Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Napredak u području bolje regulative: Komisija podržala dogovor o boljoj izradi zakonodavstva i imenovala članove platforme REFIT

Bruxelles, 16 prosinac 2015

Napredak u području bolje regulative: Komisija podržala dogovor o boljoj izradi zakonodavstva i imenovala članove platforme REFIT

Komisija je 15. prosinca podržala novi Međuinstitucijski sporazum s Europskim parlamentom i Vijećem o boljoj izradi zakonodavstva u cilju poboljšanja kvalitete i rezultata europskog zakonodavstva. Sporazum će stupiti na snagu nakon što ga odobre sve tri institucije. Komisija je danas odobrila i imenovanje 18 članova skupine dionika nove platforme REFIT, koja je važan alat za pronalaženje načina na koji bi se postojeći propisi mogli poboljšati uz pomoć građana koji te propise moraju poštovati i koji od njih imaju koristi u svakodnevnom životu. To su važni koraci u provedbi Komunikacije o boljoj regulativi za bolje rezultate koju je Komisija donijela u svibnju 2015.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Komisija je odlučna promijeniti svoj način rada u Bruxellesu, a to su dva važna koraka u tom smjeru. Tri institucije složile su se da će se usredotočiti na dogovorene prioritete kod kojih je očito potrebno djelovanje na razini EU-a i jednaku pozornost posvetiti preispitivanju i poboljšavanju postojećih pravila. Osim toga, stručno znanje članova platforme REFIT pomoći će nam da ostvarimo otvoren, transparentan i inkluzivan dijalog o tome kako na najbolji način ukloniti nepotrebne prepreke i poboljšati kvalitetu naših propisa.”

Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva uvest će se promjene u cijelom ciklusu donošenja politika, od savjetovanja i procjene učinka do donošenja, provedbe i ocjenjivanja zakonodavstva EU-a. Tekst koji je Kolegij danas podržao sastavljen je u pregovorima s Parlamentom i Vijećem, a prije stupanja na snagu moraju ga odobriti sve tri institucije. Vijeće za opće poslove jučer je dalo svoju potporu tekstu, a Europski parlament upravo pokreće svoj interni postupak odobravanja.

Novim Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva moraju se postići dogovori o ključnim temama kojima bi zakonodavci trebali dati prednost, uključujući pojednostavnjenje postojećih propisa. Sporazumi koji su upotrijebljeni za pripremu programa rada Komisije u 2015. i 2016. sada će se formalizirati i sve tri institucije dat će zajedničke izjave o političkim prioritetima. Zakonodavci će u sve zakonodavne akte EU-a za koje to bude moguće uključiti klauzule o ocjenjivanju kojima bi se ubuduće trebalo omogućiti bolje ocjenjivanje i mjerenje rezultata. Nadalje, tri institucije ponovno ističu važnost izrade procjena učinka, pri čemu se obvezuju da će tijekom zakonodavnog postupka uzimati u obzir doprinos Komisije u izradi procjena učinka. Ne dovodeći u pitanje pravo država članica da nadopunjuju zakonodavstvo EU-a, tri institucije jasno prepoznaju potrebu poticanja država članica na transparentnost u pogledu tog dodatnog izvora mogućih koristi i troškova.

Platforma REFIT okuplja stručnjake iz poslovnog svijeta i civilnog društva, iz redova socijalnih partnera te iz Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i država članica. Danas je Kolegij na temelju otvorenog natječaja za kandidate imenovao 18 članova skupine dionika nove platforme REFIT. Oni će uz još dva stručnjaka koja imenuju Gospodarski i socijalni odboru i Odbor regija i stručnjake iz država članica, koji čine skupinu predstavnika vlada, činiti plenarnu skupinu Platforme. Obje skupine prvi put će se sastati na plenarnoj sjednici koja će se održati 26. siječnja 2016., a njome će predsjedati prvi potpredsjednik Frans Timmermans.

Glavna zadaća platforme bit će rad na uspješnijem ostvarivanju ciljeva politika tako što će davati prijedloge za pojednostavnjenje prava EU-a i provedbenih mjera država članice te za smanjenje nepotrebnih regulatornih opterećenja. Članovi platforme imat će zadatak ispitati prijedloge građana, počevši od onih koje su dionici i građani podnijeli na portalu „Smanjenje opterećenja”. Prijedloge za koje smatraju da zaslužuju najviše pozornosti proslijedit će Komisiji ili dotičnim državama članicama. Komisija će sustavno objašnjavati daljnje korake koje namjerava poduzeti.

Kontekst

U svibnju 2015. Komisija je predstavila svoju Komunikaciju o boljoj regulativi za bolje rezultate u kojoj je navela niz novosti u načinu izrade zakonodavstva u Bruxellesu. U okviru tog paketa objavljen je nacrt Međuinstitucijskog sporazuma o kojem se posljednjih mjeseci pregovaralo s Parlamentom i Vijećem te prijedlog osnivanja platforme RETFIT, novog Odbora za analizu regulative koji bi trebao pratiti kvalitetu Komisijinih procjena učinka i uvođenja novih internetskih alata za približavanje procesa donošenja politika građanima i preispitivanje komentara dionika o postojećim propisima. Paketom koji je objavljen u svibnju ojačan je Program za prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT) u okviru kojeg se ocjenjuje postojeće zakonodavstvo EU-a s namjerom da ga se učini učinkovitijim i djelotvornijim ne dovodeći pritom u pitanje političke ciljeve.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori o stanju Agende za bolju regulativu

Nacrt Međuinstitucijskog sporazuma koji je potvrdila Komisija

Platforma REFIT

Priopćenje za tisak o Agendi za bolju regulativu

Obavijest o Agendi za bolju regulativu

Komunikacija o boljoj regulativi za bolje rezultate

Radni program Europske komisije

Program REFIT

Portal „Smanjenje opterećenja”

IP/15/6300

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar