Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen foreslår regler om skattemæssig gennemsigtighed for multinationale selskaber

Strasbourg, den 12. april 2016

Kommissionen fører an i kampen for en større gennemsigtighed vedrørende selskabsskat og indfører krav om offentlig rapportering for de største virksomheder i EU.

Forslaget bygger på Kommissionens indsats for at bekæmpe skatteundgåelse i EU, som skønnes at koste EU-landene 50-70 mia. EUR i tabte skatteindtægter hvert år. Det supplerer andre forslag om at indføre krav om udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne. Derudover indeholder det krav om, at multinationale selskaber, der er aktive i EU og har en samlet årlig omsætning på over 750 mio. EUR, offentliggør centrale oplysninger om, i hvilke lande de skaber deres fortjeneste, og hvor de betaler skat i EU. De samme regler vil gælde for ikke-europæiske multinationale selskaber, der er aktive i EU. Desuden skal selskaberne offentliggøre aggregerede tal for deres samlede skattebetalinger uden for EU.

Der er tale om et enkelt og forholdsmæssigt afpasset forslag, der skal gøre de store multinationale selskaber mere ansvarlige på skatteområdet uden dog at skade deres konkurrenceevne. Det vil gælde for tusinder af store virksomheder, der er aktive i EU, uden dog at påvirke små og mellemstore virksomheder.

Forslaget indeholder også bestemmelser om strengere gennemsigtighedskrav til selskabernes aktiviteter i lande, som ikke overholder internationale standarder for god forvaltningspraksis på beskatningsområdet. Kommissionen vil bygge videre på sin eksterne skattestrategi med henblik på at fastlægge den første fælleseuropæiske liste over disse skattejurisdiktioner så hurtigt som muligt.

Valdis Dombrovskis, næstformand for Kommissionen med ansvar for euroen og den sociale dialog, udtalte: "Bekæmpelse af skatteundgåelse er en af Kommissionens vigtigste prioriteter. Et tæt samarbejde mellem skattemyndighederne skal gå hånd i hånd med offentlig indsigt. Fra i dag bliver oplysninger om multinationale koncerners skattebetalinger gjort tilgængelige for offentligheden, uden at vi pålægger SMV'erne nye byrder, og samtidig med at vi tager hensyn til forretningshemmeligheder. Med vedtagelsen af dette forslag beviser vi, at EU fører an i kampen mod skatteundgåelse."

Kommissær Jonathan Hill udtalte: "Vores økonomier og samfund er afhængige af et fair skattesystem både for enkeltpersoner og virksomheder. Alligevel kan visse multinationale koncerner ved hjælp af indviklede skatteordninger stadig betale næsten en tredjedel mindre i skat end virksomheder, der kun er aktive i ét land. Vores forslag om at øge gennemsigtigheden vil gøre virksomhederne mere ansvarlige. Det vil fremme en mere retfærdig konkurrence mellem virksomhederne uanset deres størrelse."

Forslaget ændrer regnskabsdirektivet (direktiv 2013/34/EU) for at sikre, at store koncerner hvert år offentliggør en landeopdelt rapport over overskud og beregnet og betalt skat i de enkelte medlemsstater. Oplysningerne vil være tilgængelige i fem år. Med forskellige baggrundsoplysninger (omsætning, antal ansatte og aktiviteternes art) vil der kunne udarbejdes en grundig analyse. Oplysningerne skal offentliggøres for de EU-lande, som virksomheden er aktiv i, samt for de skattejurisdiktioner, som ikke overholder god forvaltningspraksis på skatteområdet (såkaldte skattely). Der skal desuden fremlægges samlede tal for aktiviteter i andre skattejurisdiktioner i resten af verden. Forslaget er blevet omhyggeligt afstemt for at sikre, at der ikke offentliggøres fortrolige oplysninger.

Den obligatoriske landeopdelte rapport bygger på og supplerer Kommissionens nylige tiltag overfor skatteundgåelse (IP/16/159) og vil give borgerne mulighed for at få indblik i de multinationale koncerners skatteadfærd. Samtidig vil dette anspore virksomhederne til at betale skat i det land, hvor overskuddet skabes.

Rapporteringen vil også støtte indsatsen for at få bedre indsigt i medlemsstaternes skattesystemer og bidrage til at finde eksisterende smuthuller og misforhold og derved kaste mere lys over årsagerne til og konsekvenserne af selskabernes skatteundgåelse.

Baggrund:

I juni 2015 iværksatte Kommissionen en omfattende evaluering af virkningen af potentielle foranstaltninger om indførelse af krav til offentlig rapportering for multinationale koncerner, der er aktive i EU[1]. Dette omfattede en dybtgående analyse af forskellige politiske løsninger og målrettede høringer med henblik på at afveje målsætninger, fordele, risici og kontrolforanstaltninger i forbindelse med gennemsigtighed om selskabsskat. Det aktuelle forslag er en udløber af dette arbejde.

Forslaget hænger uløseligt sammen med revisionen af direktivet om administrativt samarbejde, som EU-medlemsstaterne allerede indgik en politisk aftale om i marts 2016. I henhold til direktivet skal visse multinationale selskaber indsende en landeopdelt rapportering til skattemyndighederne i EU. Med denne revision gennemføres OECD's BEPS-handlingsplan, som blev godkendt af G20-lederne i Antalya i november 2015.

Næste skridt:

Forslaget til direktiv fremsendes nu til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, og Kommissionen håber på en hurtig vedtagelse som led i den fælles beslutningstagningsprocedure. Efter vedtagelsen skal det nye direktiv gennemføres i national lovgivning i samtlige EU-medlemsstater senest et år efter ikrafttrædelsen.

Flere oplysninger findes på:

MEMO om skattemæssig gennemsigtighed for multinationale selskaber

Meddelelse om skattemæssig gennemsigtighed for multinationale selskaber

Konsekvensanalyse vedrørende skattemæssig gennemsigtighed for multinationale selskaber

Oplysninger om pakken til bekæmpelse af skatteundgåelse

MEMO om pakken til bekæmpelse af skatteundgåelse

Oplysninger om den politiske aftale om landeopdelt rapportering mellem skattemyndigheder

[1] http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm

IP/16/1349


Side Bar