Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Potovanje brez vizumov za državljane Turčije: Evropska komisija odprla pot za odločitev do konca junija

Bruselj, 4. maja 2016

Potovanje brez vizumov za državljane Turčije: Evropska komisija odprla pot za odločitev do konca junija

Evropska komisija danes Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije predlaga, da se odpravi vizumska obveznost za državljane Turčije, če bodo turške oblasti brez odlašanja dosegle še neizpolnjena merila iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima, k čemur so se zavezale 18. marca 2016. Predlog predstavlja skupaj s poročilom o napredku Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz načrta.

Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans je dejal: „Turčija je izjemno napredovala pri doseganju meril iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima, zlasti v zadnjih tednih. Ostaja še nekaj dela, ki ga mora Turčija nemudoma opraviti. Če ohrani dosedanjo raven zavzetosti, ji lahko uspe izpolniti še preostale zahteve. Zato predstavljamo predlog, ki bo po izpolnitvi meril Evropskemu parlamentu in državam članicam odprl pot za odločitev, ali se vizumska obveznost odpravi.“

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „Turški organi so od vrha EU in Turčije 18. marca dosegli izjemen napredek in prepričani smo, da si prizadevajo čim prej izpolniti vse zahteve. Glede na to, da naj bi bila zelo kmalu dosežena vsa merila, se je Komisija odločila, da bo predložila predlog za prenos Turčije na seznam držav, katerih državljani ne potrebujejo vizumov. Komisija bo seveda še naprej spremljala, ali Turčija neprekinjeno izpolnjuje ta merila.“  

Liberalizacija vizumskega režima za Turčijo je ključni del izjave EU in Turčije z dne 18. marca 2016, v kateri je bilo rečeno, da bo izvajanje načrta za liberalizacijo vizumskega režima pospešeno, da bi se vizumska obveznost za turške državljane odpravila najpozneje do konca junija 2016, če bodo izpolnjena vsa merila. Komisija mora predlog o prenosu Turčije na seznam držav, katerih državljani ne potrebujejo vizumov, predložiti v začetku maja, da bi ga sozakonodajalca lahko sprejela do zastavljenega junijskega roka. Tako se zagotovi osemtedensko obdobje od posredovanja osnutka nacionalnim parlamentom do njegovega sprejetja.

Danes sprejeto poročilo o napredku ocenjuje napredek, ki ga je Turčija doslej dosegla pri izpolnjevanju meril, opredeljuje še neizpolnjena merila ter določa konkretne ukrepe, ki jih mora Turčija sprejeti za izpolnitev preostalih zahtev. To zadeva področja, kot so boj proti korupciji, varstvo podatkov, pravosodno sodelovanje z vsemi državami članicami, okrepljeno sodelovanje z Europolom ter sprememba in dopolnitev zakonodaje o praksah za preprečevanje terorizma.

V nekaterih izrednih primerih je zaradi pospešitve izvajanja načrta določena merila nemogoče izpolniti v zastavljenem roku. To na primer velja za popolno uvedbo biometričnih potnih listov in pregled izvajanja sporazuma med EU in Turčijo o ponovnem sprejemu (ki se bo začel v celoti uporabljati šele 1. junija). V drugih primerih Komisija priznava napredek, ki so ga turške oblasti dosegle doslej, in jih spodbuja, naj nujno okrepijo svoja prizadevanja in izpolnijo vse zahteve, da bi se vizumska obveznost lahko opravila do konca junija.

Potovanje brez vizumov se bo uporabljalo v vseh državah članicah EU, razen na Irskem in v Združenem kraljestvu, ter v štirih pridruženih schengenskih državah (v Lihtenštajnu in Švici ter na Islandiji in Norveškem). Izvzetje iz vizumske obveznosti bo veljalo samo za kratkoročno bivanje do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, med drugim za bivanje iz poslovnih, turističnih ali družinskih razlogov. Tako izvzetje iz vizumske obveznosti ne daje pravice do dela v EU. Drugi pogoji za vstop na schengensko območje se bodo uporabljali še naprej, vključno z zahtevama, da mora oseba dokazati namen potovanja in imeti zadostna sredstva za preživljanje.

Kot to velja za vse države s seznama iz Priloge II k uredbi o vizumih, katerih državljani lahko v Evropo potujejo brez vizumov, se bo zaščitna klavzula, ki je bila uvedena v začetku leta 2014, uporabljala tudi za prebivalce Turčije, ki potujejo brez vizumov. Komisija je ob upoštevanju nedavnih razprav z državami članicami o celotni evropski vizumski politiki danes predlagala, da se okrepi mehanizem za prekinitev oprostitve vizumske obveznosti, tako da bi lahko države članice lažje priglasile okoliščine, na podlagi katerih bi bilo mogoče začasno prekiniti oprostitev, Komisija pa bi imela možnost, da mehanizem uporabi na lastno pobudo.

Ozadje

Evropska unija je 16. decembra 2013, hkrati s podpisom sporazuma med EU in Turčijo o ponovnem sprejemu, začela dialog o liberalizaciji vizumskega režima s Turčijo. Dialog temelji na Načrtu približevanja brezvizumskemu režimu s Turčijo, v katerem so določene zahteve, ki jih mora Turčija izpolniti, da lahko Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga spremembo Uredbe (ES) št. 539/2001. Ta sprememba bi turškim državljanom omogočila kratkoročno bivanje (90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju) na schengenskem območju brez vizumov, in sicer za poslovne, turistične ali družinske namene.

Načrt vsebuje 72 zahtev, ki so razdeljene na pet tematskih skupin: varnost dokumentov, upravljanje migracij, javni red in varnost, temeljne pravice in ponovni sprejem migrantov brez urejenega statusa.

Komisija je 20. oktobra 2014 sprejela prvo poročilo o napredku Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima. V njem je bilo ocenjeno izpolnjevanje posameznih zahtev, navedena pa so bila tudi priporočila za nadaljnji napredek na področju vsake zahteve.

Na vrhu EU in Turčije 29. novembra 2015, na katerem je bil aktiviran skupni akcijski načrt EU in Turčije, je EU pozdravila zavezo Turčije, da pospeši izpolnjevanje meril iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima v odnosu do vseh sodelujočih držav članic. Turčija se je zavezala, da bo pospešila izpolnjevanje načrta, vključno z zgodnejšo uporabo vseh določb sporazuma med EU in Turčijo o ponovnem sprejemu.

Komisija je 4. marca 2016 sprejela drugo poročilo o napredku Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima. V poročilu je bila pohvaljena nova raven zavzetosti in odločnosti, ki so ju pokazali turški organi.

Na vrhu med EU in Turčijo 18. marca je Turčija izrazila svojo predanost nadaljnji pospešitvi izpolnjevanja načrta. V skupni izjavi, sprejeti po srečanju, se je 28 voditeljev držav ali vlad EU zavezalo, da bo vizumska obveznost za državljane Turčije odpravljena najpozneje do konca junija 2016, če bo izpolnjenih vseh 72 meril iz načrta.

Več informacij

Vprašanja in odgovori: Tretje poročilo o napredku Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima

Informativni pregled: Napredek Turčije pri načrtu za liberalizacijo vizumskega režima

Vprašanja in odgovori: Izvajanje sporazuma med EU in Turčijo

Predlog za prenos Turčije na seznam držav, katerih državljani za kratkoročno bivanje v večini držav članic EU ne potrebujejo vizumov

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Tretje poročilo o napredku Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima

Delovni dokument služb Komisije, priložen tretjemu poročilu o napredku Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima

Drugo poročilo o napredku Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima

Prvo poročilo o napredku Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima

Izjava EU in Turčije z dne 18. marca

Akcijski načrt EU in Turčije z dne 15 oktobra, aktiviran 29. novembra

IP/16/1622

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar