Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Zece acțiuni menite să contribuie la îmbunătățirea competențelor cetățenilor europeni

Bruxelles, 10 iunie 2016

Comisia a adoptat astăzi o nouă agendă cuprinzătoare pentru competențe în Europa. Scopul ei este de a garanta asimilarea unei game largi de competențe de la vârste fragede și de a valorifica la maximum capitalul uman al Europei, ceea ce, în ultimă instanță, va duce la creșterea capacității de inserție profesională și a competitivității, precum și la stimularea creșterii în Europa.

Noua agendă pentru competențe în Europa, prezentată astăzi, invită statele membre și părțile interesate să amelioreze calitatea competențelor și relevanța acestora pentru piața forței de muncă. Potrivit unor studii, 70 de milioane de europeni nu au competențe de citire și de scriere adecvate, iar numărul celor cu competențe digitale și numerice slabe este și mai mare. Aceste persoane sunt astfel expuse riscului de șomaj, de sărăcie și de excluziune socială. Pe de altă parte, foarte mulți europeni, în special tineri cu înaltă calificare, ocupă locuri de muncă ce nu corespund talentelor și aspirațiilor lor. În același timp, 40 % dintre angajatorii europeni afirmă că nu pot găsi oameni cu competențe potrivite pentru ca societățile lor să crească și să fie inovatoare. În fine, prea puține persoane au mentalitatea și competențele antreprenoriale necesare pentru a-și începe propria afacere și a se putea adapta în permanență la cerințele dinamice de pe piața forței de muncă.

Prin urmare, creșterea nivelului competențelor, promovarea competențelor transversale și găsirea unor modalități de a anticipa mai bine necesitățile de pe piața forței de muncă, inclusiv pe baza dialogului cu industria, sunt esențiale pentru a multiplica șansele de reușită în viață, pentru a sprijini o creștere echitabilă, durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a garanta coeziunea socială.

În scopul de a contribui la soluționarea problemelor legate de competențe, Comisia va lansa 10 acțiuni care vor aborda aceste probleme, vor spori vizibilitatea competențelor și vor ameliora recunoașterea lor la nivel local, național și la nivelul UE atât în școli și universități, cât și pe piața forței de muncă.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Milioane de cetățeni ai UE nu au în prezent un loc de muncă; de aceea, trebuie să facem tot posibilul pentru a-i ajuta să asimileze competențe adaptate la o piață a forței de muncă în continuă schimbare. Planul de acțiune cu 10 puncte prezentat astăzi stabilește domeniile în care contribuția UE poate fi esențială, de la asigurarea unei mai bune recunoașteri a calificărilor în interiorul granițelor UE până la elaborarea unei «garanții de competențe”»care le permite adulților cu un nivel scăzut de calificare să dobândească competențe de alfabetizare, numerice și digitale esențiale.”    

Vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat: „În această lume aflată în schimbare rapidă, trebuie să investim în cel mai mare capital al Europei: oamenii. Aceștia au nevoie de o gamă largă de competențe pentru a-și valorifica potențialul atât ca cetățeni activi, cât și pe plan profesional Competențele sunt vitale deoarece reprezintă o garanție a prosperității, a locurilor de muncă, a creșterii și a bunăstării durabile. Obiectivul noii noastre agende pentru competențe este de a garanta că nimeni nu este lăsat în urmă și de a permite Europei să dezvolte competențele de vârf care impulsionează competitivitatea și inovarea.”

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a afirmat: „Trebuie să investim mai mult în competențe aici în Europa. Cele mai competitive țări din UE și din lume sunt cele care investesc cel mai mult în competențe; în același timp, 70 de milioane de cetățeni europeni riscă să rămână în urmă. O investiție mai substanțială în competențe este vitală pentru consolidarea competitivității și pentru stimularea creșterii. Mai presus de toate însă, este crucial să-i ajutăm pe oameni să-și realizeze aspirațiile și obiectivele profesionale și să-și dezvolte potențialul. Invit statele membre, partenerii sociali și întreprinderile să colaboreze cu noi pentru a asigura succesul noii agende pentru competențe în Europa.”

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „O abordare pe termen lung va fi esențială pentru a asigura succesul agendei pentru competențe. Trebuie nu numai să remediem actualele neconcordanțe, ci și să evităm apariția unor noi lacune în viitor. Prin urmare, mă bucur să constat că agenda pentru competențe definește pe larg acest concept și urmărește să promoveze întreaga gamă de competențe transversale care constituie cheia succesului în contextul economiilor noastre aflate în rapidă schimbare, permițând tuturor să devină cetățeni angajați, cu vieți independente și împlinite.”

Concret, Comisia propune 10 acțiuni care trebuie realizate în următorii doi ani, dintre care unele vor fi lansate astăzi:

  • o garanție de competențe, al cărei scop este să-i ajute pe adulții cu un nivel scăzut de competențe să dobândească un minim de competențe de alfabetizare, numerice și digitale și să progreseze în vederea absolvirii ciclului de învățământ liceal;
  • o revizuire a Cadrului european al calificărilor, în scopul unei mai bune înțelegeri a calificărilor și al unei mai bune utilizări a tuturor competențelor disponibile pe piața europeană a forței de muncă;
  • Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital”, care reunește statele membre și părțile interesate din industrie și din sectoarele educației și ocupării forței de muncă pentru a crea un mare capital de talente în domeniul digital și pentru a asigura dotarea persoanelor și a populației active din Europa cu competențele digitale adecvate.
  • Planul de cooperare sectorială în materie de competențe”, destinat să îmbunătățească gestionarea inteligentă a competențelor și să abordeze deficitul de competențe din anumite sectoare economice.

Alte acțiuni vor fi lansate către sfârșitul acestui an și în 2017:

  • un „instrument de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe”, care să permită, de timpuriu, identificarea competențelor și a calificărilor și determinarea profilului acestora în cazul solicitanților de azil, al refugiaților și al altor migranți;
  • o revizuire a cadrului Europass, care oferă instrumente mai bune și mai ușor de utilizat ce le permit oamenilor să-și prezinte mai bine competențele și să primească în timp real informații utile cu privire la necesitățile și tendințele în materie de competențe care îi pot ajuta să se orienteze în ceea ce privește opțiunile de carieră și de învățare;
  • promovarea învățământului profesional și tehnic (VET) ca primă alegere prin multiplicarea oportunităților cursanților VET de a dobândi experiență învățând la locul de muncă și prin promovarea unei mai mari vizibilități a rezultatelor bune ale VET pe piața forței de muncă;
  • o revizuire a Recomandării privind competențele-cheie, cu scopul de a ajuta mai multe persoane să dobândească competențele de bază necesare pentru a lucra și a trăi în secolul 21, punând accentul îndeosebi pe promovarea competențelor și a mentalităților orientate spre antreprenoriat și inovare;
  • o inițiativă privind monitorizarea absolvenților de învățământ terțiar, cu scopul de a îmbunătăți informațiile privind evoluția absolvenților pe piața forței de muncă;
  • o propunere de aprofundare a analizei și a schimbului de bune practici privind modalitățile eficace de oprire a exodului creierelor.

Context

Agenda pentru competențe în Europa a fost anunțată în cadrul programului de lucru al Comisiei pentru 2016. Ea va sprijini o convergență socială ascendentă și va contribui la realizarea primei priorități politice a Comisiei Europene intitulate „Un nou impuls pentru crearea de locuri de muncă, creștere și investiții” prin abordarea a trei provocări presante ale economiilor actuale: lipsa competențelor adecvate pentru a răspunde necesităților de pe piața forței de muncă, transparența insuficientă a competențelor și a calificărilor, precum și dificultatea de a anticipa și de a prevedea necesitățile în materie de competențe.

Informații suplimentare

DOCUMENT DE INFORMARE

Fișă informativă: Competențele în UE

Fișe informative specifice pentru fiecare țară

Fișă informativă: Competențele digitale

Fișă informativă: Competențele ecologice

Fișă informativă: Investiții în competențe

Fișă informativă: Neconcordanțe la nivel sectorial

Fișă informativă: Competențele și migranții

Știri pe site-ul DG Educație și Cultură - Fișă informativă privind educația și competențele

Știri pe site-ul DG Ocuparea Forței de Muncă

Comunicarea intitulată „O nouă agendă pentru competențe în Europa: Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de inserție profesională și a competitivității”

Previziuni privind competențele/panorama competențelor pentru 2016, realizate de Cedefop

Bancă de imagini cu privire la noua agendă pentru competențe

#EUSkillsAgenda

Urmăriți activitatea comisarului Valdis Dombrovskis pe Facebook și Twitter,

Urmăriți activitatea comisarului Jyrki Katainen pe Facebook și Twitter

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și Twitter

Urmăriți activitatea comisarului Tibor Navracsics pe Facebook și Twitter

Abonați-vă la buletinul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene pe tema ocupării forței de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii

 

IP/16/2039

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar