικές διαδικασίες πιστοποίησης για να μπορεί να πωλεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την πιθανότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης των προϊόντων ασφάλειας στον τομέα της πληροφορικής.

Πολυάριθμες καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη διακρίνονται στις εξειδικευμένες αγορές (π.χ. κρυπτογράφηση) καθώς και σε πατροπαράδοτες αγορές με νέα επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ. αντιϊκό λογισμικό), αλλά συχνά δεν μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και θα εξετάσει διάφορες εναλλακτικές λύσεις στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ.

Η οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο, δημιουργεί ήδη ένα δίκτυο ομάδων παρέμβασης για περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια των υπολογιστών σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο την ταχεία αντίδραση στις απειλές και τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.. Επίσης, θεσπίζει μια «Ομάδα Συνεργασίας» μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό την υποστήριξη και διευκόλυνση της στρατηγικής συνεργασίας καθώς και της ανταλλαγής πληροφοριών, και την καλλιέργεια πνεύματος αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους νέους αυτούς μηχανισμούς και να ενισχύσουν τον μεταξύ τους συντονισμό όταν και όπου αυτό είναι δυνατό. Θα προτείνει επίσης τρόπους βελτίωσης της διασυνοριακής συνεργασίας σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών στον κυβερνοχώρο. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία αλλάζει το τοπίο στα θέματα κυβερνοασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον η εντολή και η ικανότητα του ENISA εξακολουθούν να επαρκούν ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή του για στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειες αύξησης της ανθεκτικότητάς τους έναντι των κυβερνοεπιθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επίσης τρόπους ενίσχυσης και εξορθολογισμού της συνεργασίας για την κυβερνοασφάλεια σε διάφορους τομείς της οικονομίας, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην κυβερνοασφάλεια.

Ιστορικό

Το σημερινό σχέδιο δράσης βασίζεται στη στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά του 2015, τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του 2013 και την επικείμενη οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Στηρίζεται δε στις πρόσφατες ανακοινώσεις σχετικά με την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών.

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Κλάδος κυβερνοασφάλειας

ENISA

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για τις συμβατικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συνοδευτικά μέτρα

Έγγραφα που εγκρίθηκαν σήμερα (θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο γύρω στις 10.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης):

- Ανακοίνωση: Ενίσχυση του συστήματος κυβερνοανθεκτικότητας της Ευρώπης και προώθηση μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου βιομηχανίας κυβερνοασφάλειας

- Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία συμβατικών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (cPPP)

- Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συμβατικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συνοδευτικά μέτρα

- Έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) και του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP)

- Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

#DigitalSingleMarket; #cybersecurity; #PPP; #NIS

IP/16/2321

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar