Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα για το 2016

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αλιευτικές ποσοστώσεις (Συνολικά Επιτρεπόμενα Αλιεύματα/TAC) για το 2016 στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα.

Με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έλαβε, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθούν ή να αυξηθούν οι ποσοστώσεις για 35 ιχθυαποθέματα και να μειωθούν τα αλιεύματα για 28.

Προτείνει αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων για να βοηθήσει τους αλιείς να προσαρμοστούν στη νέα υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων. Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή προτείνει συμπληρωματικές ποσοστώσεις («top ups») για όλα τα είδη αλιείας που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης από το 2016. Αυτή η συμπληρωματική ποσόστωση έχει ως στόχο να αποζημιώσει τους αλιείς για τα πρόσθετα αλιεύματα που θα πρέπει να εκφορτώνουν. Με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που αναμένονται για τα μέσα Νοεμβρίου, η Επιτροπή θα προτείνει εντός του τρέχοντος μηνός αύξηση των αλιευμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ποσοτήτων που πρέπει να εκφορτώνονται.

Στόχος της Επιτροπής, και ένας από τους πυλώνες της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), είναι να αλιεύονται όλα τα ιχθυαποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα, σύμφωνα με την αρχή της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ). Η αλιεία σε επίπεδα Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης επιτρέπει στον αλιευτικό κλάδο να αλιεύει τη μεγαλύτερη ποσότητα ψαριών διατηρώντας ταυτόχρονα υγιή τα ιχθυαποθέματα. Η Επιτροπή προτείνει να φθάσουν τα ιχθυαποθέματα σε επίπεδα Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έλαβε από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). Φέτος, δόθηκαν γνωμοδοτήσεις για 34 ιχθυαποθέματα.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Καρμένου Βέλα, δήλωσε τα εξής: "Ο στόχος μου είναι φιλόδοξος και ξεκάθαρος: θέλω να επαναφέρουμε το ταχύτερο δυνατό όλα τα ιχθυαποθέματα σε υγιή και βιώσιμα επίπεδα. Με χαροποιεί το γεγονός ότι για ορισμένα από αυτά μπορούμε να προτείνουμε αυξήσεις ποσοστώσεων και να επιτύχουμε Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση το 2016. Οι προσπάθειες των αλιέων μας έφεραν αποτέλεσμα και είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε στη μετάβασή τους προς τη νέα υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων. Ωστόσο, για άλλα ιχθυαποθέματα πρέπει να γίνουν μειώσεις, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το μέλλον τους."

Η πρόταση θα παρουσιαστεί από τον επίτροπο Βέλα και θα υποβληθεί προς συζήτηση στους υπουργούς των κρατών μελών στο Συμβούλιο Αλιείας του Δεκεμβρίου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η σημερινή πρόταση είναι η ετήσια πρόταση που καθορίζει την ποσότητα των ψαριών που θα μπορούν οι αλιείς της ΕΕ να αλιεύσουν το επόμενο έτος από τα κύρια εμπορικά ιχθυαποθέματα. Καλύπτει τα αποθέματα που διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΕ καθώς και τα αποθέματα που τελούν υπό κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες, όπως η Νορβηγία, ή μέσω των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ) στους ωκεανούς όλου του κόσμου.

Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για πολλά από τα σχετικά αποθέματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Επομένως, στο στάδιο αυτό, η πρόταση περιλαμβάνει μόνο αριθμητικά στοιχεία για τα μισά περίπου Συνολικά Επιτρεπόμενα Αλιεύματα (TAC). Θα συμπληρωθεί δε μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες και στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ.

Τι προβλέπει η πρόταση

Για ορισμένα αποθέματα της ΕΕ τα οποία βρίσκονται ήδη σε επίπεδα Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης, όπως η ζαγκέτα στη Βόρεια Θάλασσα και το σαφρίδι στα δυτικά ύδατα και στα ύδατα της Ιβηρικής Χερσονήσου, η Επιτροπή προτείνει αύξηση των TAC.

Παράλληλα, ορισμένα ιχθυαποθέματα δεν βελτιώθηκαν αισθητά από πέρυσι. Η κατάσταση των αποθεμάτων γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στην Κελτική Θάλασσα εξακολουθεί να είναι κακή. Τα αποθέματα γλώσσας σε περιοχές όπως η Θάλασσα της Ιρλανδίας, η Ανατολική Μάγχη ή ο Βισκαϊκός Κόλπος είναι πολύ ευάλωτα. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση για τον μπακαλιάρο και τον γάδο στην Κελτική Θάλασσα, απαιτούνται σημαντικές μειώσεις στα Συνολικά Επιτρεπόμενα Αλιεύματα (TAC), έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα ιχθυαπόθεματα να φθάσουν σε επίπεδα Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης. Το απόθεμα γάδου στα δυτικά της Σκωτίας, ο οποίος παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά απορρίψεων, εξακολουθεί να κινδυνεύει να εξαντληθεί. Η γνωμοδότηση για το βόρειο απόθεμα λαβρακιού προτείνει επίσης σημαντικές μειώσεις στις ποσότητες των αλιευμάτων. Η Επιτροπή συμπεριέλαβε στην πρότασή της και προτάσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων λαβρακιού το 2016.

Για πολλά από αυτά τα ιχθυαποθέματα απαιτούνται επειγόντως ακόμα πιο επιλεκτικές αλιευτικές τεχνικές, έτσι ώστε τα νεαρά ψάρια να μην αλιεύονται προτού αναπαραχθούν και να συμβάλλουν στην αναπλήρωση των ιχθυαποθεμάτων. Αυτό ισχύει κυρίως για την αλιεία στην Κελτική Θάλασσα και τα δυτικά ύδατα, όπου απαιτείται μεγάλη προσπάθεια από τα κράτη μέλη και τον αλιευτικό κλάδο για την εφαρμογή των επιλεκτικών μέτρων που προτείνουν οι επιστήμονες. Αυτό θα βοηθήσει επίσης τον αλιευτικό κλάδο να συμμορφωθεί με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων, η οποία θα ισχύει για όλο και περισσότερα ιχθυαποθέματα τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τα αποθέματα για τα οποία δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για να εκτιμήσουμε σωστά το μέγεθός τους, η πρόταση της Επιτροπής ευθυγραμμίζεται με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), η οποία προτείνει μειώσεις ή αυξήσεις των TAC κατά 20% το πολύ. Μετά την περυσινή απόφαση του Συμβουλίου για προληπτικές μειώσεις, οι προτάσεις για τα TAC παραμένουν στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2014 για 26 από τα ιχθυαποθέματα αυτά.

Για έναν μικρό αριθμό αποθεμάτων στην ΕΕ, η Επιτροπή έλαβε τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις μόλις πρόσφατα. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές θα αναλυθούν περαιτέρω και, εντός του φθινοπώρου, η Επιτροπή θα προτείνει τα σχετικά TAC.

Για τα ιχθυαποθέματα που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες (Νορβηγία, Νήσοι Φερόε, Γροιλανδία, Ισλανδία, Ρωσία), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, διαπραγματεύεται προς το τέλος κάθε έτους τις ποσότητες αλιευμάτων για την επόμενη χρονιά.

Για τα αποθέματα σε διεθνή ύδατα και για τα άκρως μεταναστευτικά είδη, όπως ο τόνος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπώντας την ΕΕ, διαπραγματεύεται τις αλιευτικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας. Εν συνεχεία, οι σχετικές αποφάσεις μεταφέρονται στο δίκαιο της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Βλ. συνημμένους πίνακες για λεπτομέρειες σχετικά με τις σημερινές προτάσεις για τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα.

Συνολικά Επιτρεπόμενα Αλιεύματα (TAC) και ποσοστώσεις: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_el.htm

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τις αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα το 2016: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6030_en.htm

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις συμπληρωματικές ποσοστώσεις («top-ups»): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6017_en.htm

Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις: τα προτεινόμενα TAC βασίζονται στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (STECF) και είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_el.htm

Ζητήθηκε επίσης η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών με βάση το έγγραφο διαβούλευσης που υπέβαλε η Επιτροπή στις αρχές Ιουνίου: βλ. IP/15/5082

Πολυετή σχέδια διαχείρισης:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_el.htm

Χάρτης αλιευτικών περιοχών:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf


Σημείωση: οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν μόνο τα αποθέματα της ΕΕ που δεν υπόκεινται σε κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες.

Πίνακας 1: Αποθέματα για τα οποία προτείνεται αύξηση των TAC 

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Μονάδα TAC

(Βλ. χάρτη)

TAC το 2015

TAC το 2016 (Πρόταση)

Μεταβολή TAC: 2015 - 2016 (Πρόταση)

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

IIa (EC), IV (EC)

2083

2639

26,7 %

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

Vb(EC), VI,

4129

4900

18,7 %

Trachurus

Σαφρίδι

VIIIc

13572

17235

27,0 %

Trachurus

Σαφρίδι

IX

59500

68583

15,3 %


Πίνακας 2: Αποθέματα χωρίς αλλαγές στα TAC[1]

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Μονάδα TAC

(Βλ. χάρτη)

TAC το 2015

TAC το 2016 (Πρόταση)

Μεταβολή TAC: 2015 - 2016 (Πρόταση)

Engraulis

Γαύρος

IX,X,CECAF 34.1.1.

9656

9656

0,0 %

Gadus morhua

Γάδος

VIa, Vb…

0

0

0,0 %

Squalus

Σκυλόψαρο

Όλα τα TAC

0

0

0,0 %

[1]Ο πίνακας αυτός δεν περιλαμβάνει τα αποθέματα που περιέχει η κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής "Για συγκεκριμένα αποθέματα με ελλιπή στοιχεία" (βλ. έγγραφο του Συμβουλίου PECHE 13, 5232/14). Τα TAC για αποθέματα με περιορισμένα στοιχεία, τα οποία περιέχονται στη δήλωση αυτή, θα διατηρηθούν για άλλα 4 χρόνια, εκτός αν η κατάσταση των συγκεκριμένων αποθεμάτων μεταβληθεί σημαντικά στο διάστημα αυτό. 


Πίνακας 3: Αποθέματα για τα οποία προτείνεται μείωση των TAC

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Μονάδα TAC

(Βλ. χάρτη)

TAC το 2015

TAC το 2016 (Πρόταση)

Μεταβολή TAC: 2015 - 2016 (Πρόταση)

Argentina silus

Γουρλομάτης Ατλαντικού

V,VI,VII ΕΚ + διεθνή ύδατα

4316

3453

-20,0 %

Caproidae

Βασιλάκης

VI, VII, VIII ΕΚ

53296

42637

-20,0 %

Clupea

Ρέγγα

VIIghjk

19198

15442

-19,6 %

Clupea

Ρέγγα

VIIa

4854

4575

-5,7 %

Dicentrarchus labrax

Λαυράκι*

IVb και c, VIIa, και VIId–h

2656

1449

-46 %

Gadus morhua

Γάδος

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EΚ)

5072

3569

-29,6 %

Gadus morhua

Γάδος

VIIa

182

146

-20 %

Limanda limanda & Platichthys flesus

Χωματίδα και καλκάνι

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

18434

14747  

-20,0 %

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

VIIIc,IX, X, CECAF34.1.1(EΚ)

1377

1013

-26,4 %

Lophius

Πεσκαντρίτσα

VII

33516

29534

-11,9 %

Lophius

Πεσκαντρίτσα

VIIIabde

8980

7914

-11,9 %

Lophius

Πεσκαντρίτσα

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

2987

2413

-19,2 %

Melanogrammus

Εγκλεφίνος

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EΚ)

8342

6078

-27,1

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

VIII

3175

2540

-20 %

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

Vb(ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

263

213

-19 %

Microstomus kitt & Glyptocephalus cynoglossus

Λεμονόγλωσσα και καλκάνι

IIa (ΕΚ), Βόρεια Θάλασσα (ΕΚ)

6391

5848

-8,5 %

Molva dypterigia

Μουρούνα διπτερύγιος

Διεθνή ύδατα της XII

558

446

-20 %

Nephrops

Καραβίδα

IIa (ΕΚ), Βόρεια Θάλασσα (ΕΚ)

17843

14315

-19,8 %

Pleuronectes

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

1098

878

-20 %

Pleuronectes

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIfg

461

420

-8,9 %

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

VII

13495

10796

-20,0 %

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

VIIIabde

1482

1186

-20,0 %

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

Καλκάνι και πησσί

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

4642

4488

-3,3 %

Rajidae

Σελάχια

IIIa

47

38

-20,0 %

Rajidae

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VIIe-k

8032

6426

-20,0 %

Rajidae

Σελάχια

IIa (ΕΚ), IV - Βόρεια Θάλασσα (ΕΚ)

1256

1005

-20,0 %

Rajidae

Σελάχια

VIId

798

638

-20,0 %

Rajidae

Σελάχια

Ύδατα ΕΚ των VIII, IX

3420

3078

-10,0 %

Solea solea

Γλώσσα

VIIa

90

0

-100 %

 * Για το λαβράκι δεν υπάρχουν TAC. Οι ποσότητες που δίνονται είναι κατ’ εκτίμηση, με βάση τα όρια αλιευμάτων και τις παύσεις δραστηριοτήτων που εφαρμόστηκαν το 2015 και προτείνονται για το 2016. Αυτές περιλαμβάνουν τόσο την ερασιτεχνική όσο και την εμπορική αλιεία.

 

Πίνακας 4: Αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο καθυστερημένης γνωμοδότησης ή εν εξελίξει διαπραγματεύσεων

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Μονάδα TAC

(Βλ. χάρτη)

 

Brosme brosme

Μπρόσμιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

 

Clupea

Ρέγγα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VIb και VIaN

 

Clupea

Ρέγγα

VIaS, VIIbc

 

Gadus morhua

Γάδος

Kattegat

 

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

VII

 

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

VIIIabde

 

Lophius

Πεσκαντρίτσα

IIa (ΕΚ), Βόρεια Θάλασσα (ΕΚ)

 

Lophius

Πεσκαντρίτσα

Vb(ΕΚ), VI, XII, XIV

 

Melanogrammus

Εγκλεφίνος

Vb, VIa

 

Melanogrammus

Εγκλεφίνος

VIIa

 

Melanogrammus aeglefinus

Εγκλεφίνος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

 

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

VIIb-k

 

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

IX,X,CECAF 34.1.1.(ΕΕ)

 

Merluccius

Μπακαλιάρος

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ΕΚ)

 

Merluccius

Μπακαλιάρος μερλούκιος (συνολικά TAC για τα βόρεια ύδατα)

Συνολικά TAC για τα βόρεια ύδατα (IIIa / IIa και IV / Vb, VI, VII, XII και XIV / VIIIabde)

 

Molva dypterigia

Μουρούνα διπτερύγιος

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

 

Molva molva

Μουρούνα

IV(ΕΚ)

 

Molva molva

Μουρούνα

Ύδατα EΚ και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

 

Nephrops

Καραβίδα

VII

 

Nephrops

Καραβίδα

Vb(ενωσιακά και διεθνή ύδατα), VI

 

Nephrops

Καραβίδα

IIIa. Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

 

Nephrops

Καραβίδα

IX και Χ· Ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1

 

Nephrops

Καραβίδα

VIIIabde

 

Nephrops

Καραβίδα

VIIIc

 

Penaeus

Γαρίδες

Γαλλική Γουιάνα

 

Pleuronectes

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIde

 

Pleuronectes

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Kattegat

 

Solea solea

Γλώσσα

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

 

Solea solea

Γλώσσα

VIIe

 

Solea solea

Γλώσσα

VIId

 

Solea solea

Γλώσσα

IIIa, IIIbcd (ΕΚ)

 

Solea solea

Γλώσσα

VIIfg

 

Solea solea

Γλώσσα

VIIIab

 

 

Sprattus sprattus

Παπαλίνα

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

 

Trachurus

Σαφρίδι

IIa, IVa, VI, VII, VIIIabde· Ύδατα ΕΚ των Vb, XII, XIV

 

Trachurus

Σαφρίδι

Ενωσιακά ύδατα των IVb, IVc και VIId

 

 

Πίνακας 5: Αποθέματα για τα οποία τα TAC ανατίθενται σε συγκεκριμένα κράτη μέλη

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Μονάδα TAC

(Βλ. χάρτη)

Αρμόδιο κράτος μέλος

Clupea

Ρέγγα

VIaS Clyde

Ηνωμένο Βασίλειο

Trachurus

Σαφρίδι

CECAF(Κανάριοι νήσοι)

Ισπανία

Trachurus

Σαφρίδι

CECAF (Μαδέρα)

Πορτογαλία

Trachurus

Σαφρίδι

X, CECAF(Αζόρες)

Πορτογαλία


IP/15/6016

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar