Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår nye regler for e-handel, som skal hjælpe forbrugere og virksomheder med at få fuld fordel af det indre marked

Bruxelles, den 25. maj 2016

Europa-Kommissionen fremlagde i dag en række foranstaltninger, der skal gøre det lettere og mere tillidsvækkende for forbrugere og virksomheder at købe og sælge varer og tjenester online i hele EU.

Som led i indsatsen for at virkeliggøre strategierne for det digitale indre marked og det indre marked har Kommissionen fremlagt en tredelt plan, der skal sætte skub i e-handelen ved at hindre geografisk blokering og gøre pakkeleveringen på tværs af grænserne billigere og mere effektiv samt fremme kundetilliden gennem bedre beskyttelse og håndhævelse.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Når der handles på nettet, hindres folk alt for ofte i at få adgang til de bedste tilbud, eller de beslutter ikke at handle på tværs af grænserne, fordi leveringspriserne er for høje, eller fordi de bekymrer sig for, hvordan de skal kræve deres ret, hvis noget går galt. Vi vil gerne løse de problemer, der forhindrer forbrugere og virksomheder i at drage fuld nytte af de muligheder, der ligger i at købe og sælge varer og tjenesteydelser online."

Günther H. Oettinger, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Med initiativet vedrørende geografisk blokering sikres den rette balance mellem forbrugernes interesse i at kunne handle på nettet uden grænser og virksomhedernes interesse i tilstrækkelig retssikkerhed. Jeg er overbevist om, at vores tilgang, der tager behørigt hensyn til særlige forhold i visse sektorer, vil styrke den grænseoverskridende e-handel i EU."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, tilføjer: "Forskelsbehandling af EU's forbrugere med det formål at opsplitte markederne langs landegrænserne hører ikke hjemme i det indre marked. Med klarere regler, bedre håndhævelse og billigere pakkelevering over grænserne vil det blive lettere for forbrugere og virksomheder, navnlig SMV'er, at få mest muligt ud af EU's indre marked og den grænseoverskridende e-handel."

Vera Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: “For mange mennesker i Europa er tilbageholdende med at handle på nettet, fordi de ikke kender deres rettigheder eller tror, de er svære at håndhæve. Jeg ønsker, at det skal være lige så trygt for forbrugerne at købe online som offline. Vi vil give forbrugerbeskyttelsesmyndighederne mulighed for at sikre en bedre håndhævelse af forbrugerrettighederne på nettet og slå ned på svigagtig praksis. Pakken, som præsenteres i dag, er et vigtigt skridt, når det gælder om at bringe forbrugerbeskyttelsen op på niveau med den digitale verden og skabe retssikkerhed for de erhvervsdrivende."

E-handelspakken består af:

  • et lovforslag med henblik på at hindre uberettiget geografisk blokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, bopæl eller virksomhedssted
  • et lovforslag om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester med henblik på at øge prisgennemsigtigheden og forbedre myndighedstilsynet  
  • et lovforslag om at styrke håndhævelsen af forbrugerrettigheder og retningslinjer for bl.a. at klarlægge, hvad der kan betegnes som urimelig handelspraksis i den digitale verden.

Hindring af geografisk blokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet eller bopæl

Kommissionen foreslår, at der vedtages lovgivning til at sikre, at forbrugere, der ønsker at købe varer og tjenesteydelser i et andet EU-land, det være sig online eller personligt, ikke forskelsbehandles med hensyn til adgang til priser, salgs- eller betalingsvilkår, medmindre dette er begrundet i objektive kriterier som f.eks. moms eller visse bestemmelser i almenhedens interesse.

Når en forbruger går ind i en butik i et andet EU-land, anmoder ejeren ikke om at se forbrugerens legitimation for at acceptere et køb eller tilpasse pris eller betingelser. Men på nettet hindres forbrugerne alt for ofte i at få adgang til tilbud i andre lande, f.eks. ved at forbrugeren omdirigeres til et landespecifikt websted eller bedes om betaling med et debet- eller kreditkort fra et bestemt land. Denne form for forskelsbehandling hører ikke hjemme i det indre marked.

Selv om princippet om forbud mod forskelsbehandling allerede blev indført i forbindelse med servicedirektivet, og Kommissionen har anvendt det inden for sektorer såsom biludlejningsfirmaer eller forlystelsesparker, vil både virksomheder og forbrugere nyde godt af større retssikkerhed med hensyn til, hvilke former for praksis der er tilladt, og hvilke der ikke er. Forordningen skaber denne retssikkerhed og gælder for varer og tjenester både online og offline.

For ikke at lægge en uforholdsmæssig stor byrde på virksomhederne pålægger forordningen ikke en forpligtelse til at levere i hele EU, og små virksomheder, der ligger under den nationale momsgrænse, er undtaget fra visse bestemmelser.

Billigere og mere effektiv grænseoverskridende pakkelevering

Den forordning, der foreslås i dag, vil øge prisgennemsigtigheden og tilsynet med de grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, således at forbrugerne og detailhandelen kan nyde godt af leverancer til en overkommelig pris og bekvemme returneringsmuligheder selv til og fra afsidesliggende regioner.

Forbrugere og mindre virksomheder er utilfredse med, at problemer med pakkeleverancer, især de høje forsendelsesomkostninger ved grænseoverskridende leveringer, forhindrer dem i at sælge og købe mere i EU. Postoperatørernes priser for levering af en lille pakke i en anden medlemsstat er ofte op til fem gange højere end priserne for indenlandske tjenester, uden at der er nogen klar sammenhæng med de faktiske omkostninger.

Forordningen vil fremme konkurrencen ved at indføre større prisgennemsigtighed. Kommissionen foreslår ikke nogen øvre grænse for leveringspriserne. Prisregulering er den sidste udvej, hvis konkurrencen ikke giver tilfredsstillende resultater. Kommissionen vil i 2019 gøre status over de fremskridt, der er gjort, og vurdere, om der er behov for yderligere foranstaltninger.

Forordningen vil give de nationale postmyndigheder de data, som er nødvendige for at overvåge de grænseoverskridende markeder og kontrollere, om priserne er overkommelige og omkostningsbaserede. Den vil også fremme konkurrencen ved at forlange tredjepartsadgang, på gennemsigtig og ikke-diskriminerende vis, til de grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og infrastrukturer. Kommissionen vil offentliggøre listepriserne for befordringspligtige tjenester med henblik på at øge konkurrencen og takstgennemsigtigheden.

Forslaget supplerer postoperatørernes selvregulerende initiativer med henblik på at forbedre kvaliteten og bekvemmeligheden i forbindelse med grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

Øget forbrugertillid til e-handel

Den foreslåede revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde vil give de nationale myndigheder flere beføjelser til at håndhæve forbrugernes rettigheder. De vil kunne:

  • kontrollere, om websteder geoblokerer forbrugere eller tilbyder eftersalgsbetingelser, der ikke overholder EU-reglerne (f.eks. fortrydelsesret)
  • beordre, at svindelwebsteder fjernes med det samme
  • anmode om oplysninger fra domæneregistratorer og banker for at afsløre identiteten af den ansvarlige erhvervsdrivende.

Ved overtrædelser af forbrugerrettighederne i hele EU vil Kommissionen kunne koordinere fælles foranstaltninger i samarbejde med de nationale håndhævende myndigheder for at stoppe disse metoder. Det vil sikre en hurtigere beskyttelse af forbrugerne, samtidig med at medlemsstaterne og virksomhederne sparer tid og ressourcer.

Kommissionen offentliggør også en ajourført vejledning om urimelig handelspraksis for blandt andet at imødegå udfordringerne i den digitale verden. Den præciserer anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis. F.eks. skal enhver onlineplatform, der kan betegnes som "erhvervsdrivende" og reklamerer for eller sælger varer, tjenesteydelser eller digitalt indhold til forbrugere, sikre, at dens egen forretningspraksis er i fuld overensstemmelse med EU's forbrugerlovgivning. Platformene skal tydeligt angive, at reglerne om urimelig handelspraksis ikke gælder for privatpersoner, der sælger varer, og søgemaskiner skal skelne klart mellem betalte annoncer og ægte søgeresultater.

Den reviderede vejledning indeholder også to sæt selvreguleringsprincipper, som de berørte parter er blevet enige om: dels understøttes sammenligningsværktøjer med henblik på bedre overholdelse af direktivet, dels skal reglerne vedrørende urimelig handelspraksis håndhæves bedre for at imødegå vildledende og ubegrundede miljøpåstande.

Baggrund

E-handelspakken supplerer to lovforslag om levering af digitalt indhold og om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer, som Kommissionen fremlagde i december 2015, og det kommende momsforenklingsforslag, som forventes fremlagt i efteråret 2016.

Parallelt med vedtagelsen af e-handelspakken præsenterede Kommissionen i dag ajourførte EU-regler på det audiovisuelle område og en strategi for onlineplatforme.  

Yderligere oplysninger

Meddelelse "Samlet tilgang til at stimulere grænseoverskridende e-handel for Europas borgere og virksomheder"

Spørgsmål og svar: Fremme af e-handel i EU

Forslag til forordning om hindring af uberettiget geografisk blokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af bopæl eller virksomhedssted eller nationalitet i det indre marked

Forslag til forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

Forslag til revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde

Vejledning i anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis  

 

IP/16/1887

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar