Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sredstvima EU-za financiranje istraživanja povećane znanstvena izvrsnost i konkurentnost

Bruxelles, 25 siječanj 2016

Ulaganjima u istraživanje i inovacije iz proračuna EU-a od 2007. do 2013. znatno su ojačane znanstvena izvrsnost i konkurentnost u Europi povećanjem kapaciteta industrije za inovacije. Slijede neki od glavnih rezultata ocjene Sedmog okvirnog programa Europske unije (FP7) koju je danas objavila Europ

Ex post ocjenjivanje programa FP7, programa EU-a za financiranje istraživanja za razdoblje 2007. – 2013., provela je skupina nezavisnih visokokvalificiranih stručnjaka koji su analizirali gospodarski i društveni učinak programa. Na temelju ocjene Komisija je dala i preporuke koje treba uvrstiti u Obzor 2020., aktualni program EU-a za financiranje istraživanja i inovacija.

Carlos Moedas, povjerenik za istraživanja, znanost i inovacije, izjavio je: „Nezavisni stručnjaci potvrdili su da se našim ulaganjima u istraživanja i inovacije podupire znanost svjetske klase i povećava dobrobit naših građana. Sad primjenjujemo pouke iz prošlih iskustava kako bismo unaprijedili i pojednostavnili Obzor 2020., novi program EU-a za financiranje istraživanja i inovacija, te povećali njegovu djelotvornost i usmjerenost na pronalaženje inovativnih rješenja koja koriste našem društvu i gospodarstvu.”

Rezultati ex post ocjene Sedmog okvirnog programa pokazuju da je 55 milijardi EUR uloženih tijekom sedam godina u istraživanja i inovacije u EU-u privuklo brojne sudionike iz privatnog sektora, uključujući rekordan broj MSP-ova, čime je dodatno ojačana konkurentnost europske industrije. Programom je uspostavljeno i pet zajedničkih tehnoloških inicijativa u ključnim područjima poput inovativnih lijekova i gorivih ćelija i vodika.

Uz rekordan broj sudionika i financiranih projekata, programom se snažno pridonijelo i jačanju znanstvene izvrsnosti. U okviru projekata financiranih iz programa FP7 dosad je objavljeno više od 170 000 publikacija među kojima je 54 % stručno pregledanih znanstvenih publikacija nastalih tijekom trajanja programa FP7 dostupno putem otvorenog pristupa.

Osim toga, ex post ocjenom utvrđeno je i da je FP7 imao znatan pozitivan učinak na rast i stvaranje radnih mjesta u Europi. Stručnjaci predviđaju da će se ulaganjima u FP7 potaknuti gospodarski rast te ostvariti izravni i neizravni učinci od otprilike 20 milijardi EUR godišnje tijekom razdoblja od 25 godina, odnosno ukupno 500 milijardi EUR. Procijenjeno je i da se programom godišnje stvara 130 000 radnih mjesta u istraživanju tijekom razdoblja od deset godina i 160 000 dodatnih radnih mjesta godišnje tijekom razdoblja od 25 godina.

 

Pouke

Osim postignuća programa, u izvješću su razmotrena i područja koja je potrebno poboljšati u cilju povećanja učinka budućih ulaganja EU-a u istraživanje i inovacije. Iako je većina tih područja, uključujući unapređenje administrativnih postupaka i fleksibilnosti financiranja, bolju integraciju različitih dijelova programa i sinergije s drugim programima za financiranje istraživanja i inovacija, već uzeta u obzir pri uspostavi Obzora 2020., u kasnijim revizijama dat će se dodatne preporuke.

Komisija će predstaviti rezultate ex post ocjene programa FP7 i svoj odgovor na preporuke stručne skupine na visokoj razini državama članicama na neformalnom Vijeću za konkurentnost u Amsterdamu 27. siječnja te Odboru za industriju, istraživanje i energiju (ITRE) Europskog parlamenta 28. siječnja.

Kontekst

Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7) trajao je od 2007. do 2013. Sastojao se od četiri posebna programa kojima su se podupirali transnacionalna suradnja u istraživanjima, istraživački projekti na poticaj istraživača, razvoj karijere pojedinih istraživača te njihova izobrazba i mobilnost i povećanje istraživačkih kapaciteta u Europi.

Ukupni proračun od 55 milijardi EUR raspoređen je na sljedeće stavke:

  • 82 % (45 milijardi EUR) dodijeljeno je putem otvorenih poziva četirima posebnim programima (28,7 milijardi EUR za program „Suradnja”, 7,7 milijardi EUR za program „Ideje”, 4,8 milijardi EUR za program „Ljudi” i 3,8 milijardi EUR za program „Kapaciteti”)
  • 18 % izdvojeno je za Euratom, izravna djelovanja JRC-a, ITER, Instrument za podjelu rizika pri financiranju i administrativne izdatke.

Obzor 2020., nasljednik programa za istraživanje i inovacije FP7, traje od 2014. do 2020. Tijekom tih sedam godina u okviru programa izdvojit će se 77 milijardi EUR za sredstva za financiranje istraživanja i inovacija, odnosno gotovo 40 % više od programa FP7 u tekućim cijenama.

Više informacija:

MEMO/16/146

IP/16/145

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar