Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană deschide calea către adoptarea până în iunie a unei decizii privind regimul de călătorii fără viză pentru cetățenii turci

Bruxelles, 4 mai 2016

Comisia Europeană deschide calea către adoptarea până în iunie a unei decizii privind regimul de călătorii fără viză pentru cetățenii turci

Comisia Europeană propune astăzi Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene să elimine obligativitatea vizelor pentru cetățenii turci, cu condiția ca autoritățile turce să îndeplinească, în regim de urgență și conform angajamentului exprimat la 18 martie 2016, obiectivele de referință restante din Foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor. Propunerea este prezentată împreună cu Al treilea raport privind progresele realizate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din foaia de parcurs.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Turcia a făcut progrese impresionante, mai ales în ultimele săptămâni, cu privire la îndeplinirea obiectivelor de referință din Foaia sa de parcurs privind liberalizarea vizelor.Mai sunt încă multe aspecte urgente de rezolvat, dar dacă Turcia susține progresele realizate, poate îndeplini și restul obiectivelor de referință.Din acest motiv, prezentăm o propunere care deschide calea pentru ca Parlamentul European și statele membre să decidă eliminarea obligativității vizelor, odată ce obiectivele de referință vor fi atinse.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Autoritățile turce au făcut progrese remarcabile de la Summitul UE-Turcia din 18 martie și suntem convinși de angajamentul Turciei de a obține cât mai curând posibil rezultate pe toate planurile. Pe baza înțelegerii că toate obiectivele de referință vor fi îndeplinite de urgență, Comisia a decis să prezinte o propunere de trecere a Turciei pe lista țărilor scutite de viză. Bineînțeles, Comisia va continua să monitorizeze îndeplinirea și pe viitor a criteriilor.”  

Liberalizarea vizelor pentru Turcia este un element esențial menționat în Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016, potrivit căreia se va accelera aducerea la îndeplinire a Foii de parcurs privind liberalizarea vizelor în vederea eliminării cerințelor privind vizele pentru cetățenii turci până cel târziu la sfârșitul lunii iunie 2016, cu condiția îndeplinirii tuturor obiectivelor de referință. Pentru ca adoptarea de către colegiuitori să poată avea loc în luna iunie, propunerea Comisiei de a înscrie Turcia pe lista țărilor fără viză trebuie să fie depusă la începutul lunii mai pentru a asigura o perioadă de opt săptămâni între transmiterea proiectului către parlamentele naționale și adoptarea sa.

Raportul adoptat astăzi evaluează progresele realizate până în prezent de Turcia în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de referință, prezintă obiectivele neîndeplinite și stabilește măsurile concrete pe care Turcia trebuie să le întreprindă pentru a respecta restul cerințelor în domenii precum lupta împotriva corupției, protecția datelor, cooperarea judiciară cu toate statele membre, cooperarea consolidată cu Europol și revizuirea legislației și a practicilor privind terorismul.

În anumite cazuri excepționale, din cauza punerii în aplicare accelerate a foii de parcurs, îndeplinirea completă a unor obiective de referință, cum ar fi introducerea integrală a pașapoartelor biometrice și revizuirea punerii în aplicare a Acordului de readmisie UE­Turcia (care va fi aplicabil pe deplin doar începând cu 1 iunie), nu este posibilă în prezent. În alte cazuri, Comisia recunoaște progresele semnificative realizate de autoritățile turce până în prezent și le încurajează să își intensifice urgent eforturile pentru a îndeplini toate cerințele necesare în vederea obținerii liberalizării vizelor până la sfârșitul lunii iunie.

Scutirea de obligația de a deține viză se va aplica în toate statele membre ale UE, cu excepția Irlandei și a Regatului Unit, precum și în cele patru țări asociate la Acordul Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). Scutirea privește doar șederile de scurtă durată de până la 90 de zile (în orice perioadă de 180 de zile) în scopuri profesionale, turistice sau familiale, printre altele. Scutirea de obligația de a deține viză nu dă dreptul de a munci în UE. Celelalte condiții pentru accesul în spațiul Schengen vor continua să se aplice, inclusiv necesitatea de a putea dovedi scopul călătoriei și deținerea unor mijloace de întreținere suficiente.

La fel ca în cazul tuturor țărilor incluse în anexa II la Regulamentul privind vizele, ai căror cetățeni pot călători fără viză în Europa, clauza de salvgardare introdusă la începutul anului 2014 se va aplica și regimului de călătorii fără viză pentru cetățenii turci. Luând în considerare discuțiile recente cu statele membre cu privire la politica generală a UE în domeniul vizelor, Comisia a propus astăzi consolidarea mecanismului de suspendare, facilitând notificarea de către statele membre a circumstanțelor care pot duce la o eventuală suspendare și permițând Comisiei să declanșeze mecanismul din proprie inițiativă.

Context

Uniunea Europeană a inițiat dialogul privind liberalizarea vizelor cu Turcia la 16 decembrie 2013, în paralel cu semnarea Acordului de readmisie UE-Turcia. Dialogul privind liberalizarea vizelor se desfășoară pe baza Foii de parcurs în vederea unui regim de călătorii fără vize cu Turcia, document care stabilește cerințele pe care trebuie să le îndeplinească această țară pentru a permite Comisiei să prezinte Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 care să prevadă că cetățenii turci se pot deplasa în spațiul Schengen fără viză pentru șederi de scurtă durată de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile, efectuate în scopuri profesionale, turistice sau familiale.

Cele 72 de cerințe menționate în foaia de parcurs sunt organizate în cinci grupuri tematice: securitatea documentelor, gestionarea migrației, ordinea publică și securitatea, drepturile fundamentale și readmisia migranților în situație neregulamentară.

La 20 octombrie 2014, Comisia a adoptat primul său Raport privind progresele realizate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din Foaia sa de parcurs privind liberalizarea vizelor. În cadrul acestuia s-a evaluat îndeplinirea fiecărei cerințe și s-au emis recomandări pentru realizarea în continuare de progrese în privința tuturor cerințelor.

În cadrul Summitului UE-Turcia din 29 noiembrie 2015, care a activat Planul comun de acțiune UE-Turcia, UE a salutat angajamentul Turciei de a accelera îndeplinirea obiectivelor de referință prevăzute în Foaia de parcurs privind vizele în raport cu toate statele membre participante. Turcia s-a angajat să accelereze îndeplinirea foii de parcurs, inclusiv prin avansarea aplicării tuturor dispozițiilor Acordului de readmisie UE-Turcia.

La 4 martie 2016, Comisia a adoptat Al doilea raport privind progresele înregistrate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din Foaia sa de parcurs privind liberalizarea vizelor. Raportul a salutat creșterea angajamentului și a fermității de care au dat dovadă autoritățile turce.

La Summitul UE-Turcia din 18 martie, Turcia s-a angajat să accelereze și mai mult îndeplinirea foii de parcurs. În Declarația comună emisă după această reuniune, cei 28 de șefi de stat sau de guvern s-au angajat să elimine cerințele privind vizele pentru cetățenii turci până cel târziu la sfârșitul lunii iunie 2016, cu condiția îndeplinirii tuturor celor 72 de obiective de referință stabilite în foaia de parcurs.

Pentru mai multe informații:

Întrebări și răspunsuri: Al treilea raport privind progresele realizate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din Foaia sa de parcurs privind liberalizarea vizelor

Fișă informativă: Progresele realizate de Turcia cu privire la Foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor

Întrebări și răspunsuri: Punerea în aplicare a Acordului UE-Turcia

Propunerea de a înscrie cetățenii turci pe lista țărilor scutite de viză pentru șederile de scurtă durată în majoritatea statelor membre ale UE

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Al treilea raport privind progresele realizate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din Foaia sa de parcurs privind liberalizarea vizelor

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește cel de Al treilea raport privind progresele realizate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din Foaia sa de parcurs privind liberalizarea vizelor

Al doilea raport privind progresele înregistrate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din Foaia sa de parcurs privind liberalizarea vizelor

Primul raport privind progresele realizate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din Foaia sa de parcurs privind liberalizarea vizelor

Declarația UE-Turcia din 18 martie

Planul de acțiune UE-Turcia din 15 octombrie, activat la 29 noiembrie

IP/16/1622

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar