Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Po ugotovitvah poročila financiranje EU na področju raziskav krepi znanstveno odličnost in konkurenčnost

Bruselj, 25. januarja 2016

Naložbe v raziskave in inovacije iz proračuna EU v obdobju 2007–2013 so znatno povečale znanstveno odličnost v Evropi, z izboljšanjem zmogljivosti industrije za inovacije pa so okrepile tudi njeno konkurenčnost. To sta dve izmed glavnih ugotovitev ocene sedmega okvirnega programa EU (7. OP), ki jo j

Naknadno oceno sedmega okvirnega programa EU za financiranje raziskav v obdobju 2007–2013 je izvedla neodvisna skupina strokovnjakov na visoki ravni, ki je analizirala gospodarske in družbene učinke programa. Komisija je na podlagi tega pripravila tudi priporočila, ki bodo vključena v sedanji program EU za financiranje raziskav in inovacij – Obzorje 2020.

Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je povedal: „Neodvisni strokovnjaki so potrdili, da naše naložbe v raziskave in inovacije podpirajo vrhunsko znanost in povečujejo blaginjo naših državljanov.Pridobljene izkušnje zdaj uporabljamo za dodatno izboljšanje novega programa EU za financiranje raziskav in inovacij (Obzorje 2020), da bi bil enostavnejši, učinkovitejši in bolj usmerjen v iskanje inovativnih rešitev v korist naše družbe in gospodarstva.“

Glede na naknadno oceno sedmega okvirnega programa so se naložbe v raziskave in inovacije v EU, ki so v sedemletnem obdobju znašale 55 milijard evrov, izkazale kot zelo privlačne za udeležence iz zasebnega sektorja, vključno z rekordno visokim številom malih in srednjih podjetij. To je prispevalo k okrepitvi konkurenčnosti evropskih gospodarskih panog. V okviru programa je bilo ustanovljenih tudi pet skupnih tehnoloških pobud na ključnih področjih, kot sta področji inovativnih zdravil ter gorivnih celic in vodika.

Z rekordnim številom udeležencev in financiranih projektov je program prav tako veliko prispeval h krepitvi znanstvene odličnosti. V sklopu projektov sedmega okvirnega programa je do zdaj nastalo več kot 170 000 objav, pri čemer ima 54 % strokovno pregledanih znanstvenih objav, ki so nastale v času trajanja programa, odprt dostop.

Poleg tega je bil v naknadni oceni sedmega okvirnega programa ugotovljen tudi njegov velik vpliv na rast in razvoj delovnih mest v Evropi. Strokovnjaki napovedujejo, da bi naložbe tega programa z neposrednimi in posrednimi gospodarskimi učinki v obdobju 25 let lahko sprožile gospodarsko rast, ki je ocenjena na približno 20 milijard evrov na leto (skupno 500 milijard evrov). Prav tako se ocenjuje, da bo ta program v obdobju desetih let ustvaril 130 000 delovnih mest na področju raziskav na leto, v obdobju 25 let pa še dodatnih 160 000 delovnih mest na leto.

Pridobljene izkušnje

Poleg dosežkov so v poročilu obravnavana tudi področja, ki jih je treba izboljšati, da bi v prihodnosti čim bolj povečali učinek naložb EU v raziskave in inovacije. Večina teh področij, vključno z izboljšanjem upravnih postopkov in prožnosti financiranja, večjo povezanostjo različnih delov programa in sinergijo z drugimi programi financiranja raziskav in inovacij, je bila obravnavana že pri vzpostavitvi programa Obzorje 2020, vendar se bodo pri nadaljnjih pregledih upoštevala še dodatna priporočila.

Komisija bo rezultate naknadne ocene sedmega okvirnega programa in svoj odziv na priporočila skupine strokovnjakov na visoki ravni predstavila na neuradnem srečanju Sveta za konkurenčnost 27. januarja v Amsterdamu, 28. januarja pa tudi Odboru za industrijo, raziskave in energetiko v Evropskem parlamentu.

Ozadje

Sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (7. OP) je potekal od leta 2007 do leta 2013. Temeljil je na štirih posebnih programih za podporo nadnacionalnim skupnim raziskavam, raziskavam na pobudo raziskovalcev, razvoju poklicne poti posameznih raziskovalcev, usposabljanju in mobilnosti ter krepitvi raziskovalnih zmogljivosti v Evropi.

Od skupnega proračuna v višini 55 milijard evrov je bilo dodeljenih:

  • 82 % (45 milijard evrov) za javne razpise v okviru štirih posebnih programov (28,7 milijarde evrov za sodelovanje, 7,7 milijarde evrov za zamisli, 4,8 milijarde evrov za človeške vire in 3,8 milijarde evrov za zmogljivosti) ter
  • 18 % za Euratom, neposredne ukrepe Skupnega raziskovalnega središča, ITER, Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja in upravne odhodke.

Program Obzorje 2020, naslednik sedmega okvirnega programa za raziskave in inovacije, zajema obdobje od leta 2014 do leta 2020. Program bo v sedmih letih zagotovil 77 milijard evrov sredstev za raziskave in inovacije, kar je v primerjavi s sedmim okvirnim programom v tekočih cenah skoraj 40 % več.

Več informacij:

MEMO/16/146

IP/16/145

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar