Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predlaga sodobna pravila za digitalne pogodbe, da se poenostavita in spodbudita dostop do digitalnih vsebin in spletna prodaja po vsej EU

Bruselj, 9. decembra 2015

Komisija danes uresničuje svojo strategijo enotnega digitalnega trga s predstavitvijo dveh predlogov za okrepitev varstva potrošnikov, ki kupujejo prek spleta po vsej EU, in v podporo podjetjem pri širjenju spletne prodaje.

Eden od stebrov strategije digitalnega trga je zagotovitev boljšega dostopa potrošnikov in podjetij do spletnega blaga in storitev po vsej Evropi. E-poslovanje je v porastu, vendar podjetja in potrošniki v Evropi še vedno ne izkoriščajo velikega dela njegovega potenciala: v EU le 12 % trgovcev na drobno prek spleta prodaja kupcem v drugih državah članicah EU, trikrat toliko (37 %) pa kupcem znotraj lastne države. Podobno velja tudi za potrošnike, saj jih iz druge države članice EU prek spleta kupuje le 15 %, v lastni državi pa jih po taki poti kupuje približno trikrat toliko (44 %).

Evropska komisija je danes sprejela dva predloga: prvi obravnava dobavo digitalnih vsebin (npr. pretakanje glasbe), drugi pa spletno prodajo blaga (npr. nakup oblačil prek spleta). Predloga odpravljata glavne ovire za čezmejno poslovanje v EU: pravno razdrobljenost na področju potrošniškega pogodbenega prava in z njo povezane visoke stroške za podjetja ter nizko stopnjo zaupanja potrošnikov pri spletnem nakupovanju v drugi državi.

Podpredsednik Komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Ko s spleta prenesete film ali glasbo, ju mora biti mogoče predvajati. Če temu ni tako, bi morali imeti možnost odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo denarja. Danes predstavljena predloga bosta potrošnikom na spletu zagotovila več pravic, tako da bodo lahko z zaupanjem naročali blago in storitve iz drugih držav EU. Podjetja, zlasti najmanjša, bodo imela manjše stroške pri širjenju prek meja, saj bo namesto neenotnih nacionalnih predpisov veljal skupen sklop pravil EU. Zdaj se uresničuje enotni digitalni trg, ki bo izboljšal vsakodnevno življenje ljudi, ki je prepredeno z digitalnim svetom“.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Današnja predloga bosta potrošnike spodbudila k nakupovanju prek meja, podjetjem, zlasti malim in srednjim, pa omogočila enostavnejše poslovanje pri spletni prodaji po vsej Evropi. Internet je odpravil tehnične ovire za enotni digitalni trg, s predlogoma o digitalnih pogodbah pa želimo odpraviti tudi pravne ovire. Uskladitev pogodbenih pravic po vsej EU bo olajšala dobavo tako digitalnih vsebin kot blaga po vsej Evropi. Potrošnikom bodo koristila preprosta in posodobljena pravila, podjetjem pa večja pravna varnost ter cenejši in preprostejši načini za širitev njihovih dejavnosti. Potrošniki bodo tako dobili večjo izbiro ob konkurenčnih cenah.“ 

Odstranitev ovir, ki izhajajo iz razlik med ureditvami pogodbenega prava, bo po pričakovanjih koristila celotnemu evropskemu gospodarstvu. Potrošnikom v drugih državah članicah naj bi začelo prodajati več kot 122 000 evropskih podjetij, skupno število potrošnikov, ki prek spleta kupujejo v drugih državah EU, pa bi se lahko dvignilo do 70 milijonov. To bo odprlo nove trge, zlasti za mala in srednja podjetja, okrepilo konkurenco in spodbudilo gospodarsko rast. Nižje maloprodajne cene bodo po pričakovanjih povečale potrošnjo v EU za 18 milijard evrov, BDP EU pa naj bi se zvišal za 4 milijarde evrov.

Potrošnikom bosta koristi prinesli višja raven varstva potrošnikov in večja izbira izdelkov po konkurenčnejših cenah:

  • Obrnjeno dokazno breme:Če na primer italijanski potrošnik danes ugotovi, da ima izdelek, ki ga je prek spleta kupil pred več kot šestimi meseci, napako in od prodajalca zahteva, naj izdelek popravi ali nadomesti, ta od njega lahko zahteva dokaz, da je bila napaka prisotna že ob dobavi izdelka. V skladu s predlaganimi novimi pravili bo imel potrošnik na voljo dveletno garancijsko dobo. V tem času bo lahko zahteval odpravo napake, ne da bi moral dokazovati, da je bila ta prisotna že ob dobavi.
  • Jasne in posebne pravice v zvezi zdigitalnimi vsebinami: Potrošnik, ki na primer s spleta prenese igro, ki nato ne deluje pravilno, lahko sedaj kot nadomestilo prejme samo popust za prihodnji prenos drugih iger. V skladu s predlagano direktivo bodo potrošniki lahko zahtevali odpravo tovrstnih težav. Če ta ne bi bila izvedljiva oziroma ustrezno opravljena, pa bodo lahko zahtevali znižanje cene ali odstop od pogodbe ob vračilu denarja v celoti.

Podjetja bodo lahko na podlagi istega sklopa določb pogodbenega prava prek spleta dobavljala digitalne vsebine in prodajala blago potrošnikom po vsej EU:

  • Načelo pravne varnosti in podjetjem prijazno okolje: Podjetja morajo dandanes vlagati čas in denar v prilagajanje določbam pogodbenega prava v državah članicah, v katere prodajajo. Ob predlaganih pravilih se podjetjem ne bo več treba ukvarjati s tako razdrobljenostjo predpisov, saj bodo potrošnikom v vseh državah članicah lahko dobavljala digitalne vsebine oziroma prodajala blago na podlagi istega sklopa določb pogodbenega prava.
  • Prihranek stroškov za podjetja: Podjetja se danes srečujejo z enkratnim stroškom v višini 9 000 evrov za prilagoditev nacionalnemu sistemu pogodbenega prava vsake posamezne države članice, v katero želijo prodajati. To pomeni, da bi podjetje, ki bi želelo prodajati v vseh ostalih 27 državah članicah EU, zaradi novih vseevropskih pravil lahko prihranilo do 243 000 evrov.

 Ozadje

  • Pri danes predstavljenih novih pravilih o avtorskih pravicah (sporočilo za medije) in digitalnih pogodbah gre za prve zakonodajne predloge v okviru strategije enotnega digitalnega trga. Do konca prihodnjega leta bo predstavljenih skupaj 16 pobud.
  • Celoten potencial spletne prodaje v EU še ni izkoriščen v zadostni meri: v letu 2014 je delež e-poslovanja v sektorju trgovine na drobno znašal 7,2 %, v ZDA pa je dosegel 11,6 %.
  • V zakonodaji EU je tudi opazna vrzel na področju digitalnih vsebin z napako. Večina držav članic še nima zakonodaje, ki bi urejala to področje. Pravila o varstvu potrošnikov so na nekaterih področjih sicer že usklajena po vsej EU, vendar ostajajo razlike med nacionalnimi sistemi potrošniškega pogodbenega prava. Podjetja imajo zaradi tega dodatne stroške, hkrati pa te razlike vplivajo tudi na zaupanje potrošnikov v čezmejno nakupovanje. Zlasti v zvezi s pravicami potrošnikov v primeru blaga z napako je v Evropi še vedno v veljavi 28 med seboj deloma različnih sklopov potrošniškega pogodbenega prava, saj veljajo le minimalne zahteve EU.

Več informacij

Druge uporabne povezave:

Napoved predsednika Junckerja o evropskem enotnem digitalnem trgu (video)

Spletna stran o enotnem digitalnem trgu (#DigitalSingleMarket)

Enotni digitalni trg za Evropo: 16 pobud Komisije za njegovo uresničitev (6. maj 2015)

Spletna stran podpredsednika Komisije in komisarja za enotni digitalni trg Andrusa Ansipa (@Ansip_EU)

Spletna stran evropske komisarke za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věre Jourove (@VeraJourova)

Politične usmeritve predsednika Junckerja

Delovni program Komisije za leto 2016

IP/15/6264

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar