Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság vitát indít a határigazgatást és a belső biztonságot előmozdító megerősített és intelligens információs rendszerek jövőbeli keretéről

Brüsszel, 2016. április 6.

A Bizottság vitát indít a határigazgatást és a belső biztonságot előmozdító megerősített és intelligens információs rendszerek jövőbeli keretéről

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a határigazgatást és a biztonságot előmozdító megerősített és intelligens információs rendszerekről szóló közleményt, amely különböző lehetőségeket vázol fel arra vonatkozóan, hogy a meglévő és jövőbeli információs rendszerek miként javíthatják a külső határok igazgatását és a belső biztonságot az EU-ban. A mai közleménnyel elindul az uniós adatkezelés strukturális továbbfejlesztésének folyamata, az alapvető jogok – különösen a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok – maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A közlemény olyan intézkedéseket mutat be, amelyek az információs hézagok kitöltése céljából javítják a meglévő információs rendszerek, illetve az esetleges új rendszerek működését és interoperabilitását.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A határőrizeti és a bűnüldöző hatóságok számára megfelelő hozzáférést kell biztosítani valamennyi meglévő adatbázishoz, ezáltal elősegítve konkrét feladataik ellátását. A jobb információmegosztást az európai biztonsági stratégia egyik kiemelt cselekvési területeként azonosítottuk, aminek helytállóságát a közelmúltbeli merényletek is alátámasztják. Meg fogjuk találni e cél megvalósításának módját, ugyanakkor gondoskodni fogunk arról, hogy az egyének adatai megfelelő védelemben részesüljenek és a magánélethez való jogukat ne érje sérelem. Egyáltalán nem valamiféle uniós Nagy Testvér létrehozásáról van szó, hanem arról, hogy a határőrizeti és védelmi hatóságaink intelligens, arányos és körültekintően szabályozott hozzáféréssel rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges valamennyi információhoz – hogy megvédhessenek minket és szabadságainkat.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket mondta: „A területünkön elkövetett terrorista támadások rámutattak a biztonságunkat fenyegető veszélyre, miközben egy minden korábbinál nagyobb léptékű migrációs válsággal kell szembenéznünk. Az információmegosztás mindkét jelenség szempontjából kulcsfontosságú tényező. Határőreink, vámhatóságaink, rendőrtisztjeink és igazságügyi hatóságaink számára biztosítani kell a szükséges információkhoz és a megfelelő eszközökhöz való hozzáférést, hogy gyorsan, hatékonyan és eredményesen léphessenek fel e területeken.”

Számos olyan uniós szintű információs rendszer létezik, amely a határőrök és a rendőrök számára tájékoztatást nyújt a határokat átlépő személyekről, ám az érintett hatóságok hozzáférési jogosultsága és az adatkezelési struktúra nem alkalmas a jelenlegi kihívások kezelésére. Az információs rendszerek interoperabilitását már az európai biztonsági stratégia, továbbá az Európai Tanács és a Bel- és Igazságügyi Tanács is kiemelkedő jelentőségű kihívásként azonosította.

A ma kezdődő munkafolyamat kiegészíti az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozására és az utas-nyilvántartási adatállományról szóló irányelvre vonatkozó meglévő javaslatokat, valamint a határregisztrációs rendszerre irányuló, a mai napon előterjesztett felülvizsgált javaslatokat. A Bizottság úgy döntött, hogy a folyamat kezdeti lendületének biztosítása érdekében az informatikai rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoportot hoz létre uniós ügynökségek, nemzeti szakértők és intézményi érdekelt felek bevonásával. A Bizottság a szakértői csoport tevékenységére építve konkrét elképzeléseket terjeszt majd az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyek a további teendőkről szóló közös vita alapjául fognak szolgálni.

Az együttgondolkodási folyamat részeként a Bizottság ki fogja kérni a 29. cikk szerinti munkacsoportban részt vevő európai adatvédelmi biztos és nemzeti adatvédelmi hatóságok véleményét is. Az alapvető jogok tiszteletben tartása megfelelően kialakított és helyesen használt technológiát és információs rendszereket követel meg. A technológia és az információs rendszerek segíthetnek a közigazgatási szerveknek a polgárok alapvető jogainak megvédése terén. A Bizottság célja egy olyan stratégia kidolgozása, amely az adatvédelmi előírások teljes mértékű tiszteletben tartása mellett javítja külső határaink védelmét és fokozza belső biztonságunkat.

Háttér-információk

Az európai társadalom egyik fő jellegzetessége a mobilitás. Nap mint nap uniós polgárok és harmadik országbeli állampolgárok milliói lépik át a belső és külső határokat. 2015-ben 50 milliónál is több nem uniós polgár látogatott az EU-ba, ami több mint 200 millió határátlépéssel járt a schengeni térség külső határain. Az ilyen szabályos áramlásokon túl a Szíriában dúló konfliktus és a máshol kialakult válságok nyomán egyedül a 2015-ös évben 1,8 millió szabálytalan határátlépés történt Európa külső határain.

A belső határok nélküli schengeni térség létrehozása lényeges előnyöket hozott az európai polgárok és vállalkozások számára egyaránt. A magas szintű belső biztonság és a személyek schengeni térségen belüli szabad mozgásának biztosítása érdekében a schengeni térség belső határainak hiányát erős és megbízható külső határokkal kell ellensúlyozni.

Számos olyan uniós szintű információs rendszer létezik, amely a határőrök és a rendőrök számára megfelelő tájékoztatást nyújt a határokat átlépő személyekről. A tagállamoknak és az érintett uniós ügynökségeknek maradéktalanul ki kell használniuk a meglévő információs rendszereket, és minden ilyen információs rendszer között meg kell teremteni a szükséges technikai kapcsolatot, amennyiben erre még nem került sor. Szintén sürgető feladat az uniós adatbázisok adatellátottsága terén tapasztalható tartós hiányosságok orvoslása, valamint az Unió egészére kiterjedő információcsere megvalósítása.

Amennyiben szükséges és kivitelezhető, össze kell kapcsolni és interoperábilissá kell tenni az információs rendszereket a jövőben. Elő kell mozdítani a több rendszerben való egyidejű keresés lehetőségét, ezáltal biztosítva, hogy a határőrök és/vagy a rendőrök minden lényeges információhoz hozzáférjenek a feladataik ellátásához szükséges időben és helyen.

Az adatkezelés struktúrájában moduláris megközelítést kell érvényesíteni, maradéktalanul ki kell aknázni a technológiai fejlesztéseket, és a beépített adatvédelem elvéből kell kiindulni. A kezdetektől fogva biztosítani kell valamennyi alapvető jog tiszteletben tartását mind az uniós polgárok, mind a harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, az Alapjogi Chartával összhangban.

További információk

Közlemény: Megerősített és intelligens információs rendszerek a határigazgatás és a biztonság szolgálatában

TÁJÉKOZTATÓ: Az intelligens határellenőrzésről szóló csomag: Kérdések és válaszok

Sajtóközlemény: Megerősített és intelligens uniós határellenőrzés: a Bizottság határregisztrációs rendszer létrehozását javasolja

TÁJÉKOZTATÓ: Megerősített és intelligens határellenőrzés az Európai Unióban – A határregisztrációs rendszer

IP/16/1248

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar