Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Predseda Juncker uviedol do života núdzový trustový fond EÚ na riešenie základných príčin neregulárnej migrácie v Afrike

Valletta 12. november 2015

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ a ďalšími európskymi darcami uviedol do života Núdzový trustový fond EÚ pre stabilitu a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v Afrike.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes spolu s niektorými hlavami európskymi štátov uviedol vo Vallete do života Núdzový trustový fond EÚ pre stabilitu a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v Afrike.

 

Predseda Juncker v tejto súvislosti uviedol: „EÚ už mnoho rokov v rámci dlhodobej rozvojovej spolupráce významne prispieva k riešeniu základných príčin chudoby a migrácie. Dnes sme sa pohli ešte o krok ďalej. Núdzový trustový fond pre Afriku, ktorý bol zriadený v rekordne krátkom čase, je ďalším dôkazom toho, že EÚ je odhodlaná rýchlo reagovať na veľké výzvy, ktorým v tejto oblasti v súčasnosti čelíme. Ak chceme, aby fond splnil svoj účel, musíme pri riešení základných príčin neregulárnej migrácie a podpore ekonomických a rovnakých príležitostí, bezpečnosti a rozvoja spolupracovať s ostatnými európskymi krajinami a našimi partnerskými krajinami v Afrike. V záujme zvýšenia dôveryhodnosti trustového fondu pre Afriku a našich opatrení by som privítal, keby do fondu prispelo viac členských štátov – aby sa tak suma 1,8 miliardy EUR, ktorú vložila EÚ, primerane zvýšila."

 

Núdzový trustový fond pozostáva z 1,8 miliardy EUR, ktoré boli poskytnuté z finančných nástrojov EÚ, a z príspevkov členských štátov EÚ a ďalších darcov. Príspevky v celkovej výške približne 81,3 miliónov EUR doteraz prisľúbilo dvadsaťpäť členských štátov EÚ a dva nečlenské štáty (Nórsko a Švajčiarsko). S pomocou núdzového trustového fondu bude môcť EÚ inovačným spôsobom zintenzívniť spoločné opatrenia, ktorými reaguje na súčasné výzvy v tejto oblasti, a rozšíriť svoju existujúcu rozvojovú spoluprácu zameranú na pomoc najslabším a najzraniteľnejším krajinám celej Afriky. Tento fond je dôležitým nástrojom na účinné vykonanie akčného plánu, ktorý sa má prijať na samite vo Vallette. Opatrenia financované z prostriedkov fondu sa budú realizovať v regióne Sahel, oblasti Čadského jazera, Africkom rohu a na severe Afriky. Práve cez tieto oblasti prechádzajú hlavné migračné trasy z Afriky do Európy. Projekty financované z trustového fondu, zamerané na riešenie regionálnych migračných tokov a súvisiacich cezhraničných výziev, môžu byť prínosné aj pre krajiny susediace s týmito oblasťami.

 

V záujme zabezpečenia rýchleho začatia činností sa prvé zasadnutie strategickej rady núdzového trustového fondu EÚ uskutoční už dnes vo Vallette. Rada trustového fondu pozostáva zo zástupcov členských štátov a ďalších darcov a predsedá jej Európska komisia. K spolupráci boli prizvané aj partnerské krajiny a regionálne organizácie.


Súvislosti

Samit o migrácii, ktorý sa koná vo Vallette

Migrácia je už dlhodobo jednou z hlavných tém vzťahov medzi EÚ a Afrikou. EÚ a jej členské štáty už teraz v Afrike investujú finančné prostriedky vo výške viac ako 20 miliárd EUR ročne, v podobe oficiálnej rozvojovej pomoci zameranej na riešenie základných príčin migrácie.Súčasná utečenecká kríza však ukázala, že je načase zintenzívniť túto spoluprácu medzi Európou a Afrikou na základe partnerstva a spoločnej zodpovednosti. Oba svetadiely sú odhodlané zlepšiť spôsob riadenia migrácie.

 

Samit vo Vallette zvolala Európska rada v apríli 2015 s cieľom prediskutovať otázky migrácie s africkými a ďalšími kľúčovými krajinami, ktorých sa týka. Jedným z hlavných výsledkov tohto samitu je núdzový trustový fond pre Afriku. Na samite vo Vallette by sa mal prijať aj akčný plán na zintenzívnenie spolupráce v oblasti migrácie zahŕňajúci konkrétne opatrenia na:

 

  • maximalizáciu prínosov migrácie z hľadiska rozvoja a riešenie jej základných príčin,
  • zabezpečenie lepšej organizácie legálnych ciest migrácie a mobility,
  • zabezpečenie medzinárodnej ochrany pre migrantov a žiadateľov o azyl,
  • zintenzívnenie boja proti zločineckým sieťam zapojeným do prevádzania migrantov a obchodovania s ľuďmi,
  • zintenzívnenie spolupráce týkajúcej sa problematiky návratu a readmisie.

 

Ďalšie informácie

Informačný list o núdzovom trustovom fonde pre Afriku

Informačný list o spolupráci medzi EÚ a Afrikou v oblasti migrácie

Webová stránka Európskej rady o samite o migrácii, ktorý sa koná vo Vallette

Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

IP/15/6055

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar