Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Boljše pravno urejanje: Komisija podprla boljšo pripravo zakonodaje in imenovala člane platforme REFIT

Bruselj, 16. decembra 2015

Boljše pravno urejanje: Komisija podprla boljšo pripravo zakonodaje in imenovala člane platforme REFIT

Komisija je 15. decembra odobrila nov medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje v sodelovanju z Evropskim parlamentom in Svetom za izboljšanje kakovosti in rezultatov evropske zakonodaje. Sporazum bo začel veljati, ko ga bodo potrdile vse tri institucije. Komisija je danes tudi odobrila imenovanje 18-članske skupine deležnikov nove platforme REFIT – pomembnega orodja za iskanje možnosti izboljšanja obstoječe zakonodaje s pomočjo tistih, ki jo morajo vsak dan izpolnjevati in imajo od nje koristi. To sta pomembna koraka pri izvajanju Sporočila o boljšem pravnem urejanju za boljše rezultate, ki ga je Komisija sprejela maja 2015.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Komisija se je zavezala k spremenjenemu načinu dela v Bruslju in to sta dva pomembna koraka. Vse tri institucije so se dogovorile, da bodo svojo energijo usmerile v skupne prednostne naloge, kjer je očitna potreba po ukrepanju na evropski ravni, in da bodo enako pozornost namenile pregledovanju in izboljševanju obstoječih pravil. Platforma REFIT nam bo s svojim znanjem pomagala pri oblikovanju odprtega, preglednega in vključujočega dialoga o tem, kako najbolje odpraviti nepotrebne obremenitve in izboljšati kakovost naše zakonodaje.“

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje bo prinesel spremembe v celotnem ciklu priprave politik, od posvetovanja in ocene učinka do sprejetja, izvajanja in vrednotenja zakonodaje EU. Besedilo, ki ga je danes podprl kolegij, je bilo pripravljeno v pogajanjih s Parlamentom in Svetom in ga morajo pred začetkom veljavnosti odobriti vse tri institucije. Besedilo je včeraj podprl Svet za splošne zadeve, Evropski parlament pa začenja s svojim notranjim postopkom odobritve.

Novi medinstitucionalni sporazum postavlja temelje za skupne sporazume o ključnih temah, ki bi jih morali zakonodajni organi obravnavati prednostno, vključno s postopki poenostavitve obstoječe zakonodaje. Dogovori, ki so bili uporabljeni za pripravo delovnega programa Komisije za leti 2015 in 2016, bodo zdaj formalizirani in vse tri institucije bodo pripravile skupne izjave o političnih prednostnih nalogah. Zakonodajalci bodo, kjer je mogoče, vključili klavzule o pregledu v vse predpise EU, kar bo omogočilo boljšo pripravo prihodnjih vrednotenj zakonodaje EU in boljše merjenje rezultatov. Vse tri institucije so tudi ponovno potrdile svojo zavezanost uporabi ocene učinka in se zavezale, da bodo upoštevale rezultate ocen učinka, ki jih med zakonodajnim postopkom izvede Komisija. Vse tri institucije ne postavljajo pod vprašaj pravice držav članic, da dopolnijo zakonodajo EU, vendar se zavedajo, da je treba države članice spodbuditi k transparentnosti glede tega dodatnega vira morebitnih koristi in stroškov.

Platforma REFIT povezuje strokovnjake iz gospodarstva, civilne družbe, socialnih partnerjev, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij ter držav članic. Kolegij je danes na podlagi razpisa za zbiranje kandidatur imenoval 18-člansko skupino deležnikov platforme, ki bodo skupaj z dvema strokovnjakoma, ki ju imenujeta Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ter vladno skupino, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz držav članic, sodelovali na plenarnem zasedanju platforme. Obe skupini se bosta na plenarnem zasedanju pod vodstvom prvega podpredsednika Fransa Timmermansa prvič sestali 29. januarja 2016.

Glavna naloga platforme bo podpora boljšemu doseganju ciljev politike s predlogi, kako poenostaviti zakonodajo EU in izvedbene ukrepe držav članic ter kako zmanjšati nepotrebno regulativno obremenitev. Platforma bo preučila predloge javnosti, začenši s tistimi, ki so jih predložili deležniki in državljani prek spletnega orodja „Zmanjšajte breme“. Predloge javnosti, za katere meni, da si zaslužijo največ pozornosti, bo posredovala Komisiji ali zadevni državi članici. Komisija bo sistematično pojasnjevala, kako namerava ukrepati.

Osnovne informacije

Komisija je maja 2015 predstavila svoje sporočilo o boljšem pravnem urejanju za boljše rezultate, v katerem je opredelila številne inovativne načine oblikovanja politik v Bruslju. Paket je vključeval osnutek medinstitucionalnega dogovora, ki je bil dosežen v zadnjih mesecih z Evropskim parlamentom in Svetom, in predlog za vzpostavitev platforme REFIT, novega odbora za regulativni nadzor za spremljanje kakovosti ocen učinka Komisije in nova spletna orodja za odpiranje oblikovanja politike in pregledovanje povratnih informacij deležnikov v zvezi z obstoječo zakonodajo. Program ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), v okviru katerega se ocenjuje obstoječa zakonodaja EU, da bi bila ta bolj uspešna in učinkovita brez ogrožanja ciljev politike, je bil z majskim paketom okrepljen.

Več informacij

Vprašanja in odgovori o boljšem pravnem urejanju

Osnutek medinstitucionalnega sporazuma, ki ga je odobrila Komisija

Platforma REFIT o ustreznosti predpisov EU

Sporočilo za javnost o agendi za boljše pravno urejanje

Vprašanja in odgovori o boljšem pravnem urejanju

Sporočilo o boljšem pravnem urejanju za boljše rezultate

Delovni program Komisije

Program REFIT

Portal Zmanjšajte breme

IP/15/6300

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar