Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Fondurile UE pentru cercetare promovează excelența și competitivitatea științifică

Bruxelles, 25 ianuarie 2016

Investițiile din bugetul UE în cercetare și inovare între 2007 și 2013 au îmbunătățit considerabil excelența științifică în Europa și i-au consolidat competitivitatea prin îmbunătățirea capacității industriei de a inova.

Acestea sunt câteva dintre principalele constatări ale evaluării celui de-al 7-lea Program-cadru (PC7), publicat astăzi de Comisia Europeană.

Evaluarea ex-post a PC7, programul UE de finanțare a cercetării pentru perioada 2007-2013, a fost realizată de un grup independent de experți la nivel înalt care a analizat impactul economic și societal al programului. Pe această bază, Comisia a elaborat, de asemenea, recomandări care urmează să fie integrate în programul Orizont 2020, actualul program de finanțare a cercetării și inovării în UE.

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Experți independenți au confirmat că investițiile noastre în cercetare și inovare sprijină știința de clasă mondială și ameliorează bunăstarea cetățenilor noștri. Acum utilizăm lecțiile învățate pentru îmbunătățirea în continuare a programului «Orizont 2020», noul program de finanțare al UE pentru cercetare și inovare, și pentru a-l face mai simplu, mai eficient și mai axat pe găsirea de soluții inovatoare în beneficiul societății și economiei noastre.”

Evaluarea ex-post a celui de-al 7-lea Program-cadru demonstrează că investirea a 55 de miliarde de euro de-a lungul a 7 ani în cercetarea și inovarea din UE s-a dovedit deosebit de atractivă pentru participanții din sectorul privat, inclusiv pentru un număr record de IMM-uri, și a ajutat la consolidarea competitivității industriilor europene. De asemenea, programul a înființat cinci inițiative tehnologice comune în domenii-cheie cum ar fi medicina inovatoare și pilele de combustie și cu hidrogen.

Cu un număr record de participanți și de proiecte finanțate, programul a contribuit, de asemenea, în mod semnificativ, la consolidarea excelenței științifice. Proiectele din cadrul PC7 au generat până în prezent peste 170 000 de publicații, cu o rată de acces deschis de 54 % pentru toate publicațiile științifice evaluate inter pares create pe parcursul duratei PC7.

În plus, evaluarea ex-post a constatat, de asemenea, că PC7 a avut un impact semnificativ asupra creșterii economice și a creării de locuri de muncă în Europa. Experții au estimat că investițiile din cadrul PC7 sunt pe cale de a genera o creștere economică de aproximativ 20 de miliarde EUR pe an, pe o perioadă de 25 de ani, sau de 500 de miliarde de euro în total, prin efecte economice directe și indirecte. Se estimează, de asemenea, că programul determină crearea a 130 000 de locuri de muncă pe an în domeniul cercetării pe parcursul unei perioade de zece ani și a 160 000 de noi locuri de muncă pe an, pe o perioadă de 25 de ani.

Lecții învățate

În plus față de rezultatele obținute, raportul a analizat, de asemenea, aspectele care trebuie îmbunătățite pentru a maximiza impactul investițiilor UE în cercetare și inovare în viitor. Cele mai multe dintre aceste domenii, printre care îmbunătățirea procedurilor administrative și a flexibilității finanțării, o mai bună integrare a diferitelor părți ale programului și realizarea de sinergii cu alte programe de finanțare a cercetării și a inovării, au fost deja vizate la instituirea programului Orizont 2020, iar în cadrul revizuirilor sale vor fi luate în considerare alte recomandări .

În cadrul reuniunii informale a Consiliului Competitivitate de la Amsterdam la 27 ianuarie, precum și în cadrul Comisiei ITRE a Parlamentului European la 28 ianuarie, Comisia va prezenta statelor membre rezultatele evaluării ex-post a PC7, împreună cu răspunsul ei la recomandările grupului de experți la nivel înalt.

Context

Cel de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (PC7) s-a derulat în perioada 2007 - 2013. El a fost structurat în jurul a patru programe specifice care au sprijinit cooperarea transnațională în domeniul cercetării, cercetarea efectuată la inițiativa cercetătorilor, dezvoltarea carierei cercetătorilor individuali, formarea profesională și mobilitatea, precum și sporirea capacităților de cercetare în Europa.

Din bugetul total de 55 de miliarde EUR:

  • 82 % (45 de miliarde EUR) a fost alocat prin cereri deschise la cele patru programe specifice (28,7 miliarde EUR pentru Cooperare, 7,7 miliarde EUR pentru Idei, 4,8 miliarde EUR pentru Oameni și 3,8 miliarde EUR pentru Capacități)
  • 18 % a fost alocat pentru Euratom, acțiunile directe ale JRC, ITER, Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor și cheltuieli administrative.

Programul de cercetare și inovare Orizont 2020, succesorul PC7, se derulează în perioada 2014 - 2020. În perioada de șapte ani, programul va pune la dispoziție fonduri în valoare de 77 de miliarde EUR pentru cercetare și inovare, o creștere de aproximativ 40 % față de PC7, exprimată în prețuri curente.

Pentru informații suplimentare:

MEMO/16/146

 

IP/16/145

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar