Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Tabloul de bord al UE în domeniul transporturilor arată o îmbunătățire a transporturilor în statele membre

Bruxelles, 20 noiembrie 2015

Astăzi, Comisia Europeană a publicat a doua ediție a „Tabloului de bord al UE în domeniul transporturilor”, care compară rezultatele înregistrate de statele membre în 29 de categorii de transport.

Astăzi, Comisia Europeană a publicat a doua ediție a „Tabloului de bord al UE în domeniul transporturilor”, care compară rezultatele înregistrate de statele membre în 29 de categorii de transport. Evidențiind domeniile care necesită investiții prioritare și măsuri de politică, tabloul de bord are ca obiectiv să ajute statele membre să își îmbunătățească sistemele naționale de transport. Creșterea sustenabilității și a eficienței transporturilor în Europa contribuie la crearea unei uniuni energetice cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice, precum și la aprofundarea pieței interne - două priorități ale Comisiei Europene.

Violeta Bulc, comisarul UE pentru transporturi, a declarat: „Tabloul de bord din 2015 arată cât de dinamic este sectorul european al transporturilor. Sunt încântată să constat că s-au realizate progrese bune în raport cu anul trecut, de exemplu în ceea ce privește calitatea infrastructurii și deschiderea piețelor transportului feroviar de marfă. Tabloul de bord indică, de asemenea, ce mai trebuie făcut pentru a crea locuri de muncă în sectorul transporturilor sau pentru a îmbunătăți durabilitatea acestuia.”

Tabloul de bord reunește date provenite din diverse surse publice (precum Eurostat, Agenția Europeană de Mediu și Forumul Economic Mondial). În urma publicării primei ediții a tabloului de bord în 2014 (IP/14/414), Comisia a rafinat indicatorii și a îmbunătățit prezentarea vizuală a tabloului de bord. Începând cu ediția din acest an, este posibil, de asemenea, să se monitorizeze progresele statelor membre de-a lungul timpului. Per ansamblu, statele membre au realizat progrese bune în comparație cu prima ediție a tabloului de bord.

Țările de Jos se află pe primul loc în ediția din acest an, cu rezultate foarte bune la 16 categorii, urmate de Suedia, FinlandaRegatul Unit și Danemarca. Fișa de țară a României este disponibilă aici.

Tabloul de bord poate fi consultat fie în funcție de țară, fie în funcție de una dintre următoarele teme:

  • piața internă (inclusiv indicatori privind deschiderea pieței serviciilor feroviare, proceduri judiciare în curs privind încălcarea dreptului UE și rata de transpunere a directivelor UE în domeniul transporturilor în legislația națională);
  • investiții și infrastructură [inclusiv calitatea infrastructurii pentru diferitele moduri de transport și ratele de finalizare a rețelei transeuropene de transport (TEN-T)];
  • uniune energetică și inovare (inclusiv ponderea energiei din surse regenerabile în consumul de carburant din sectorul transporturilor, autoturismele noi care utilizează combustibili alternativi și durata petrecută de conducătorii auto în ambuteiaje); și
  • cetățeni (inclusiv siguranța transportului rutier și feroviar, femeile angajate în transporturi și satisfacția consumatorilor față de diferitele moduri de transport).

În tabelele obținute, primele 5 țări fruntașe sunt marcate cu verde, iar ultimele 5, cu cele mai slabe rezultate, sunt evidențiate cu roșu. Tabelul următor indică de câte ori apare fiecare țară printre fruntași și de câte ori printre statele cu cele mai slabe rezultate. Punctajul total este calculat prin scăderea punctajelor negative din cele pozitive:

State membre

Printre primele 5

Printre ultimele 5

Total

NL

16

1

15

SE

13

3

10

FI

12

3

9

UK

11

3

8

DK

9

2

7

DE

9

4

5

EE

12

8

4

AT

6

2

4

LV

8

5

3

FR

6

3

3

LU

6

3

3

MT

6

3

3

IE

6

4

2

ES

8

7

1

SI

7

6

1

SK

5

4

1

PT

4

4

0

LT

8

9

-1

BE

5

6

-1

HU

5

7

-2

CZ

2

4

-2

CY

5

8

-3

BG

6

10

-4

HR

4

9

-5

IT

4

10

-6

EL

1

9

-8

PL

3

14

-11

RO

3

15

-12

 

Pentru mai multe informații

Pentru mai multe informații referitoare la fiecare țară în parte, vă rugăm să consultați MEMO/15/6118.

Urmăriți-ne pe Twitter:

@Bulc_EU

@Transport_EU

 

IP/15/6117

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar