Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

INVESTIȚII EUROPENE ÎN VALOARE DE 7,6 MILIARDE EUR PENTRU SPRIJINIREA UNOR PROIECTE-CHEIE ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Bruxelles, 5 noiembrie 2015

omisia lansează cea de-a doua cerere de propuneri în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, cu investiții de peste 7,6 miliarde EUR pentru finanțarea unor proiecte în domeniul transporturilor.

La începutul celui de-al doilea an al mandatului echipei Juncker, Comisia Europeană adoptă astăzi noi măsuri cu scopul de a stimula investițiile în Europa, lansând cea de a doua cerere de propuneri în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), care oferă peste 7,6 miliarde EUR destinate finanțării unor proiecte esențiale în domeniul transporturilor. Fonduri în valoare de 6,5 miliarde EUR sunt alocate unor proiecte din state membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune al UE[1], în vederea unei mai bune integrări a acestor țări în cadrul pieței interne. Alături de Planul de investiții prezentat de Comisie în noiembrie 2014, și în special de noul Fond european pentru investiții strategice (FEIS), MIE urmărește reducerea decalajelor în materie de investiții din Europa, pentru a relansa creșterea economică și crearea de locuri de muncă, obiective prioritare ale președintelui Jean-Claude Juncker.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat: „Utilizarea optimă a instrumentelor disponibile în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei reprezintă o parte integrantă a Planului de investiții al Comisiei. Infrastructura de transport resimte o nevoie acută de investiții; iată de ce anunțul de astăzi referitor la fondurile în valoare de peste 7,6 miliarde EUR puse la dispoziție pentru finanțarea unor proiecte esențiale din domeniul transporturilor reprezintă o veste excelentă. Îi încurajez pe promotorii de proiecte să apeleze la noua platformă de consiliere pentru a formula propuneri de bună calitate, pe care să le prezinte în cadrul portalului de proiecte care va fi lansat în ianuarie.”

Comisarul UE pentru transporturi, Violeta Bulc, a adăugat: „Un sistem de transport eficient, inteligent și durabil este esențial pentru competitivitatea Europei. Prin această nouă cerere de propuneri din cadrul MIE nu vizăm numai proiecte din sectorul feroviar sau al navigației, ci urmărim în același timp crearea de locuri de muncă și stimularea creșterii economice. Atenția acordată statelor care pot beneficia de fonduri de coeziune reflectă totodată dorința noastră de a asigura o mai bună interconectare în Europa și de a avansa către o piață internă mai profundă, o altă prioritate a Comisiei.”

În vederea creării de sinergii cu alte priorități ale Comisiei, cum ar fi piața unică digitală, cererea de propuneri de anul acesta se axează în special pe transporturi inovatoare. În cadrul pachetului general (în valoare de 1,1 miliarde EUR, disponibil pentru toate cele 28 de state membre), printre proiectele vizate se vor număra proiecte referitoare la sisteme de transport inteligente sau sisteme de management al traficului de tipul ERTMS (pentru transportul feroviar), SESAR (pentru transportul aerian) sau RIS (pentru transportul pe căi navigabile). Pachetul „coeziune” (în valoare de 6,5 miliarde EUR, disponibil pentru 15 state membre) va completa aceste priorități cu proiecte esențiale în domeniul infrastructurii, cum ar fi proiectele referitoare la moduri de transport durabile din categoria transportului feroviar și pe căi navigabile interioare. Acesta este un element fundamental al priorității Comisiei referitoare la crearea unei uniuni energetice bazate pe o politică anticipativă privind clima.

Sprijinul va fi acordat pe o bază concurențială, sub formă de cofinanțare din partea UE, în urma unei evaluări și a unei selecții detaliate. Solicitanții trebuie să-și prezinte propunerile până la data de 16 februarie 2016. Rezultatul cererilor va fi publicat până în vara anului 2016.

 

Context

În cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), se vor pune la dispoziție fonduri în valoare de 24,05 miliarde EUR din bugetul 2014-2020 al UE pentru cofinanțarea de proiecte TEN-T în statele membre ale Uniunii. Din această sumă, 11,305 miliarde EUR sunt alocate pentru proiecte din statele membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune.

În data de 29 iunie 2015, Comisia a prezentat o primă listă de 276 de proiecte care urmau să beneficieze în cadrul MIE de finanțare totală în valoare de 13,1 miliarde EUR. Până în prezent, aceasta este cea mai mare investiție realizată vreodată de UE în sectorul transporturilor. Lista a fost aprobată de statele membre la 10 iulie 2015, iar implementarea proiectelor este în curs de desfășurare.

 

Pentru mai multe informații

MEMO

Flyer

Pagina web dedicată cererii de propuneri (INEA)

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) va organiza luni, 30 noiembrie 2015, în clădirea Charlemagne din Bruxelles (Belgia), un eveniment cu scop informativ referitor la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) în sectorul transporturilor.

 

Urmăriți-ne pe Twitter:

@Bulc_EU

@Transport_EU

@inea_eu

 

 

 

 


[1] Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Slovenia.

IP/15/5990

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar