Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság elfogadta a szociális partnereknek a halászati ágazat munkakörülményeinek javítására irányuló javaslatát

Brüsszel, 2016. április 29.

Az Európai Bizottság a mai napon egy új irányelvre vonatkozó javaslatot fogadott el, melynek célja a halászati ágazatban dolgozók munkakörülményeinek javítása.

A Bizottság a mai napon irányelvjavaslatot fogadott el, amely jogszabályi formába önti a szociális partnereknek a halászati ágazat munkakörülményeinek javítására vonatkozó megállapodását. A halászati ágazatbeli európai uniós szociális partnerek 2013-ban megállapodást kötöttek, melyben az uniós jognak aNemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) „Egyezmény a halászati ágazat munkafeltételeiről, 2007” nevű egyezményével való összhangba hozatalára tesznek javaslatot. A Tanács általi elfogadását követően az irányelv hivatott végrehajtani a szociális partnerek által megkötött megállapodást, amely magasabb szintű védelmet biztosít az EU halászai számára.

Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott: „Dolgozóink és jóllétük védelme a Juncker-Bizottság egyik legfontosabb vállalása. Az EU halászati ágazatában több mint 100 000-en dolgoznak, gyakran nehéz körülmények között, kint a tengeren. A balesetek és sérülések aránya akár 15-ször magasabb lehet, mint a többi ágazatban. A ma előterjesztett javaslat segít csökkenteni a halászokat érintő munkahelyi kockázatokat. A javaslat az európai ágazati szociális partnerek megállapodásán alapul, és kiváló példa a szociális partnerek összefogására a munkakörülmények javítása érdekében.”

Karmenu Vella környezetpolitikáért, tengerügyekért és halászati politikáért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az EU vezető szerepet tölt be a jogellenes halászat elleni világszintű küzdelemben. A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat sérti a halászok egészségi és biztonsági érdekeit. A ma előterjesztett javaslat javítani fogja a tengeren dolgozó halászok munkakörülményeit, gyengíti az illegális halászatra bátorító tényezőket, valamint olyan egészséges és fenntartható halászati ágazatot hoz létre, amely a jövőben is vonzó marad a szakképzett és megfelelő képesítéssel rendelkező munkavállalók szemében.”

A javasolt irányelv javítja a halászok élet- és munkakörülményeit azáltal, hogy minimumkövetelményeket állapít meg a következő területeken:

  • hajón végzett munka (pl. alsó korhatár, orvosi igazolás, munkaszerződésben szereplő információk)
  • munkafeltételek (munkaidőkorlátok, hazautaztatáshoz való jog)
  • szállás és étkezés
  • munkahelyi biztonság és egészségvédelem, beleértve az orvosi ellátást hajón és szárazföldön

A szociális partnerek által megkötött megállapodás uniós jogban való végrehajtása ezenkívül várhatóan példaként fog szolgálni a harmadik országok számára, hogy ratifikálják a az ILO-nak a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló 2007-es egyezményét. Ez különösen fontos a jogellenes halászat elleni küzdelem összefüggésében. 

Háttér-információk

Az európai halászati ágazat a negyedik legnagyobb a világon: több mint 100 000 embernek biztosít munkahelyet az EU-ban, és évente mintegy 6,4 millió tonna halat termel ki. A halászat határokon átnyúló, az egész világot behálózó tevékenység. Ezért az uniós tagállamban lajstromozott vagy uniós tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók az érintett tagállam felségvizein kívül, például egy másik uniós tagállam joghatósága alá tartozó vizeken, illetve nemzetközi vizeken is folytathatnak tevékenységet.

A halászok gyakran napokat töltenek és dolgoznak egy hajó fedélzetén nehéz körülmények között nagy tömegű felszereléssel, így a balesetek és sérülések aránya is magasabb, mint más ágazatokban, az utóbbiak átlagánál akár 15-ször magasabb lehet. A halászok nem térnek vissza nap mint nap otthonukba, így a fedélzeten történő orvosi ellátás, élelmiszer- és ivóvízellátás, valamint szállás tekintetében a munkáltatójukra vannak utalva.

Az ILO 2007-ben elfogadta a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezményt, amely általános érvényű minimumszabályokat tartalmaz a halászok élet- és munkakörülményeire (munkaviszony, alsó korhatár, munkaidő, munkahelyi egészség és biztonság, szociális védelemhez és orvosi ellátáshoz való jog) vonatkozóan.  

Az uniós szociális partnerek ILO-egyezményre vonatkozó megállapodása 2013-ban, a tengeri halászati ágazatot képviselő következő szervezetek között jött létre: munkavállalói oldalon az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), munkaadói oldalon pedig a Halászati Vállalkozások Nemzeti Szervezeteinek Európai Uniós Szövetsége (Europêche) és az EU Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA).

A szociális partnerek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 155. cikkével összhangban közösen kérték a megállapodás jogszabályi végrehajtását, melynek révén a jelenlegi uniós vívmányok összhangba kerülnének az ILO-egyezményben foglalt normákkal. E kérés nyomán a Bizottság arányos hatásvizsgálatot végzett, melyben a szerződést megkötő uniós szociális partnerek reprezentatív voltát, az egyezménynek az uniós jogi keret szempontjából való jogszerűségét, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvének teljesülését vizsgálta.

További információk

Hírek a Foglalkoztatási Főigazgatóság honlapján

Új alapokra helyezett szociális párbeszéd

Új alapokra helyezett szociális párbeszéd – egy évvel később

Kövesse Marianne Thyssen bejegyzéseit a twitteren és a facebookon!

Iratkozzon fel az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére

IP/16/1601

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar