Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság lehetővé teszi, hogy júniusra döntés szülessen a török állampolgárok vízummentességéről

Brüsszel, 2016. május 4.

Az Európai Bizottság lehetővé teszi, hogy júniusra döntés szülessen a török állampolgárok vízummentességéről

Az Európai Bizottság a mai napon az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti arra vonatkozó javaslatát, hogy töröljék el a török állampolgárok vízumkötelezettségét, feltételezve, hogy a török hatóságok 2016. március 18-i kötelezettségvállalásuk szellemében késedelem nélkül teljesítik a vízumliberalizációs ütemterv fennmaradó referenciakövetelményeit. A javaslatot az ütemterv követelményeinek teljesítése során Törökország által tett előrelépésekről szóló jelentéssel egyidejűleg mutatják be.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Törökország figyelemre méltó előrelépést tett a vízumliberalizációs ütemtervben meghatározott követelmények teljesítése terén, kiváltképp ami az elmúlt néhány hetet illeti. Továbbra is vannak sürgető tennivalók, ám Törökország a fennmaradó követelményeknek is eleget tehet, ha sikerül fenntartania az eddigi haladást. Pontosan ebből a megfontolásból terjesztettük elő javaslatunkat, így lehetővé téve, hogy az összes feltétel teljesítését követően az Európai Parlament és a tagállamok határozzanak a vízumkötelezettség megszüntetéséről.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket mondta: „A török hatóságok a március 18-i EU–Törökország nyilatkozat óta kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és bízunk benne, hogy Törökország minden területen kész további erőfeszítéseket tenni. Azzal a kitétellel, hogy Törökország sürgősen teljesíti az összes referenciakövetelményt, a Bizottság úgy döntött, hogy javaslatot terjeszt elő Törökország átsorolásáról a vízummentes országok jegyzékébe. A Bizottság természetesen továbbra is nyomon követi az előírt feltételek folyamatos teljesítését.”  

A Törökországra vonatkozó vízumliberalizáció központi elemként szerepel a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozatban, amely kimondta, hogy felgyorsítják a vízumliberalizációs ütemterv teljesítését, hogy ezáltal – valamennyi feltétel teljesülése esetén – legkésőbb 2016. június végére megszűnhessen a török állampolgárok vízumkötelezettsége. A Törökország vízummentes jegyzékbe való átsorolására vonatkozó javaslatot a társjogalkotóknak júniusban kellene elfogadniuk, így a javaslatot május elején kell előterjeszteni ahhoz, hogy a tervezet nemzeti parlamenteknek való megküldése és az elfogadás között biztosított legyen a szükséges nyolchetes időszak.

A ma elfogadott eredményjelentés értékeli a Törökország által a referenciakritériumok teljesítése terén tett eddigi előrelépéseket, azonosítja a teljesítetlen kritériumokat, valamint meghatározza azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket Törökországnak a fennmaradó követelmények teljesítéséhez végre kell hajtania. Ezek többek között a korrupció elleni küzdelmet, az adatvédelmet, a tagállamokkal folytatott igazságügyi együttműködést, az Europollal való megerősített együttműködést és a terrorizmussal kapcsolatos jogszabályok és gyakorlatok felülvizsgálatát érintik.

Több kivételes esetben az ütemterv gyorsított végrehajtása nem tette lehetővé bizonyos követelmények eddigi teljesítését – ez a helyzet például a biometrikus útlevelek teljes körű bevezetése és az EU–Törökország visszafogadási megállapodás végrehajtásának felülvizsgálata esetében (amelynek alkalmazása csupán június 1-jén válik teljes körűvé). Más kritériumok vonatkozásában a Bizottság elismeri a török hatóságok által eddig tett jelentős előrelépéseket, és szorgalmazza a követelmények teljesítésére irányuló erőfeszítések fokozását, hogy június végére megvalósulhasson a vízumliberalizáció.

A vízummentes utazás az összes uniós tagállamra vonatkozik, kivéve Írországot és az Egyesült Királyságot, valamint a négy schengeni társult országot (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc). A vízummentesség kizárólag a bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napos rövid tartózkodás céljából beutazó személyek számára biztosított, akik többek között üzleti, turisztikai, vagy családlátogatási célból érkeznek. A vízummentesség nem jelent uniós munkavállalási jogot. A schengeni térségre vonatkozó egyéb beutazási feltételek továbbra is érvényesek, így például adott esetben bizonyítani kell az utazás célját és a megfelelő anyagi eszközök rendelkezésre állását.

A 2014 elején bevezetett, a vízumrendelet II. mellékletében felsorolt országok Európába vízummentesen utazó állampolgáraira érvényes védzáradék Törökország vízummentesen utazó állampolgáraira is alkalmazandóvá válik. A tagállamokkal az uniós vízumpolitika egészéről folytatott közelmúltbeli megbeszélések tükrében a Bizottság ma javaslatot tett a felfüggesztési mechanizmus megerősítésére, hogy a tagállamok könnyebben jelezhessék a vízummentesség esetleges felfüggesztését indokoló körülményeket, és a Bizottság számára lehetővé váljon, hogy saját kezdeményezésére léptesse életbe a mechanizmust.

Háttér-információk

Az Európai Unió 2013. december 16-án – az EU–Törökország visszafogadási egyezmény aláírásával egyidejűleg – vízumliberalizációs párbeszédet kezdett Törökországgal. A vízumliberalizációs párbeszéd a Törökország tekintetében bevezetendő vízummentességre vonatkozó ütemterven alapul – e dokumentum határozza meg azokat a követelményeket, amelyeket Törökországnak teljesítenie kell ahhoz, hogy a Bizottság javaslatot tehessen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 539/2001/EK rendelet arra irányuló módosítására, hogy lehetővé váljon a török állampolgárok számára a vízummentes beutazás a schengeni térségbe (bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meg nem haladó időtartamú, üzleti, turisztikai vagy családlátogatási célú rövid távú tartózkodás esetén).

Az ütemtervben meghatározott 72 követelmény öt témakörbe sorolható: az okmányok biztonsága; migrációkezelés; közrend és közbiztonság; alapvető jogok, valamint az irreguláris migránsok visszafogadása.

2014. október 20-án a Bizottság elfogadta első jelentését a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során Törökország által tett előrelépésekről. Az első jelentés minden egyes követelmény tekintetében értékelte Törökország teljesítményét, és ajánlásokat fogalmazott meg a további teendőkről.

Az EU-Törökország közös cselekvési tervet életbe léptető, 2015. november 29-i EU–Törökország csúcstalálkozón az EU örömmel fogadta Törökország kötelezettségvállalását arra, hogy minden részt vevő tagállam tekintetében felgyorsítja a vízumliberalizációs ütemterv kritériumainak teljesítését. Törökország kifejezte elkötelezettségét az ütemterv végrehajtásának felgyorsítása iránt, többek között az EU–Törökország visszafogadási megállapodásban foglalt rendelkezések teljes körű alkalmazásának előrehozása révén.

2016. március 4-én a Bizottság elfogadta második jelentését a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során Törökország által tett előrelépésekről. A jelentés üdvözli a török hatóságok által tanúsított fokozott szerepvállalást és eltökéltséget.

A március 18-i EU–Törökország csúcstalálkozó alkalmával a török fél vállalta az ütemterv végrehajtásának további felgyorsítását. A csúcstalálkozót követően kiadott együttes nyilatkozatban a 28 uniós állam-, illetve kormányfő kötelezettséget vállalt arra, hogy a menetrendben foglalt 72 referenciakövetelmény teljesülése esetén legkésőbb 2016. június végére megszüntetik a török állampolgárok vízumkötelezettségét.

További információk

Kérdések és válaszok: Harmadik jelentés a Törökország által a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során tett előrelépésekről

Tájékoztató: A vízumliberalizációs ütemterv teljesítése terén Törökország által elért eredmények

Kérdések és válaszok: Az EU–Törökország megállapodás végrehajtása

Javaslat a török állampolgároknak a tagállamok többségében való rövid távú tartózkodás céljából a vízummentes listára történő átsorolásáról

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Harmadik jelentés a Törökország által a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során tett előrelépésekről

A vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során Törökország által tett előrelépésekről szóló harmadik jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum

Második jelentés a Törökország által a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során tett előrelépésekről

Első jelentés a Törökország által a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során tett előrelépésekről

A március 18-i EU–Törökország nyilatkozat

Az október 15-i EU–Törökország cselekvési terv, amely november 29-én lépett életbe

IP/16/1622

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar